Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-6000

Sådan gør du

Inden brug

Delenes navne

Ikoner og indikatorer

Brug af remmen

Montering af øjestykkedækslet

Justering af søgeren

Vejledning i kamera

Bekræftelse af betjeningsmetoden

Bekræftelse af betjeningsmetoden

Optagelse

Optagelse af stillbilleder/film

Valg af en optagetilstand

Brug af optagefunktioner

Brug af zoom

Brug af blitzen

Valg af en skærmvisningstilstand

Valg af stillbilledformat/billedkvalitet

Justering af fokus

Justering af eksponeringen

Valg af en fremføringstilstand (Kontinuerlig optagelse/Selvudløser)

Valg af ISO-følsomheden

Korrektion af lysstyrken eller kontrasten

Justering af farvetoner

Valg af en effekttilstand

Optagelse af film

Tilpasning af optagefunktionerne til praktisk brug

Indstilling af andre funktioner på dette produkt

Visning

Visning af stillbilleder

Sletning af billeder

Afspilning af film

Visning af panoramabilleder

Udskrivning

Brug af visningsfunktioner

Visning af billeder på et tv

Ændring af indstillinger

Opsætningsmenu

Brug af Wi-Fi-funktioner

Tilslutning af dette produkt og en smartphone

Betjening af dette produkt vha. en smartphone

Overførsel af billeder til en smartphone

Overførsel af billeder til en computer

Overførsel af billeder til et tv

Ændring af indstillingerne for Wi-Fi-funktioner

Tilføjelse af applikationer til produktet

PlayMemories Camera Apps

Installering af applikationer

Start af applikationerne

Håndtering af applikationerne

Visning på computere

Anbefalet computermiljø

Brug af softwaren

Tilslutning af dette produkt og en computer

Oprettelse af en filmdisk

Forholdsregler/dette produkt

Forholdsregler

Rengøring af dette produkt

Antal optagbare stillbilleder og optagbar tid for film

Brug af dette produkt i udlandet

Anden information

Varemærker

Fejlfinding

Hvis du får problemer

Hvis du får problemer

Fejlfinding

Batteri og strøm

Optagelse af stillbilleder/film

Visning af billeder

Wi-Fi

Computere

Hukommelseskort

Udskrivning

Andet

Meddelelser

Meddelelser

Situationer, som dette produkt har svært ved at håndtere

Situationer, som dette produkt har svært ved at håndtere

Sådan gør duInden brugDelenes navneIdentifikation af dele

Når objektivet er fjernet

 1. Udløserknap
 2. C1 (Brugertilpasset 1)-knap
 3. Fjernbetjeningssensor
 4. ON/OFF (Strøm)-kontakt
 5. Selvudløserlampe/AF-lampe
 6. Objektivfrigørelsesknap
 7. Mikrofon*
 8. Objektiv
 9. Fatning
 10. Billedsensor**
 11. Objektivkontakter**

*Dæk ikke for denne del under filmoptagelse.

**Rør ikke direkte ved denne del.

 1. Multiinterface-tilbehørssko*
 2. Mærke for billedsensorposition
 3. Krog til skulderrem
 4. Wi-Fi-sensor (indbygget)
 5. Blitz
  • Tryk på (Blitz pop-op)-knap for at anvende blitzen. Blitzen popper ikke op automatisk.
  • Når du ikke anvender blitzen, skal du trykke den tilbage ind i kamerahuset.
 6. Tilstandsknap
 7. Kontrolvælger
 8. Opladelampe
 9. Multi/Mikro-USB-terminal*
  • Understøtter Mikro-USB-kompatibel enhed.
 10. HDMI-mikrostik

*For detaljer om kompatibelt tilbehør til multiinterface-tilbehørsskoen og Multi/Mikro-USB-terminalen skal du besøge Sony-websiden, eller konsultere din Sony-forhandler eller det lokale autoriserede Sony-serviceværksted.
Du kan også anvende tilbehør, som er kompatibelt med tilbehørsskoen. Der garanteres ikke for betjeninger med tilbehør fra andre producenter.

 1. Øjesensor
 2. Søger
 3. Øjestykkedel
  • Ikke monteret på kameraet på fabrikken. Det anbefales, at du monterer øjestykkedelen, når du har til hensigt at anvende søgeren.
   Montering/fjernelse af øjestykkedelen

   Ret nederste side af øjestykkedelen ind med søgeren, og monter den ved at trykke den øverste side af øjestykkedelen ind.
   For at fjerne øjestykkedelen skal du tage fat i den på venstre og højre side og løfte den op.

  • Fjern øjestykkedelen når du monterer et tilbehør (sælges separat) til multiinterface-tilbehørsskoen.
 4. LCD-skærm
  • Du kan justere skærmen til en vinkel, som gør det at se, og optage fra enhver position.

  • Du er muligvis ikke i stand til at justere skærmens vinkel afhængigt af den stativtype, du anvender. I sådan et tilfælde skal du først løsne stativskruen for at justere skærmens vinkel.
 5. Dioptri-justeringsknap
  • Juster til dit syn med dioptri-justeringsknappen, indtil visningen står helt klar i søgeren.
   Hvis det er svært at dreje dioptri-justeringsknappen, skal øjestykkedelen tages af, hvorefter knappen justeres.

 6. (Blitz pop-op)-knap
 7. MENU-knap
 8. Ved optagelse: AEL-knap
  Ved visning: Afspilningszoom
 9. MOVIE (Film)-knap
 10. Ved optagelse: Fn (Funktion)-knap
  Ved visning: (Send til smartphone)-knap
  • Du kan få vist skærmen for [Send til smartphone] ved at trykke på (Send til smartphone)-knappen.
 11. Kontrolhjul
 12. C2 (Brugertilpasset 2)-knap/ (Slet)-knap
 13. (Afspil)-knap

 1. (N-mærke)
  • Berør mærket når du tilslutter kameraet til en smartphone, der er udstyret med NFC-funktionen.
  • NFC (Near Field Communication) er en international standard for trådløs kommunikationsteknologi over kort afstand.
 2. Tilslutningspladens dæksel
  • Brug dette, når du anvender en AC-PW20-lysnetadapter (sælges separat). Sæt tilslutningspladen ind i batterirummet og før derefter ledningen gennem tilslutningspladens dæksel som vist nedenfor.

  • Sørg for at ledningen ikke klemmes, når du lukker dækslet
 3. Stativgevindhul
  • Anvend et stativ med en skrue, der er mindre end 5,5 mm lang. Ellers kan du ikke fastgøre kameraet ordentligt, og der kan opstå skade på kameraet.
 4. Højttaler
 5. Aktivitetslampe
 6. Batteri-/hukommelseskortdæksel
 7. Hukommelseskortåbning
 8. Åbning til batteriindsættelse
 9. Udløsergreb til batteri

Sådan gør duInden brugDelenes navneIdentifikation af dele E PZ 16–50 mm F3.5–5.6 OSS (følger med ILCE-6000L/ILCE-6000Y)

 1. Zoom-/Fokusring
 2. Zoomknap
 3. Monteringsindeks
 4. Objektivkontakter*

* Rør ikke direkte ved denne del.

Sådan gør duInden brugDelenes navneIdentifikation af dele E 55-210 mm F4.5-6.3 OSS (følger med /ILCE-6000Y)

 1. Fokusring
 2. Zoomring
 3. Brændviddeskala
 4. Brændviddeindeks
 5. Objektivkontakter*
 6. Monteringsindeks

* Rør ikke direkte ved denne del.

Sådan gør duInden brugIkoner og indikatorerListe over ikoner på skærmen

Liste over ikoner for optagetilstande

Liste over ikoner for visningstilstande

 1. P P* A S M
  Optagetilstand
  Hukommelsesnummer
  Hukommelseskort/Status for overførsel
  Ikoner for Scenegenkendelse
  Valg af motiv
  100
  Resterende antal
  Bredde-højde-forhold for stillbilleder
  24M / 20M / 12M / 10M / 6.0M / 5.1M
  Billedformat for stillbilleder
  Billedkvalitet for stillbilleder
  Billedhastighed for film
  Optageindstillinger for film
  NFC er aktiveret
  Resterende batteri
  Advarsel om resterende batteri
  Blitzopladning i gang
  AF-lampe
  Automatisk indramning
  SteadyShot
  Fjernbetjening
  Advarsel for kamerarystelse
  Flytilstand
  Ingen lydoptagelse på film
  Vindstøjsreduktion
  Advarsel om overophedning
  Databasefilen er fuld/Databasefilfejl
  Indstillingseffekt fra
  Smart zoom
  Klar billedzoom
  Digital zoom
  Område for punktmåling
  Visningstilstand
  100-0003
  Mappe- og filnummer
  Optageformat for film
  Beskyt
  DPOF
  DPOF indstillet
 2. Fremf.metode
  Lysmålingsmetode
  Blitztilstand/Rødøje-reduktion
  ±0.0
  Blitzkompensation
  Fokustilstand
  7500K A5 G5
  Hvidbalance
  Fokusområde
  D-områdeopt./Auto HDR
  Smil-/Ansigtsreg.
  ±3 ±3 ±3
  Kreativ indst.
  AF-låsning
  Billedeffekt


  Indikator for følsomhed af smilregistrering

 3. AF-låsning
  Vejledningsvisning for AF-låsning
  REC 0:12
  Optagetid for filmen (m:s)
  Funktion af kontrolhjulet
  Funktion af kontrolvælgeren
  Fokus
  1/250
  Lukkerhastighed
  F3.5
  Blændeværdi
  ±0.0
  Manuelt afpasset
  ±0.0
  Eksponeringskompensation
  ISO400
  ISO-følsomhed
  AE-lås
  Indikator for lukkerhastighed
  Indikator for blænde


  Histogram

  Billedeffektfejl
  Advarsel for Auto HDR-billedfejl
  2014-1-1
  10:37AM
  Dato for optagelse
  3/7
  Filantal/Antal billeder i visningstilstanden

Sådan gør duInden brugIkoner og indikatorerListe over søgerrammer for fokusområdet

Søgerrammen for fokusområdet varierer som følger afhængigt af optagetilstanden.

Når du anvender kontrast-AF eller fasedetektion-AF i brændplanet

Når du anvender fasedetektion-AF i brændplanet

 • Når [Fokusområde] er indstillet til [Bred] eller [Zone], og hvis du sigter mod et motiv i bevægelse, kan søgerrammen for fokusområdet muligvis vises som ovenfor.

Når der opnås fokus automatisk baseret på hele skærmens område

 • Når [AF-lampe] er indstillet til [Auto], og [Fokusområde] er indstillet til [Bred] eller [Zone], vises der muligvis en søgerramme for AF-området med den stiplede linje.
 • Når du anvender en anden zoomfunktion end den optiske zoom, deaktiveres [Fokusområde]-indstillingen, og rammen for fokusområdet vises med en stiplet linje. AF giver forrang til og omkring midterområdet.

Sådan gør duInden brugBrug af remmenBrug af skulderremmen

Monter skulderremmen for at undgå beskadigelse forårsaget af tab af produktet.

 1. Monter begge remmens ender.

Sådan gør duInden brugMontering af øjestykkedæksletMontering af øjestykkedækslet

Det anbefales, at du monterer øjestykkedækslet, når du har til hensigt at anvende søgeren.

 1. Ret den nederste side af øjestykkedelen ind med søgeren, og monter den ved at trykke den øverste side af øjestykkedelen ind.
  • For at fjerne øjestykkedelen skal du tage fat i den på venstre og højre side og løfte den op.

Sådan gør duInden brugJustering af søgerenJustering af søgeren (dioptri-justering)

Juster til dit syn med dioptri-justeringsknappen, indtil visningen står helt klar i søgeren.Hvis det er svært at dreje dioptri-justeringsknappen, skal øjestykkedelen tages af, hvorefter knappen justeres.

 1. Drej på dioptri-justeringsknappen.

Sådan gør duInden brugVejledning i kameraOm [Vejledning i kamera]

[Vejledning i kamera] viser beskrivelser af MENU-punkter, Fn (funktion)-knappen og indstillinger, og hvis der er en funktion, som ikke kan indstilles, vises årsagen dertil.

 1. Tryk på knappen MENU eller Fn.
 2. Vælg det ønskede MENU-punkt vha. op/ned/venstre/højre-siden på kontrolhjulet.
 3. Tryk på C2 (Brugertilpasset 2)-knappen.

  Der vises betjeningsvejledningen for det MENU-punkt, som du valgte i trin 2.

  • Hvis du trykker på på midten af kontrolhjulet efter valg af et punkt, som vises i gråt, vises årsagen til, at punktet ikke kan indstilles.

Sådan gør duInden brugVejledning i kameraOm optageanbefalingen

Viser optageanbefalingen i henhold til den valgte optagetilstand.

 1. Tryk på C2 (Brugertilpasset 2)-knappen mens optageskærmen vises.
 2. Tryk på den øverste/nederste side af kontrolhjulet for at vælge den ønskede optageanbefaling, og tryk derefter på i midten.

  Optageanbefalingen vises.

  • Du kan rulle på skærmen ved at trykke på op/ned-siden af kontrolhjulet.

Tip!

 • For at få vist alle optageanbefalingerne skal du vælge MENU(Kameraindst.) → [Liste med optagetip].

Sådan gør duBekræftelse af betjeningsmetodenBekræftelse af betjeningsmetodenBrug af kontrolhjulet

Du kan vælge indstillingspunkter ved at dreje eller trykke på den øverste/nederste/højre/venstre side af kontrolhjulet. Dit valg bestemmes, når du trykker på på midten af kontrolhjulet.

Funktionerne DISP (Visningsindstilling), (Ekspon.komp./Fotokreativitet/Billedindeks), /(Fremf.metode), [ISO] er tildelt til den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet. Endvidere er [Standard] tildelt til i midten.


Under afspilning kan du få vist det næste/forrige billede ved at trykke på kontrolhjulets højre/venstre side, eller ved at dreje på kontrolhjulet.

Sådan gør duBekræftelse af betjeningsmetodenBekræftelse af betjeningsmetodenBrug af MENU-punkter

I dette afsnit lærer du hvordan du ændrer indstillinger, som er relateret til alle kamerabetjeninger, samt hvordan du udfører kamerafunktioner, herunder optage-, afspilnings- og betjeningsmetoder.

 1. Tryk på MENU-knappen til visning af Menu-skærmen.

 2. Vælg det ønskede MENU-punkt vha. kontrolhjulets op/ned/venstre/højre side, eller ved at dreje på kontrolhjulet, og tryk derefter på på midten af kontrolhjulet.
  • Visningen kan muligvis gå direkte fra trin 1 til trin 3 afhængigt af [Felt-menu]-indstillingen.

 3. Vælg det ønskede indstillingspunkt vha. tryk på kontrolhjulets op/ned/venstre/højre side, eller ved at dreje på kontrolhjulet, og tryk derefter på i midten af kontrolhjulet.
  • Vælg et ikon øverst på skærmen og tryk derefter på kontrolhjulets venstre/højre side for at flytte til et andet MENU-punkt.

 4. Vælg den ønskede indstillingsværdi og tryk derefter på for at bekræfte.

Sådan gør duBekræftelse af betjeningsmetodenBekræftelse af betjeningsmetodenBrug af Fn (Funktion)-knappen

Du kan genkalde funktioner, når du optager billeder. Der kan registreres op til 12 ofte anvendte funktioner til Fn (Funktion)-knappen.

 1. Tryk på Fn (Funktion)-knappen i optagetilstand.

 2. Vælg en funktion som skal registreres ved at trykke på kontrolhjulets op/ned/venstre/højre side.

 3. Indstil den ønskede indstilling ved at dreje på kontrolhjulet.
  • Visse funktioner kan finjusteres vha. kontrolvælgeren.

Udførsel af indstillinger på den dedikerede skærm

 • Vælg den ønskede funktion i trin 2, og tryk derefter på på midten af kontrolhjulet. Den dedikerede indstillingsskærm for funktionen vises. Følg betjeningsvejledningerne (A) for at udføre indstillingerne.

Sådan gør duBekræftelse af betjeningsmetodenBekræftelse af betjeningsmetodenBrug af "Quick Navi"

Du kan ændre indstillingerne direkte vha. Quick Navi-skærmen, når du anvender søgeren.

 1. Tryk gentagne gange på DISP (Visningsindstilling)-knappen på kontrolhjulet indtil skærmen indstilles til [Til søger].
 2. Tryk på Fn (Funktion)-knappen for at skifte skærmen til Quick Navi-skærmen.

 3. Vælg den ønskede funktion ved at trykke på kontrolhjulets op/ned/venstre/højre side.
 4. Drej på kontrolhjulet for at vælge den ønskede indstilling.
  • Visse indstillingsværdier kan finjusteres ved at dreje på kontrolvælgeren.

Udførsel af indstillinger på den dedikerede skærm

 • Vælg den ønskede funktion i trin 3, og tryk derefter på på midten af kontrolhjulet. Den dedikerede indstillingsskærm for funktionen vises. Følg betjeningsvejledningerne (A) for at udføre indstillingerne.

Sådan gør duOptagelseOptagelse af stillbilleder/filmOptagelse af stillbilleder

Optager stillbilleder.

 1. Indstil optagetilstanden til (Intelligent auto).

 2. Juster skærmvinklen og hold kameraet. Eller kig gennem søgeren og hold kameraet.
 3. Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere.
  Når billedet er fokuseret, lyder der en bip-lyd og indikatoren ( eller ) lyser.

 4. Tryk udløserknappen helt ned.

Fokusindikator

lyser:
Billedet er fokuseret.

blinker:
Fokuseringen mislykkedes.

lyser:
Billedet er fokuseret. Den fokuserede position ændres, så den passer til motivets bevægelse.

lyser:
Fokuseringen er i gang.

Tip!

 • Når produktet ikke kan fokusere automatisk, blinker fokusindikatoren, og der lyder ikke noget bip. Du kan enten omkomponere billedet eller ændre fokusindstillingen.
 • I følgende situationer kan fokusering være vanskelig:
  • Det er mørkt, og motivet er langt væk.
  • Kontrasten mellem motivet og baggrunden er svag.
  • Motivet ses gennem glas.
  • Motivet bevæger sig hurtigt.
  • Der er reflekterende lys eller skinnende overflader.
  • Der er blinkende lys.
  • Motivet belyses bagfra.
  • Kontinuerligt gentagende mønster som f.eks. en bygningsfacade.

Sådan gør duOptagelseOptagelse af stillbilleder/filmOptagelse af film

Du kan optage film ved at trykke på MOVIE-knappen.

 1. Tryk på MOVIE-knappen for at starte optagelsen.

  For at justere lukkerhastigheden og blændeværdien til de ønskede indstillinger skal optagetilstanden indstilles til (Film).

 2. Tryk på MOVIE-knappen igen for at stoppe optagelsen.

Bemærk!

 • Hvis du anvender en funktion som f.eks. zoom under optagelse af en film, optages lyden af betjeningen af produktet med. Lyden af betjeningen af MOVIE-knappen optages muligvis også med, når du trykker på MOVIE-knappen for at stoppe en optagelse.
 • Se "Optagetid for film" angående den kontinuerlige optagetid for en filmoptagelse. Når filmoptagelsen er afsluttet, kan du begynde at optage igen ved at trykke på MOVIE-knappen igen. Optagelsen stopper muligvis for at beskytte produktet afhængigt af den omgivende temperatur.

Sådan gør duOptagelseValg af en optagetilstandListe over tilstandsknappens funktioner

Du kan vælge den ønskede optagetilstand ved at dreje på tilstandsknappen.

Tilgængelige funktioner

(Intelligent auto):
Giver dig mulighed for at optage stillbilleder med automatisk justerede indstillinger.

(Bedste auto):
Giver dig mulighed for at optage stillbilleder i højere kvalitet end med tilstanden Intelligent auto.

P (Auto programmeret):
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både lukkerhastigheden og blændeværdien (F-værdi)). Du kan også vælge forskellige indstillinger vha. menuen.

A (Blændeprioritet):
Giver dig mulighed for at justere blænden og optage, når du ønsker at sløre baggrunden osv.

S (Lukkerhast.prior.):
Giver dig mulighed for at optage motiver i hurtig bevægelse osv. ved hjælp af manuel justering af lukkerhastigheden.

M (Manuel eksp.):
Giver dig mulighed for at optage stillbilleder med den ønskede eksponering ved at justere lukkerhastigheden og blændeværdien.

MR (Hukom.genkald.):
Giver dig mulighed for at optage et billede efter genkaldelse af ofte brugte tilstande eller numeriske indstillinger, som er registreret på forhånd.

(Film):
Giver dig mulighed for at ændre indstillingen for filmoptagelse.

(Panorering):
Giver dig mulighed for at optage et panoramabillede ved at sammensætte billederne.

SCN (Valg af motiv):
Giver dig mulighed for at optage med forudangivne indstillinger svarende til scenen.

Sådan gør duOptagelseValg af en optagetilstandIntelligent auto

Produktet analyserer motivet, og giver dig mulighed for at optage med de passende indstillinger.

 1. Indstil tilstandsknappen til (Intelligent auto).
 2. Ret kameraet mod motivet.
  Når kameraet har genkendt scenen, vises ikonet for den genkendte scene på skærmen.

 3. Juster fokuseringen og optag billedet.

Bemærk!

 • Produktet vil ikke genkende scenen, når du optager billeder med andre zoomfunktioner end optisk zoom.
 • Produktet genkender muligvis ikke disse scener ordentligt under visse optageforhold.

Sådan gør duOptagelseValg af en optagetilstandBedste auto

Produktet genkender og evaluerer automatisk optageforholdene, og de passende indstillinger indstilles automatisk.

Produktet optager muligvis flere billeder og opretter et sammensat billede osv., ved hjælp af flere optageindstillinger end i Intelligent auto-tilstand, for at optage billeder i højere kvalitet.
 1. Indstil tilstandsknappen til (Bedste auto).
 2. Ret kameraet mod motivet.
  Når kameraet genkender en scene, vises ikonet for scenegenkendelse på skærmen. Hvis det er nødvendigt, vises der også den passende optagefunktion, samt antallet af gange lukkeren udløses.

 3. Juster fokuseringen og optag billedet.
  Når kameraet optager flere billeder, vælger og gemmer det automatisk det passende billede. Du kan også gemme alle billederne ved at indstille [B. auto billedudtræk.].

Bemærk!

 • Når produktet anvendes til at oprette sammensatte billeder, tager optageprocessen længere end normalt.
 • Produktet genkender ikke scenen, når du anvender andre zoomfunktioner end optisk zoom.
 • Produktet genkender muligvis ikke en scene ordentligt under visse optageforhold.
 • Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG], kan produktet ikke oprette et sammensat billede.

Sådan gør duOptagelseValg af en optagetilstandOm scenegenkendelse

Scenegenkendelse kan anvendes i tilstanden [Intelligent auto] og tilstanden [Bedste auto].

Denne funktion gør produktet i stand til at genkende optageforholdene automatisk og optage billedet.

Scenegenkendelse:

Der vises ikoner og vejledninger som f.eks. (Portræt), (Baby), (Natportræt), (Nattescene), (Modlysportræt), (Modlys), (Landskab), (Makro), (Projektørlys), (Lav belysning), (Nattescene med brug af stativ) eller (Håndholdt tusmørke).

Billedbehandling:

Kont. optagelse, Blitz m/lang luk, Auto HDR, Dagslyssynk., Lang lukkertid, Håndholdt tusmørke

Bemærk!

 • Når [Smil-/Ansigtsreg.] er indstillet til [Fra], genkendes scenerne [Portræt], [Modlysportræt], [Natportræt] og [Baby] ikke.

Sådan gør duOptagelseValg af en optagetilstandFordelene ved automatisk optagelse

I tilstanden [Bedste auto] optager produktet med højere kvalitet end i tilstanden [Intelligent auto] og udfører sammensat optagelse efter behov.
I tilstanden [Auto programmeret] kan du optage efter justering af forskellige funktioner, som f.eks. hvidbalance, ISO osv.

(Intelligent auto):
Vælg denne tilstand når du ønsker, at kameraet genkender scenen automatisk.

(Bedste auto):
Vælg denne tilstand for at optage scener under vanskelige forhold, som f.eks. når det er mørkt, eller motiverne er i modlys. Vælg denne tilstand for at optage et billede i højere kvalitet end det er muligt med (Intelligent auto).

P (Auto programmeret):
Vælg denne tilstand for at optage med forskellige andre funktioner justeret end eksponeringen (lukkerhastighed og blænde).

Bemærk!

 • I tilstanden [Intelligent auto] er du muligvis ikke i stand til at optage mørke scener eller motiver i modlys tydeligt.
 • I tilstanden [Bedste auto] tager optageprocessen længere, da produktet opretter et sammensat billede.

Sådan gør duOptagelseValg af en optagetilstandAuto programmeret

Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både lukkerhastigheden og blændeværdien).

Du kan indstille optagefunktioner som f.eks. [ISO].
 1. Indstil tilstandsknappen til P (Auto programmeret).
 2. Indstil optagefunktionerne til dine ønskede indstillinger.
 3. Juster fokuseringen og optag motivet.

Programskift

Du kan ændre kombinationen af lukkerhastighed og blænde (F-værdi) ved at dreje på kontrolvælgeren uden at ændre den passende eksponering, som er indstillet af dette produkt. Denne funktion er til rådighed, når du ikke anvender blitzen.

 • "P" på skærmen ændres til "P*", når du drejer på kontrolvælgeren.
 • Hvis du vil annullere programskift, skal du dreje på kontrolvælgeren for at flytte indikatoren tilbage til "P".

Bemærk!

 • Programskift anvendes muligvis ikke afhængigt af omgivelsernes lysstyrke.
 • Indstil optagetilstanden til en anden end "P" eller sluk for strømmen for at annullere den indstilling, du lavede.
 • Når lysstyrken ændres, ændres blænden (F-værdien) og lukkerhastigheden også, mens skifteværdien bevares.

Sådan gør duOptagelseValg af en optagetilstand Panorering

Giver dig mulighed for at oprette et enkelt panoramabillede ud fra flere billeder, som blev optaget under panorering af kameraet.

 1. Indstil tilstandsknappen til (Panorering).
 2. Ret kameraet mod det motiv, som du ønsker at indstille fokuseringen og lysstyrken for.
 3. Mens du trykker udløserknappen halvvejs ned, skal du rette kameraet ind mod den ene ende af den ønskede panoramiske komposition.


  (A) Dette område vil ikke blive optaget.

 4. Tryk udløserknappen helt ned.
 5. Panorer kameraet hen til slutningen af guiden i retningen af pilen på skærmen.


  (B) Vejledningsbjælke

Bemærk!

 • Hvis hele vinklen på panoramabilledet ikke er opnået inden for den indstillede tid, opstår der et gråt område i det sammensatte billede. Hvis dette sker, skal du bevæge produktet hurtigere for at kunne optage hele panoramabillede.
 • Når der er valgt [Bred] for [Panorering: Str.], kan panoramaoptagelsens samlede vinkel muligvis ikke opnås inden for den givne tid. Hvis dette sker, skal du prøve at optage efter ændring af [Panorering: Str.] til [Standard].
 • Da flere billeder sættes sammen, bliver den sammensatte del muligvis ikke optaget jævnt i visse tilfælde.
 • Billederne kan muligvis blive slørede i mørke scener.
 • Når en lyskilde som f.eks. et lysstofrør flimrer, er lysstyrken eller farven på et sammensat billede muligvis ikke konsistent.
 • Når panoramaoptagelsens fulde vinkel og den AE/AF-låste vinkel er meget forskellige i lysstyrke og fokusering, bliver optagelsen muligvis ikke vellykket. Hvis dette sker, skal du ændre den AE/AF-låste vinkel og optage igen.
 • De følgende situationer er ikke egnede til optagelse med Panorering:
  • Motiver i bevægelse.
  • Motiver, der er for tæt på produktet.
  • Motiver med konstant lignende mønstre som f.eks. himmelen, en strand eller en græsplæne.
  • Motiver med konstant ændring som f.eks. bølger eller vandfald.
  • Motiver med en lysstyrke som er meget anderledes end deres omgivelser, som f.eks. solen eller en pære.
 • Panoreringsoptagelsen afbrydes muligvis i de følgende situationer.
  • Når kameraet panoreres for hurtigt eller for langsomt.
  • Motivet er for sløret.

Tip!

 • Du kan dreje på kontrolvælgeren på optageskærmen for at vælge optageretningen.

Sådan gør duOptagelseValg af en optagetilstandValg af motiv

Giver dig mulighed for at optage med forudangivne indstillinger svarende til scenen.

 1. Indstil tilstandsknappen til SCN (Valg af motiv).
 2. MENU(Kameraindst.) → [Valg af motiv] → ønsket tilstand.
  • Når [Guide tilstandsvælg.] er indstillet til [Til], kan du vælge de ønskede indstillinger, efter du har ændret positionen af tilstandsknappen.

Detaljer om menupunkt

Portræt
Slører baggrunden, og gør motivet skarpere. Fremhæver blidt hudfarverne.

Sportsaktiviteter
Optager et motiv i bevægelse med en hurtig lukkerhastighed, så motivet ser ud til at stå stille. Produktet optager kontinuerligt billeder, mens der trykkes på udløserknappen.

Makro
Optager nærbilleder af motiver som f.eks. blomster, insekter, mad eller små ting.

Landskab
Optager hele området i et sceneri skarpt fokuseret og i levende farver.

Solnedgang
Optager det røde i solnedgangen på smuk vis.

Nattescene
Optager nattescener uden at miste den mørke atmosfære.

Håndholdt tusmørke
Optager om nattescener med mindre støj og slør uden brug af et stativ. Der optages en serie billeder, og der anvendes billedbehandling til at reducere motivslør, kamerarystelser og støj.

Natportræt
Optager portrætter om natten vha. blitzen.

Anti-bevægelsesslør
Giver dig mulighed for at optage indendørs uden brug af blitzen og reducerer motivslør. Produktet optager seriebilleder og kombinerer dem for at oprette billedet, hvorved der reduceres motivslør og støj.

Bemærk!

 • I tilstandene[Nattescene] og [Natportræt] er lukkerhastigheden langsommere, så det anbefales at bruge et stativ, for at forhindre billedet i at blive sløret.
 • I tilstanden [Håndholdt tusmørke] eller [Anti-bevægelsesslør] klikker lukkeren 4 gange, og der optages et billede.
 • Hvis du vælger [Håndholdt tusmørke] eller [Anti-bevægelsesslør] med [RAW] eller [RAW og JPEG], bliver billedkvaliteten midlertidigt [Fin].
 • Reduktion af slør er mindre effektiv selv i [Håndholdt tusmørke] eller [Anti-bevægelsesslør] ved optagelse af de følgende motiver:
  • Motiver med uberegnelig bevægelse.
  • Motiver, der er for tæt på produktet.
  • Motiver med konstant lignende mønstre som f.eks. himmelen, en strand eller en græsplæne.
  • Motiver med konstant ændring som f.eks. bølger eller vandfald.
 • I tilfælde af [Håndholdt tusmørke] eller [Anti-bevægelsesslør], kan der opstå blokstøj, når der anvendes en lyskilde der flimrer, som f.eks. fluorescerende belysning.
 • Den mindste afstand, du kan have til et motiv, ændres ikke, selvom du vælger [Makro]. Angående det mindste fokuseringsområde skal du se den mindste afstand for det objektiv, som er monteret på produktet.

Tip!

 • For at ændre scenen skal du dreje på kontrolvælgeren på optageskærmen og vælge en ny scene.

Sådan gør duOptagelseValg af en optagetilstandLukkerhast.prior.

Du kan udtrykke bevægelsen af et motiv i bevægelse på forskellige måder ved at justere lukkerhastigheden, f.eks. med høj lukkerhastighed i bevægelsens øjeblik, eller med langsom lukkerhastighed, hvor der er trukket spor henover billedet.Lukkerhastigheden kan ændres under optagelse af film.

 1. Indstil tilstandsknappen til S (Lukkerhast.prior.).
 2. Vælg den ønskede værdi ved at dreje på kontrolvælgeren.
 3. Juster fokuseringen og optag motivet.
  Blænden justeres automatisk for at opnå den korrekte eksponering.

Bemærk!

 • Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås efter indstilling, blinker blændeværdien på optageskærmen. Selvom du kan optage som den er, anbefales det at indstille den igen.
 • Brug et stativ til at forhindre sløring, når du anvender en langsom lukkerhastighed.
 • Indikatoren (SteadyShot-advarsel) vises ikke i den lukkerhastighedsprioriterede tilstand.
 • Når lukkerhastigheden er 1 sekund(er) eller længere, udføres der støjreduktion efter optagelse i lige så lang tid, som lukkeren var åben. Men du kan ikke optage yderligere, mens støjreduktionen er i gang.
 • Lysstyrken på billedet på skærmen afviger muligvis fra det egentlige billede, som optages.

Tip!

 • Når der anvendes en hurtigere lukkerhastighed, ser motiver i bevægelse som f.eks. en løbende person, biler, havet eller sprøjt ud som om, de er stoppet. Når der anvendes en langsommere lukkerhastighed, optages der et billede, hvor motivets bevægelse er trukket som et spor, for at oprette et mere naturligt og dynamisk billede.

Sådan gør duOptagelseValg af en optagetilstandBlændeprioritet

Du kan optage ved at justere blænden og ændre det fokuserede område, eller ved at defokusere baggrunden.Blændeværdien kan ændres under optagelse af film.

 1. Indstil tilstandsknappen til A (Blændeprioritet).
 2. Vælg den ønskede værdi ved at dreje på kontrolvælgeren.
  • Mindre F-værdi: Motivet er fokuseret, mens objekter foran og bagved motivet er slørede.
   Større F-værdi: Motivet samt dets forgrund og baggrund er alle fokuserede.
 3. Juster fokuseringen og optag motivet.
  Lukkerhastigheden justeres automatisk for at opnå den korrekte eksponering.

Bemærk!

 • Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås efter indstilling, blinker lukkerhastigheden på optageskærmen. Selvom du kan optage som den er, anbefales det at indstille den igen.
 • Lysstyrken på billedet på skærmen afviger muligvis fra det egentlige billede, som optages.

Tip!

 • Mindre F-værdi (åbning af blænden) indsnævrer det område, som er fokuseret. Dette giver dig mulighed for at fokusere skarpt på motivet og sløre objekterne foran og bagved motivet (skarphedsdybden bliver mindre). Større F-værdi (indsnævring af blænden) gør det område, som er fokuseret, bredere. Dette giver dig mulighed for at optage sceneriets dybde (skarphedsdybden bliver dybere).

Sådan gør duOptagelseValg af en optagetilstandManuel eksp.

Du kan optage med den ønskede eksponeringsindstilling ved at justere både lukkerhastigheden og blænden.Lukkerhastigheden og blændeværdien kan ændres under optagelse af film.

 1. Indstil tilstandsknappen til M (Manuel eksp.).
 2. Vælg den ønskede lukkerhastighed ved at dreje på kontrolhjulet.
  Vælg den ønskede blændeværdi ved at dreje på kontrolvælgeren.
  Når [ISO] er indstillet til andet end [ISO AUTO], skal du anvende MM (manuelt afpasset) til at kontrollere eksponeringsværdien.
  Mod +: Billeder bliver lysere.
  Mod - : Billeder bliver mørkere.
  0: Den passende eksponering analyseret af produktet
 3. Juster fokuseringen og optag motivet.

Bemærk!

 • Når [ISO] indstilles til [ISO AUTO], ændres ISO-værdien automatisk for at opnå den passende eksponering vha. den blændeværdi og lukkerhastighed, som du har indstillet. Hvis den blændeværdi og lukkerhastighed, du har indstillet, ikke er egnet til den passende eksponering, blinker indikatoren for ISO-værdi.
 • Indikatoren for manuelt afpasset vises ikke, når [ISO] er indstillet til [ISO AUTO].
 • Når mængden af omgivende lys overstiger lysmålingsområdet for Manuelt afpasset, blinker indikatoren for Manuelt afpasset.
 • Indikatoren (SteadyShot-advarsel) vises ikke i manuel eksponeringstilstand.
 • Lysstyrken på billedet på skærmen afviger muligvis fra det egentlige billede, som optages.

Sådan gør duOptagelseValg af en optagetilstandBULB

Du kan optage et billede, hvor bevægelsen af et motiv er trukket som et spor, vha. lang eksponering.

BULB er egnet til optagelse af lysspor som f.eks. fyrværkeri.

 1. Indstil tilstandsknappen til M (Manuel eksp.).
 2. Drej kontrolhjulet med uret, indtil der vises [BULB].
 3. Tryk udløserknappen halvvejs ned for at justere fokuseringen.
 4. Tryk og hold på udløserknappen under hele optagelsen.
  Så længe der trykkes på udløserknappen, forbliver lukkeren åben.

Bemærk!

 • Da lukkerhastigheden bliver langsom, og der er større tendens til forekomst af kamerarystelser, anbefales det, at du bruger et kamerastativ.
 • Jo længere eksponeringstiden er, desto mere støj vil der kunne ses på billedet.
 • Efter optagelse udføres der støjreduktion i lige så lang tid, som lukkeren var åben. Men du kan ikke optage yderligere, mens støjreduktionen er i gang.
 • Du kan ikke indstille lukkerhastigheden til [BULB] i de følgende situationer:
  • Når funktionen [Smiludløser] er aktiveret.
  • Når funktionen [Auto HDR] er aktiveret.
  • Når [Billedeffekt] er indstillet til [HDR-maleri] eller [Fyldig sort-hvid tone].
  • Når funktionen [Flerbilled-SR] er aktiveret.
  • Når [Fremf.metode]-funktionen er indstillet til z[Kont. optagelse], [Hast.pri. kont.] eller [Selvudl.(Kont.)].
  Hvis du anvender funktionerne ovenfor, når lukkerhastigheden er indstillet til [BULB], indstilles lukkerhastigheden midlertidigt til 30 sekunder.

Tip!

 • Billeder, som optages i [BULB]-tilstand, har tendens til at blive slørede. Vi anbefaler at du anvender et stativ eller en multiterminal-kompatibel fjernbetjening, som har en låsefunktion til udløserknappen (sælges separat).

Sådan gør duOptagelseValg af en optagetilstandHukom.genkald.

Giver dig mulighed for at optage et billede efter genkaldelse af ofte brugte tilstande eller kameraindstillinger, som er registreret på forhånd.

 1. Indstil tilstandsknappen til MR (Hukom.genkald.).
 2. Tryk på den venstre/højre side af kontrolhjulet eller drej på kontrolhjulet for at vælge det ønskede nummer, og tryk derefter på i midten.
  • Du kan også genkalde registrerede tilstande eller indstillinger ved at vælge MENU → (Kameraindst.) → [Hukom.genkald.].

Bemærk!

 • Registrer optageindstillinger på forhånd med [Hukommelse].
 • Hvis du indstiller [Hukom.genkald.] efter afslutning af optageindstillingerne, prioriteres de registrerede indstillinger, og de originale indstillinger bliver muligvis ugyldige. Kontroller indikatorerne på skærmen inden du optager.

Sådan gør duOptagelseValg af en optagetilstandFilm

Du kan justere lukkerhastigheden eller blændeværdien til dine ønskede indstillinger for optagelse af film. Du kan også kontrollere billedvinklen, inden du optager.

 1. Indstil tilstandsknappen til (Film).
 2. MENU (Kameraindst.) → [Film] → ønsket indstilling.
  • Når [Guide tilstandsvælg.] er indstillet til [Til], kan du vælge de ønskede indstillinger, efter du har ændret positionen af tilstandsknappen.
 3. Tryk på MOVIE-knappen for at starte optagelsen.
  • Tryk på MOVIE-knappen igen for at stoppe optagelsen.

Detaljer om menupunkt

Auto programmeret:
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen (både lukkerhastigheden og blændeværdien) justeret automatisk. De andre indstillinger kan justeres manuelt.

Blændeprioritet:
Giver dig mulighed for at optage efter manuel justering af blændeværdien.

Lukkerhast.prior.:
Giver dig mulighed for at optage efter manuel justering af lukkerhastigheden.

Manuel eksp.:
Giver dig mulighed for at optage efter manuel justering af eksponeringen (både lukkerhastigheden og blændeværdien).

Sådan gør duBrug af optagefunktionerBrug af zoomZoom

Når der er monteret et zoomobjektiv, kan du forstørre billeder ved at dreje på zoomringen på objektivet.

 1. Drej på zoomringen på zoomobjektivet for at forstørre motiver.
  • Når der er monteret et elektrisk zoomobjektiv, skal du betjene zoomknappen på zoomobjektivet for at forstørre motiver.

Om [Zoom] på kameraet

Når du vælger noget andet end [Kun optisk zoom] som [Zoomindstilling], kan du anvende zoomen på kamerasiden.

Når der er monteret et elektrisk zoomobjektiv:
Hvis zoomområdet for den optiske zoom overskrides, når du betjener zoomknappen eller zoomringen, skifter kameraet automatisk over til zoom på kamerasiden.

Når der er monteret et andet objektiv end et elektrisk zoomobjektiv:
MENU (Kameraindst.) → [Zoom] → ønsket værdi.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerBrug af zoomDe zoomfunktioner, som er til rådighed med dette produkt

Zoomfunktionen på dette produkt giver en højere zoomforstørrelse ved at kombinere forskellige zoomfunktioner. Det ikon, som vises på skærmen, ændres i henhold til den valgte zoomfunktion.

(1) Optisk zoomområde
Zoom billeder i objektivets zoomområde.
Når der er monteret et elektrisk zoomobjektiv, vises zoombjælken for det optiske zoomområde.
Når der er monteret et andet objektiv end et elektrisk zoomobjektiv, vises zoombjælken for det optiske zoomområde ikke.

(2) Område for Smart zoom ()
Zoom billeder uden forringelse af den oprindelige kvalitet ved at beskære billedet delvist (kun når billedformatet er [M] eller [S]).

(3) Område for Klar billedzoom ()
Zoom billeder vha. en billedproces med mindre forringelse. Indstil først [Zoomindstilling] til [Til: Klar billedzoom] eller [Til: Digital zoom].

(4) Digitalt zoomområde()
Du kan forstørre billeder vha. en billedbehandling. Når du vælger [Til: Digital zoom] som [Zoomindstilling], kan du anvende denne zoomfunktion.

Bemærk!

 • Standardindstillingen for [Zoomindstilling] er [Kun optisk zoom].
 • Standardindstillingen for [Billedformat] er [L]. Ændr [Billedformat] til [M] eller [S] for at anvende smart zoom.
 • Der er ikke andre zoomfunktioner end optisk zoom til rådighed under optagelse i følgende situationer:
  • [Panorering]
  • [Smil-/Ansigtsreg.] er indstillet til [Smiludløser]
  • [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG]
 • Du kan ikke anvende smart zoom-funktionen til film.
 • Når der er monteret et motoriseret zoomobjektiv, kan du ikke anvende [Zoom] under MENU. Hvis du forstørrer billeder mere end zoomområdet for den optiske zoom, skifter produktet automatisk til [Zoom].
 • Når du anvender en anden zoomfunktion end den optiske zoom, deaktiveres [Fokusområde]-indstillingen, og rammen for fokusområdet vises med en stiplet linje. AF giver forrang til og omkring midterområdet. [Lysmålermetode] er endvidere fastsat til [Multi].

Sådan gør duBrug af optagefunktionerBrug af zoomZoomindstilling

Du kan vælge zoomindstillingen på produktet.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Zoomindstilling] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Kun optisk zoom (standardindstilling):
Optisk zoom er aktiveret. Du kan anvende smart zoom-funktionen, hvis du indstiller [Billedformat] til [M] eller [S].

Til: Klar billedzoom:
Selvom zoomområdet for den optiske zoom overskrides, forstørrer produktet billeder inden for det område, hvor billedkvaliteten ikke forringes væsentligt.

Til: Digital zoom:
Når zoomområdet for [Klar billedzoom] overskrides, forstørrer produktet billeder maksimalt. Billedkvaliteten vil dog forringes.

Bemærk!

 • Indstil [Kun optisk zoom], hvis du ønsker at forstørre billeder inden for det område, hvor billedkvaliteten ikke forringes.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerBrug af zoomOm zoomgrad

Den zoomgrad, som anvendes i kombination med objektivets zoom, ændres i henhold til det valgte billedformat.

Når [Format] er [3:2]

[Zoomindstilling]: [Kun optisk zoom (Smart zoom)]
[Billedformat]: L -, M 1,4×, S 2×
[Zoomindstilling]: [Til: Klar billedzoom]
[Billedformat]: L 2×, M 2,8×, S 4×
[Zoomindstilling]: [Til: Digital zoom]
[Billedformat]: L 4×, M 5,7×, S 8×

Sådan gør duBrug af optagefunktionerBrug af blitzen Anvendelse af blitz

I mørke omgivelser skal du anvende blitzen til belysning af motivet under optagelse og til forhindring af kamerarystelser. Når du optager mod solen, skal du anvende blitzen til at belyse billedet af motivet i modlys.

 1. Tryk på (Blitz pop-op)-knappen for at få blitzen op.

 2. Tryk udløserknappen helt ned.

Når du ikke bruger blitzen

Når du ikke anvender blitzen, skal du trykke den tilbage ind i kamerahuset.

Bemærk!

 • Du kan ikke bruge blitzen under optagelse af film.
 • Mens blitzen oplades, blinker . Efter opladningen er gennemført, lyser det blinkende ikon.
 • Når der er monteret en ekstern blitz (sælges separat) til multiinterface-tilbehørsskoen, prioriteres den eksterne blitz tilstand over indstillingen af produktet. Du kan ikke anvende produktets interne blitz.
 • Inden montering/fjernelse af et tilbehør, som f.eks. en blitz, til/fra multiinterface-tilbehørsskoen skal produktet først slukkes.
  Ved montering af et tilbehør skal det sættes helt ind i multiinterface-tilbehørsskoen, og der skal skrues ordentligt til. Sikr dig desuden, at tilbehøret er fastgjort ordentligt på produktet.
 • Du skal ikke anvende en kommercielt tilgængelig blitz med højspændings-synkroniseringsstik eller med omvendt polaritet.
 • Lyset fra blitzen kan blive blokeret af det monterede objektiv.
 • Der kan muligvis være skygger i hjørnerne af et optaget billede afhængigt af objektivet.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerBrug af blitzenBlitztilstand

Du kan indstille blitztilstanden.

 1. MENU (Kameraindst.) [Blitztilstand] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Blitz fra
Blitzen anvendes ikke.
Autoblitz
Blitzen anvendes i mørke omgivelser, eller ved optagelse mod kraftigt lys.
Udfyld.blitz (standardindstilling):
Blitzen anvendes hver gang, du trykker på udløseren.
Blitz m/lang luk
Blitzen anvendes hver gang, du trykker på udløseren. Optagelse med langsom synkronisering giver dig mulighed for at optage et klart billede af både motivet og baggrunden ved at gøre lukkerhastigheden langsommere.
Forsinket blitz
Blitzen anvendes lige inden eksponeringen er gennemført, hver gang du trykker på udløseren. Optagelse med forsinket blitz gør det muligt at optage et naturligt billede af sporet fra et motiv i bevægelse, som f.eks. en kørende bil eller en gående person.
Trådløs
Når der anvendes en trådløs blitz, giver skyggeeffekten motivet et mere 3D-agtigt udseende end ved brug af den monterede blitz.
Denne tilstand er effektiv, når du monterer en ekstern blitz (sælges separat), som kan fjernbetjenes, og optager med en trådløs blitz (sælges separat) placeret på afstand af produktet.

Bemærk!

 • Standardindstillingen afhænger af optagetilstanden.
 • Tilgængelig blitztilstand afhænger af optagetilstanden.
 • [Trådløs]-indstillingen kan ikke anvendes sammen med kameraets interne blitz.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerBrug af blitzenBlitzkompens.

Justerer mængden af blitzlys i et område fra –3,0 EV til +3,0 EV.
Blitzkompensation ændrer kun mængden af blitzlys. Eksponeringskompensation ændrer mængden af blitzlys sammen med ændring af lukkerhastigheden og blænden.

 1. MENU (Kameraindst.) [Blitzkompens.] → ønsket indstilling.
  Vælges der højere værdier (+ siden), gør det blitzniveauet højere, og lavere værdier (– siden) gør blitzniveauet lavere.

Bemærk!

 • Den højere blitzeffekt er muligvis ikke synlig pga. den begrænsede tilgængelige mængde blitzlys, hvis motivet er uden for blitzens maksimale afstand. Hvis motivet er på meget nært hold, er den lavere blitzeffekt muligvis ikke synlig.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af en skærmvisningstilstandSkift af skærmvisningen (Optagelse)

Du kan ændre det viste indhold på skærmen.

 1. Tryk på DISP (Visningsindstilling)-knappen.
  Hver gang du trykker på DISP-knappen, ændres visningen af optageinformationen som følger:
  Grafisk visningVis alle oplysn.Vis ikke oplysn.HistogramTil søger* → Grafisk visning

  Grafisk visning

  Vis alle oplysn.

  Vis ikke oplysn.

  Histogram

  Til søger*

  * [Til søger] vises ikke i søgertilstand.

Visse visningstilstande er ikke tilgængelige i standardindstillingerne.
For at ændre visningstilstandene skal du trykke på MENU → (Brugerdef. indstillinger) → [DISP-knap] og ændre indstillingen.

Bemærk!

 • Der vises ikke histogram under panoramaoptagelse.
 • [Til søger] kan ikke vises i filmtilstand.

Tip!

 • Du kan vælge forskellige indstillinger for både søgeren og skærmen. Kig gennem søgeren for at indstille visningsindstillingerne for søgeren.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af en skærmvisningstilstandDISP-knap (Søger)

Giver dig mulighed for at indstille de skærmvisningstilstande, som kan vælges for søgeren, vha. (Visningsindstilling) i optagetilstand.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [DISP-knap] [Søger] → ønsket indstilling → [Angiv].
  De punkter, som er afmærket med , er til rådighed.

Detaljer om menupunkt

Grafisk visning:
Viser grundlæggende optageinformation. Viser lukkerhastigheden og blændeværdien grafisk.
Vis alle oplysn.:
Viser optageinformation.
Vis ikke oplysn.:
Viser ikke optageinformation.
Histogram:
Viser luminansfordelingen grafisk.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af en skærmvisningstilstandDISP-knap (Skærm)

Giver dig mulighed for at indstille de skærmvisningstilstande, som kan vælges for skærmen, vha. (Visningsindstilling) i optagetilstand.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [DISP-knap] [Skærm] → ønsket indstilling → [Angiv].
  De punkter, som er afmærket med , er til rådighed.

Detaljer om menupunkt

Grafisk visning:
Viser grundlæggende optageinformation. Viser lukkerhastigheden og blændeværdien grafisk.
Vis alle oplysn.:
Viser optageinformation.
Vis ikke oplysn.:
Viser ikke optageinformation.
Histogram:
Viser luminansfordelingen grafisk.
Til søger:
Viser information egnet til optagelse med søgeren.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af stillbilledformat/billedkvalitetBilledformat (stillbillede)

Jo større billedformatet er, desto flere detaljer gengives der, når billedet udskrives på et stort papir. Jo mindre billedformatet er, desto flere billeder kan der optages.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Billedformat] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Billedformat, når [Format] er 3:2
L: 24M 6000×4000 pixels
M: 12M 4240×2832 pixels
S: 6.0M 3008×2000 pixels
Billedformat, når [Format] er 16:9
L: 20M 6000×3376 pixels
M: 10M 4240×2400 pixels
S: 5.1M 3008×1688 pixels

Bemærk!

 • Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG], svarer billedformatet for RAW-billeder til [L].

Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af stillbilledformat/billedkvalitetFormat (stillbillede)

Indstiller bredde-højde-forholdet for stillbilleder.

 1. MENU (Kameraindst.)[Format] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

3:2 (standardindstilling):
Egnet til standardudskrifter.
16:9:
Til visning på et hdtv.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af stillbilledformat/billedkvalitetKvalitet (stillbillede)

Vælger komprimeringsformatet for stillbilleder.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Kvalitet] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

RAW:
Filformat: RAW (Optager vha. RAW-komprimeringsformatet.)
Der udføres ikke digital behandling på dette filformat. Vælg dette format for at behandle billeder på en computer til professionelle formål.

 • Billedformatet er fastsat på den maksimale størrelse. Billedformatet vises ikke på skærmen.

RAW og JPEG:
Filformat: RAW (Optager vha. RAW-komprimeringsformatet.) + JPEG
Der oprettes et RAW-billede og et JPEG-billede på samme tid. Dette er praktisk, når du behøver 2 billedfiler, en JPEG til visning og en RAW til redigering.

Fin (standardindstilling):
Filformat: JPEG
Billedet komprimeres i JPEG-formatet, når det optages.

Standard:
Filformat: JPEG
Billedet komprimeres i JPEG-formatet, når det optages. Da komprimeringsgraden for [Standard] er højere end den for [Fin], er filformatet for [Standard] mindre end det for [Fin]. Dette gør det muligt at optage flere filer på 1 hukommelseskort, men billedkvaliteten vil blive lavere.

Bemærk!

 • Hvis billederne ikke skal modificeres på en computer, anbefaler vi, at du optager billeder i JPEG-formatet.
 • Du kan ikke tilføje DPOF (udskriftsbestilling)-registrering til billeder i RAW-format.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af stillbilledformat/billedkvalitetPanorering: Str.

Indstiller billedformatet for optagelse af panoramabilleder. Billedformatet varierer afhængigt af [Panorering: Retning]-indstillingen.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Panorering: Str.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Når [Panorering: Retning] er [Op] eller [Ned]

Standard: 3872×2160

Bred: 5536×2160


Når [Panorering: Retning] er [Venstre] eller [Højre]

Standard: 8192×1856

Bred: 12416×1856

Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af stillbilledformat/billedkvalitetPanorering: Retning

Indstiller kameraets panoreringsretning ved optagelse af panoramabilleder.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Panorering: Retning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Højre (standardindstilling):
Panorer kameraet fra venstre til højre.

Venstre:
Panorer kameraet fra højre til venstre.

Op:
Panorer kameraet nedefra og op.

Ned:
Panorer kameraet oppefra og ned.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusFokustilstand

Vælger den fokusmetode som passer til motivets bevægelse.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Fokustilstand] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

(Enkeltbilled-AF):
Produktet låser fokus, når fokusjusteringen er opnået. Anvend [Enkeltbilled-AF], når motivet ikke er i bevægelse.

(Automatisk AF) (standardindstilling):
Der skiftes mellem [Enkeltbilled-AF] og [Kontinuerlig AF] i henhold til motivets bevægelse. Når udløserknappen trykkes halvvejs ned, låser produktet fokus, når det bestemmer, at motivet er ubevægeligt, eller fortsætter med at fokusere, når motivet er i bevægelse.
Under kontinuerlig optagelse optager produktet automatisk med Kontinuerlig AF fra optagelse nummer to.

(Kontinuerlig AF):
Produktet fortsætter med at fokusere, mens udløserknappen er trykket halvvejs ned. Brug dette, når motivet er i bevægelse.

(Dir. man. fokus.):
Giver dig mulighed for at anvende manuel fokus og autofokus kombineret.

(Manuel fokus):
Justerer fokuseringen manuelt.

Bemærk!

 • Hvis motivet er for tæt på, kan billedet muligvis vise støv eller fingeraftryk på objektivet. Tør objektivet af med en blød klud eller lignende.
 • Når først du ændrer fokuseringsmetoden, slettes den fokusafstand, du indstillede.
 • Når [Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF], afgives bip-lyden ikke, når der opnås fokus.
 • [Automatisk AF] er kun til rådighed, når du anvender et objektiv, som understøtter fasedetektion-AF i brændplanet.
 • Når [Fokusområde] er [Bred] eller [Zone], kan søgerrammen for fokuseringsområdet muligvis ændres, efter du har opnået fokus vha. [Automatisk AF]-tilstand.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusFokusområde

Vælger fokuseringsområdet. Brug denne funktion, når det er svært at opnå korrekt fokusering i autofokustilstanden.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Fokusområde] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Bred:
Fokuserer automatisk på et motiv i alle områder af billedet.
Når du trykker udløserknappen halvvejs ned i optagetilstanden for stillbilleder, vises der en grøn ramme rundt om det område, der er fokuseret.
Zone:
Vælg en zone på skærmen, som der skal fokuseres på. En zone består af ni fokusområder, og produktet vælger automatisk et fokusområde, som der skal fokuseres på.
Centrum:
Fokuserer automatisk på et motiv i midten af billedet. Ved anvendelse sammen med funktionen AF-lås kan du komponere det billede, du ønsker.
Fleksibelt punkt:
Giver dig mulighed for at flytte AF-områdets ramme til det ønskede punkt på skærmen og fokusere på et ekstremt lille motiv i et smalt område.

Bemærk!

 • Når [Fokustilstand] er [Kontinuerlig AF], og [Fokusområde] er [Bred] eller [Zone], kan søgerrammen for fokuseringsområdet muligvis ændres, efter der er opnået fokus.
 • Når [AF-lampe] er [Auto], og [Fokusområde] er [Bred] eller [Zone], vises der muligvis en søgerramme for AF-området med den stiplede linje.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokus Fasedetektion-AF i brændplanet

Når der er punkter for fasedetektion-AF i brændplanet inde i autofokusområdet, anvender produktet den kombinerede autofokus bestående af fasedetektion-AF i brændplanet og kontrast-AF.

Bemærk!

 • Når blændeværdien er indstillet til F13 eller over, kan du ikke anvende fasedetektion-AF i brændplanet. Der er kun Kontrast-AF til rådighed.
 • Fasedetektion-AF i brændplanet er kun til rådighed, når der er monteret et anvendeligt objektiv. Hvis du anvender et objektiv, som ikke understøtter fasedetektion-AF i brændplanet, kan du ikke anvende [Automatisk AF], [AF-sporingsvarig.] eller [AF-drevhast.].
  Hvis du desuden anvender et tidligere anskaffet anvendeligt objektiv, fungerer fasedetektion-AF i brændplanet muligvis ikke, medmindre du opdaterer objektivet. For detaljer om anvendelige objektiver skal du se supportsiden:
  http://www.sony.co.jp/DSLR/support/
 • Når du monterer et A-fatningsobjektiv (sælges separat) med fatningsadapteren (sælges separat), kan du ikke anvende fasedetektion-AF i brændplanet på dette produkt.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusFokuslås

Optager billeder med fokus låst på det ønskede motiv i autofokustilstand.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Fokustilstand][Enkeltbilled-AF].
 2. Placer motivet indenfor AF-området og tryk udløserknappen halvvejs ned.
  Fokus låses.
 3. Fortsæt med at holde udløserknappen trykket halvvejs ned og placer motivet tilbage i den oprindelige position for at omkomponere optagelsen.
 4. Tryk udløserknappen helt ned for at optage billedet.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusManuel fokus

Når det er svært at opnå den rigtige fokusering i autofokustilstanden, kan du justere fokuseringen manuelt.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Fokustilstand][Manuel fokus].
 2. Drej på fokusringen for at få en skarp fokusering.

  • Når du drejer på fokusringen, vises fokusafstanden på skærmen.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusDirekte manuel fokus (DMF)

Du kan foretage finjusteringer manuelt, efter fokuseringen er låst.
Du kan hurtigt fokusere på et motiv, i stedet for at anvende manuel fokusering fra begyndelsen. Dette er praktisk i tilfælde som ved makrooptagelse.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Fokustilstand][Dir. man. fokus.].
 2. Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere automatisk.
 3. Hold udløserknappen halvvejs nede, og drej på fokusringen for at opnå en skarpere fokusering.

  • Når du drejer på fokusringen, vises fokusafstanden på skærmen.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusMF-hjælp (stillbillede)

Forstørrer automatisk billedet på skærmen for at gøre manuel fokusering nemmere. Dette fungerer under optagelse med Manuel fokus eller Direkte manuel fokus.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [MF-hjælp][Til].
 2. Drej på fokusringen for at justere fokus.
 • Billedet forstørres. Du kan forstørre billeder yderligere ved at trykke på på midten af kontrolhjulet.

Bemærk!

 • Du kan ikke anvende [MF-hjælp], når du optager film.
 • [MF-hjælp] er kun til rådighed, når der er monteret et E-fatningsobjektiv.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusFokusforstørrelse

Du kan kontrollere fokuseringen ved at forstørre billedet inden optagelse.

 1. MENU (Kameraindst.)[Fokusforstørrelse].
 2. Tryk på på midten af kontrolhjulet for at forstørre billedet, og vælg den position, som du ønsker at forstørre, vha. op/ned/venstre/højre side på kontrolhjulet.
 3. Bekræft fokuseringen.
 4. Tryk udløserknappen helt ned for at optage billedet.

Tip!

 • Hver gang du trykker på i midten, ændres forstørrelsesskaleringen.
 • Når du fokuserer manuelt, kan du justere fokus, mens der er forstørret et billede.
 • Funktionen [Fokusforstørrelse] ophæves, når udløserknappen trykkes halvvejs ned.
 • Du kan optage billeder, mens et billede er forstørret, men produktet optager den fulde visning af billedet.
 • Funktionen [Fokusforstørrelse] ophæves efter optagelse.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusFokusforstørrelsestid

Indstil varigheden for hvor længe et billede skal forstørres vha. [MF-hjælp]- eller [Fokusforstørrelse]-funktionen.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger)[Fokusforstørrelsestid] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

2 sek. (standardindstilling):
Forstørrer billederne i 2 sekunder.
5 sek.
Forstørrer billederne i 5 sekunder.
Ingen begræns.
Forstørrer billeder, indtil du trykker på udløserknappen.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusMaksimumniveau

Forstærker omridset på fokuserede afstande vha. en særlig farve under optagelse med Manuel fokus eller Direkte manuel fokus. Denne funktion gør det nemt for dig at bekræfte fokuseringen.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger)[Maksimumniveau] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Høj
Indstiller maksimumniveauet til høj.
Mellem
Indstiller maksimumniveauet til mellem.
Lav
Indstiller maksimumniveauet til lav.
Fra (standardindstilling):
Anvender ikke maksimumfunktionen.

Bemærk!

 • Da produktet bestemmer, at skarpe områder er fokuseret, varierer [Maksimumniveau] afhængigt af motivet og optagesituationen.
 • Omridset af fokuserede områder forstærkes ikke, når produktet er tilsluttet vha. et HDMI-kabel.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusMaksimumfarve

Indstiller den farve, som anvendes til maksimumsfunktionen under optagelse med Manuel fokus eller Direkte manuel fokus.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Maksimumfarve] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Rød:
Forstærker omridset med rød.

Gul:
Forstærker omridset med gul.

Hvid (standardindstilling):
Forstærker omridset med hvid.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusAF-låsning

Indstil sporingsfunktionen til at fortsætte med at fokusere på motivet.

 1. MENU (Kameraindst.) → [AF-låsning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra
Sporer ikke noget motiv, der skal fokuseres på.
Til
Sporer et motiv, der skal fokuseres på.
Til (m/udløserknap)
Sporer et motiv, der skal fokuseres på, når udløserknappen trykkes halvvejs ned.

Bemærk!

 • Du kan kun indstille [Til (m/udløserknap)], når der er valgt [Kontinuerlig AF] som [Fokustilstand].

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusBrug af AF-låsning

Bevarer automatisk fokus på et motiv i bevægelse.

 1. MENU (Kameraindst.) → [AF-låsning][Til] eller [Til (m/udløserknap)].
 2. Følg vejledningen nedenfor.
Hvis du vælger [Til]:
(1) Hvis målrammen (A) vises, skal du rette rammen ind på det motiv, som skal spores, og trykke på i midten.
Hvis målrammen ikke vises, skal du trykke på i midten for at få vist rammen, og derefter trykke på i midten. Produktet begynder at spore motivet.

Hvis du vælger [Til (m/udløserknap)]:
(1) Bestem kompositionen af det motiv, som skal spores.
(2) Tryk udløserknappen halvvejs ned. Produktet begynder at spore motivet.

Bemærk!

 • [AF-låsning] fungerer muligvis ikke ordentligt i følgende situationer:
  • Motivet bevæger sig for hurtigt.
  • Motivet er for lille eller for stort.
  • Kontrasten mellem motivet og baggrunden er svag.
  • Det er mørkt.
  • Lyset i omgivelserne skifter.
 • [Til (m/udløserknap)] kan kun indstilles, når der er valgt [Kontinuerlig AF] i [Fokustilstand].

Tip!

 • Hvis motivet bliver væk fra dig, kan dette produkt detektere motivet og genoptage funktionen AF-låsning, når motivet kommer tilbage på skærmen.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusPræ-AF (stillbillede)

Produktet justerer automatisk fokus, inden du trykker udløserknappen halvvejs ned.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Præ-AF] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til (standardindstilling):
Justerer fokus, inden du trykker udløserknappen halvvejs ned.
Fra
Justerer ikke fokus, inden du trykker udløserknappen halvvejs ned.

Bemærk!

 • [Præ-AF] er kun til rådighed, når der er monteret et E-fatningsobjektiv.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusEye-Start AF (stillbillede)

Indstiller hvorvidt der skal anvendes autofokus eller ej, når du kigger gennem en elektrisk søger.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Eye-Start AF] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Autofokusering starter, når du kigger gennem den elektriske søger.

Fra (standardindstilling):
Autofokusering starter ikke, når du kigger gennem den elektriske søger.

Tip!

 • [Eye-Start AF] er til rådighed, når der er monteret et A-fatningsobjektiv og en fatningsadapter (LA-EA2, LA-EA4) (sælges separat).

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusAF/MF-kontrol

Du kan nemt skifte fokustilstanden fra automatisk til manuel og omvendt under optagelse, uden at ændre din holdeposition.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Specialtastsindstil.] → knap som skal tildeles → [Lås AF/MF-kontrol] eller [Skift AF/MF-kontrol].

Detaljer om menupunkt

Lås AF/MF-kontrol:
Skifter fokustilstanden, mens knappen holdes nede.
Skift AF/MF-kontrol:
Skifter fokustilstanden, indtil der trykkes på knappen igen.

Bemærk!

 • Du kan ikke indstille [Lås AF/MF-kontrol]-funktionen til [Venstre knap-funk.], [Funkt. af højreknap] eller [Ned-knap].

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusAF-lampe (stillbillede)

AF-lampen sørger for udfyldningslys, så det bliver lettere at fokusere på et motiv i mørke omgivelser. Den røde AF-lampe gør det nemt for produktet at fokusere, når udløserknappen trykkes halvvejs ned, indtil fokus fastlåses.

 1. MENU (Kameraindst.) → [AF-lampe] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto (standardindstilling):
Bruger AF-lampen.
Fra
Bruger ikke AF-lampen.

Bemærk!

 • Fokus opnås så længe AF-lampens lys når hen på motivet, også selvom lyset ikke skulle nå hen på midten af motivet.
 • Du kan ikke anvende [AF-lampe] i følgende situationer:
  • I filmtilstand
  • I [Panorering]-tilstand
  • Når [Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF].
  • Når [Valg af motiv] er indstillet til [Landskab], [Sportsaktiviteter] eller [Nattescene].
  • Når der er monteret en fatningsadapter
 • Når [Fokusområde] er indstillet til [Bred] eller [Zone], angives AF-områdesøgerens ramme med en stiplet linje.
 • AF-lampen udsender et meget kraftigt lys. Selvom der ikke er nogen sundhedsrisiko, skal du ikke kigge direkte ind i AF-lampen på tæt hold.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusAF-mikrojust.

Giver dig mulighed for at justere og registrere en autofokuseret position for hvert enkelt objektiv, når du anvender et A-fatningsobjektiv med fatningsadapteren LA-EA2 eller LA-EA4 (sælges separat).

 1. Vælg MENU (Brugerdef. indstillinger)[AF-mikrojust.].
 2. Vælg [AF-justeringsindstil.][Til].
 3. [mængde] → ønsket værdi.
  • Du kan vælge en værdi på mellem -20 og +20. Vælger du en positiv værdi, flyttes den autofokuserede position væk fra produktet. Vælger du en negativ værdi, flyttes den autofokuserede position tættere på produktet.

Bemærk!

 • Det anbefales, at du justerer positionen under de faktiske optageforhold.
 • Når du monterer et objektiv, som du allerede har registreret en værdi for, vises den registrerede værdi på skærmen. [±0] vises for objektiver, som der endnu ikke er registreret nogen værdi for.
 • Hvis [−] vises som værdien, så er der blevet registreret i alt 30 objektiver, og der kan ikke registreres noget nyt objektiv. For at registrere et nyt objektiv skal du montere et objektiv, for hvilket registreringen kan slettes, og indstille dets værdi til [±0], eller nulstille værdierne for alle objektiverne vha. [Slet].
 • Anvend kun [AF-mikrojust.] til objektiver fra Sony, Minolta og Konica-Minolta. Hvis du anvender [AF-mikrojust.] til andre objektivmærker, kan den registrerede værdi muligvis blive påvirket. Udfør ikke [AF-mikrojust.] med et objektiv, som ikke er understøttet.
 • Du kan ikke indstille [AF-mikrojust.] enkelvist for et objektiv fra Sony, Minolta og Konica-Minolta med den samme specifikation.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusVis kont. AF-område

Du kan indstille om det fokusområde, som er fokuseret, skal vises eller ej, når [Fokusområde] er indstillet til [Bred] eller [Zone], og [Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF].

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Vis kont. AF-område] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til (standardindstilling):
Viser det fokusområde, som er fokuseret.
Fra:
Viser ikke det fokusområde, som er fokuseret.

Bemærk!

 • Når [Fokusområde] er [Centrum] eller [Fleksibelt punkt], bliver rammerne i det fokusområde, som er fokuseret, grønne, uanset [Vis kont. AF-område]-indstillingerne.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusAF m/udløserk. (stillbillede)

Vælger, om der skal fokuseres automatisk, når du trykker udløserknappen halvvejs ned. Vælg [Fra] for at justere fokuseringen og eksponeringen separat.

 1. MENU(Brugerdef. indstillinger) → [AF m/udløserk.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til (standardindstilling):
Autofokus udføres, når du trykker udløserknappen halvvejs ned.
Fra
Autofokus udføres ikke, selvom du trykker udløserknappen halvvejs ned.

Tip!

 • Når [AF m/udløserk.] er indstillet til [Fra], kan du stadig anvende [AF til]-funktionen.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusAF til

Du kan fokusere vha. en hvilken som helst tast i stedet for at trykke udløserknappen halvvejs ned. Indstillingerne for [Fokustilstand] vil blive anvendt.

 1. Vælg den ønskede tast og tildel [AF til]-funktionen til den vha. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Specialtastsindstil.].
 2. Tryk på den tast, som du har tildelt [AF til]-funktionen til, mens du optager med autofokus.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusØje-AF

Fokuserer på øjnene af en person, når du trykker på knappen.

 1. MENU(Brugerdef. indstillinger) → [Specialtastsindstil.] → tildel [Øje-AF]-funktionen til den ønskede tast.
 2. Tryk på den tast, som du har tildelt [Øje-AF]-funktionen til, og fokuser på øjnene.
 3. Tryk på udløserknappen, mens du trykker på tasten.

Bemærk!

 • Afhængigt af omstændighederne er kameraet muligvis ikke i stand til at fokusere på øjnene. I sådanne tilfælde registrerer kameraet et ansigt og fokuserer på ansigtet.
 • Hvis kameraet ikke kan detektere ansigtet på en person, kan du ikke anvende [Øje-AF].
 • Afhængigt af omstændighederne kan du ikke anvende [Øje-AF], som f.eks. når [Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF] eller [Manuel fokus] osv.
 • [Øje-AF] fungerer muligvis ikke i følgende situationer:
  • Når personen har solbriller på.
  • Når pandehåret dækker for personens øjne.
  • Under forhold med svag belysning eller modlys.
  • Når øjnene er lukkede.
  • Når personen befinder sig i skyggen.
  • Når personen er ude af fokus.

Tip!

 • Når kameraet fokuserer på øjnene og [Smil-/Ansigtsreg.] er indstillet til [Til], vises der en registreringsramme på ansigtet, efter den er vist på øjnene. Når [Smil-/Ansigtsreg.] er indstillet til [Fra], vises der en registreringsramme på øjnene i et bestemt stykke tid.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusAF-drevhast. (film)

Du kan skifte fokuseringshastigheden, når du anvender autofokus i filmtilstand.

 1. MENU (Kameraindst.) → [AF-drevhast.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Hurtig:
Indstiller AF-drevhastigheden til hurtig. Denne tilstand er egnet til optagelse af aktive scener, som f.eks. sport.
Normal (standardindstilling):
Indstiller AF-drevhastigheden til normal.
Langsom:
Indstiller AF-drevhastigheden til langsom. Med denne tilstand skifter fokus uden problemer, når det motiv, som skal fokuseres, ændres. Denne tilstand er praktisk til optagelse af imponerende billeder.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusAF-sporingsvarig. (film)

Du kan indstille varigheden for AF-sporing i filmtilstand.

 1. MENU (Kameraindst.) → [AF-sporingsvarig.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Høj:
Indstiller AF-sporingsvarighed til høj. Denne tilstand er praktisk ved optagelse af film, når motivet bevæger sig hurtigt.
Normal (standardindstilling):
Indstiller AF-sporingsvarighed til normal. Denne tilstand er praktisk, når du ønsker at beholde fokus på et bestemt motiv, når der er nogle hindringer foran motivet eller på befærdede steder.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusMåling af den præcise afstand til motivet

-mærket viser placeringen af billedsensoren*. Når du måler den præcise afstand mellem produktet og motivet, skal du se positionen af den vandrette linje.
Afstanden fra objektivets kontaktoverflade til billedsensoren er ca. 18 mm.

*Billedsensoren er den del, som konverterer lyskilden til et digitalsignal.

Bemærk!

 • Hvis motivet er tættere på end den mindste optagetilstand for objektivet, kan fokuseringen ikke bekræftes. Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem motivet og produktet.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af eksponeringenEkspon.komp.

Baseret på den eksponeringsværdi som indstilles af automatisk eksponering, kan du gøre hele billedet lysere eller mørkere, hvis du justerer [Ekspon.komp.] til henholdsvis plussiden eller minussiden (eksponeringskompensation). Normalt indstilles eksponering automatisk (automatisk eksponering).

 1. MENU (Kameraindst.)[Ekspon.komp.] → ønsket indstilling.
  Du kan justere eksponeringen i området fra –5,0 EV til +5,0 EV.

Bemærk!

 • Du kan justere eksponeringen i området fra –2,0 EV til +2,0 EV for film.
 • Hvis du optager et motiv under ekstremt lyse eller mørke forhold, eller når du anvender blitzen, vil du muligvis ikke være i stand til at opnå en tilfredsstillende effekt.
 • Der vises kun en værdi mellem –3,0 EV og +3,0 EV, sammen med den tilsvarende billedlysstyrke, på skærmen under optagelse. Hvis du indstiller en eksponering uden for dette område, viser billedlysstyrken på skærmen ikke effekten, men den vil være gengivet på det optagede billede.
 • Når du anvender [Manuel eksp.], kan du kun kompensere for eksponeringen, når [ISO] er indstillet til [ISO AUTO].

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af eksponeringenLysmålermetode

Vælger lysmålingsmetoden som indstiller hvilken del af skærmen, der skal måles på for at bestemme eksponeringen.

 1. MENU (Kameraindst.)[Lysmålermetode] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Multi (standardindstilling):
Måler lyset i hvert enkelt område, efter at have opdelt det samlede område i flere områder, og bestemmer den passende eksponering for hele skærmen (Måling på flere mønstre)

Center:
Måler den gennemsnitlige lysstyrke for hele skærmen, mens der lægges vægt på skærmens centrale område (centervægtet måling).

Spot:
Måler kun det centrale område (punktmåling). Denne funktion er praktisk, når motivet belyses bagfra, eller når der er kraftig kontrast mellem motivet og baggrunden.

Bemærk!

 • [Multi] er valgt ved brug af de følgende funktioner:
  • [Intelligent auto]
  • [Bedste auto]
  • [Valg af motiv]
  • Andre zoomfunktioner end optisk zoom

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af eksponeringenAE-lås

Når kontrasten mellem motivet og baggrunden er høj, som f.eks. ved optagelse af et motiv der belyses bagfra eller et motiv i nærheden af et vindue, skal du måle lyset på et punkt, hvor motivet forekommer at have den passende lysstyrke, og låse eksponeringen inden optagelse. For at reducere motivets lysstyrke skal du måle lyset på et punkt, som er lysere end motivet, og låse eksponeringen på hele skærmen. For at gøre motivet lysere skal du måle lyset på et punkt, som er mørkere end motivet, og låse eksponeringen på hele skærmen.
 1. Juster fokuseringen på det punkt, hvor eksponeringen justeres.
 2. Tryk på AEL-knappen.

  Eksponeringen er låst, og (AE-lås) lyser.
 3. Fortsæt med at trykke på AEL-knappen, fokuser på et motiv, og optag så.
  • Fortsæt med at holde AEL-knappen nede, mens du optager et billede, hvis du ønsker at fortsætte med at optage med den fastsatte eksponering. Slip knappen for at nulstille eksponeringen.

Tip!

 • Hvis du vælger [AEL til/fra]-funktionen under [Specialtastsindstil.], kan du låse eksponeringen uden at holde ned på AEL-knappen.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af eksponeringenAEL med udløser (stillbillede)

Indstiller om eksponeringen skal fastsættes, når du trykker udløserknappen halvvejs ned.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [AEL med udløser] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto (standardindstilling):
Når du trykker udløserknappen halvvejs ned, fastsættes eksponeringen efter automatisk justering af fokussen, når [Fokustilstand] er indstillet til [Enkeltbilled-AF].
Når [Fokustilstand] er indstillet til [Automatisk AF], og produktet bestemmer, at motivet bevæger sig, eller du optager serieoptagelsesbilleder, annulleres den fastsatte eksponering.
Til:
Fastsætter eksponeringen, når du trykker udløserknappen halvvejs ned.
Fra:
Fastsætter ikke eksponeringen, når du trykker udløserknappen halvvejs ned. Brug denne tilstand, når du ønsker at justere fokuseringen og eksponeringen hver for sig.
Produktet fortsætter med at justere eksponeringen under optagelse i tilstanden [Kont. optagelse] eller [Hast.pri. kont.].

Bemærk!

 • Når [Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF] og [AEL med udløser] er [Fra] eller [Auto], fastsættes blænden i det øjeblik, du trykker udløserknappen halvvejs ned. Hvis lysstyrken ændres drastisk under kontinuerlig optagelse, skal du én gang fjerne fingeren fra udløserknappen og derefter trykke udløserknappen halvvejs ned igen.
 • Betjening vha. AEL-knappen prioriteres over [AEL med udløser]-indstillingerne.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af eksponeringenEksp.komp.indst

Indstiller om værdien for eksponeringskompensationen skal anvendes til at kontrollere både blitzlys og omgivende lys, eller kun det omgivende lys.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger)[Eksp.komp.indst] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Omgiv.&blitz (standardindstilling):
Anvender værdien for eksponeringskompensationen til både blitzlys og omgivende lys.
Kun omgivels.:
Anvender kun værdien for eksponeringskompensationen til at kontrollere det omgivende lys.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af eksponeringenZebra

Zebramønsteret vises over en del af billedet, hvis lysstyrkeniveauet overstiger det IRE, som du har indstillet. Brug zebramønstret som en vejledning til at justere lysstyrken.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Zebra] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra (standardindstilling):
Viser ikke zebramønstret.

70/75/80/85/90/95/100/100+:
Justerer lysstyrkeniveauet.

Bemærk!

 • Zebramønstret vises ikke under HDMI-tilslutning.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af eksponeringenVejled. ekspon.indst.

Du kan indstille, om der skal vises en vejledning, når du ændrer eksponeringen.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger)[Vejled. ekspon.indst.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra:
Viser ikke vejledningen.

Til (standardindstilling):
Viser vejledningen.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af eksponeringenEkspon.trin

Du kan indstille indstillingsområdet for lukkerhastigheden, blænden og værdierne for eksponeringskompensation.

 1. MENU (Kameraindst.)[Ekspon.trin] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

0,3 EV (standardindstilling)/0,5 EV

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af eksponeringenEv-komp. vælg./hjul

Du kan justere eksponeringskompensationen med kontrolvælgeren eller kontrolhjulet.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Ev-komp. vælg./hjul] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra (standardindstilling):
Tildeler ikke funktionen eksponeringskompensation til kontrolvælgeren eller kontrolhjulet.
Hjul:
Tildeler funktionen eksponeringskompensation til kontrolhjulet.
Vælger:
Tildeler funktionen eksponeringskompensation til kontrolvælgeren.

Bemærk!

 • Hvis du tildeler funktionen eksponeringskompensation til kontrolvælgeren, kan den funktion, som oprindelig var tildelt, styres vha. kontrolhjulet og omvendt.
 • Når optagetilstanden er indstillet til [Manuel eksp.], og ISO er indstillet til [ISO AUTO], er [Ev-komp. vælg./hjul] deaktiveret.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af en fremføringstilstand (Kontinuerlig optagelse/Selvudløser)Fremf.metode

Du kan indstille fremføringstilstanden som f.eks. kontinuerlig eller selvudløseroptagelse.

 1. MENU (Kameraindst.)[Fremf.metode] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Enkelt optagelse (standardindstilling):
Optager ét stillbillede. Normal optagetilstand.

Kont. optagelse:
Optager kontinuerligt billeder, mens du trykker på udløserknappen og holder den nede.

Selvudløser:
Optager et billede efter 10 eller 2 sekunder.

Selvudl.(Kont.):
Optager billeder kontinuerligt efter 10 sekunder.

Kontinuerlig bracket:
Optager billeder, mens du holder udløserknappen nede, alle med forskellige grader af lysstyrke.

Enkelt bracket:
Optager et specificeret antal billeder, ét efter ét, alle med en forskellig grad af lysstyrke.

Hv.b.bracketing:
Optager i alt tre billeder, alle med en forskellig farvetone i henhold til de valgte indstillinger for hvidbalance, farvetemperatur og farvefilter.

DRO-bracket:
Optager i alt tre billeder, alle med en forskellig grad af D-områdeoptimering.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af en fremføringstilstand (Kontinuerlig optagelse/Selvudløser)Kont. optagelse

Optager kontinuerligt billeder, mens du trykker på udløserknappen og holder den nede.

 1. MENU (Kameraindst.)[Fremf.metode][Kont. optagelse].
 2. Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.

Detaljer om menupunkt

Kontinuerlig optagelse: Hi (standardindstilling):
Kontinuerlig optagehastighed er indstillet til maksimalt ca. 11 billeder pr. sekund.

Kontinuerlig optagelse: Mellem:
Kontinuerlig optagehastighed er indstillet til maksimalt ca. 6 billeder pr. sekund.

Kontinuerlig optagelse: Lo:
Kontinuerlig optagehastighed er indstillet til maksimalt ca. 2,5 billeder pr. sekund.

Tip!

 • For at bevare fokuseringen og eksponeringen under serieoptagelser skal du ændre de følgende indstillinger.
  Eksponeringen for den første optagelse bestemmes, når du trykker udløserknappen halvvejs ned. Eksponeringsindstillingen for den første optagelse anvendes til de efterfølgende optagelser.
  • Indstil [Fokustilstand] til [Kontinuerlig AF] eller [Automatisk AF].
  • Indstil [AEL med udløser] til [Fra] eller [Auto].

Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af en fremføringstilstand (Kontinuerlig optagelse/Selvudløser)Selvudløser

Produktet optager et billede med selvudløseren med en forsinkelse på 10 sekunder eller 2 sekunder.

 1. MENU (Kameraindst.)[Fremf.metode][Selvudløser].
 2. Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.

Detaljer om menupunkt

Selvudløser: 10 sek. (standardindstilling):
Indstiller selvudløseren til en forsinkelse på 10 sekunder.
Når du trykker på udløserknappen, blinker og bipper selvudløserlampen, indtil lukkeren aktiveres. Tryk på udløserknappen igen for at annullere selvudløseren.

Selvudløser: 2 sek.:
Indstiller selvudløseren til en forsinkelse på 2 sekunder. Dette reducerer de kamerarystelser, som forårsages af tryk på udløserknappen

Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af en fremføringstilstand (Kontinuerlig optagelse/Selvudløser)Selvudl.(Kont.)

Optager kontinuerligt det antal billeder, du har indstillet, efter 10 sekunder. Du kan vælge det bedste billede ud fra flere optagede billeder.

 1. MENU (Kameraindst.)[Fremf.metode][Selvudl.(Kont.)].
 2. Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.

Detaljer om menupunkt

Selvudl. (Kont.): 10 s 3 billeder (standardindstilling):
Optager tre billeder i træk, 10 sekunder efter du har trykket på udløserknappen.
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, der lyder et bip, og lukkeren aktiveres efter 10 sekunder.

Selvudl. (Kont.): 10 s 5 billeder:
Optager fem billeder i træk, 10 sekunder efter du har trykket på udløserknappen.
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, der lyder et bip, og lukkeren aktiveres efter 10 sekunder.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af en fremføringstilstand (Kontinuerlig optagelse/Selvudløser)Kontinuerlig bracket

Optager flere billeder, mens eksponeringen automatisk ændres fra basis til mørkere, og derefter til lysere. Tryk og hold ned på udløserknappen indtil bracketoptagelsen er gennemført.
Du kan vælge et billede, som passer til din hensigt, efter optagelsen.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Fremf.metode][Kontinuerlig bracket].
 2. Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.

Detaljer om menupunkt

Kontinuerlig bracket: 0,3EV 3-bil. (standardindstilling):
Denne indstilling optager tre billeder kontinuerligt med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 0,3 EV.
Kontinuerlig bracket: 0,3EV 5-bil.:
Denne indstilling optager fem billeder kontinuerligt med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 0,3 EV.
Kontinuerlig bracket: 0,5EV 3-bil.:
Denne indstilling optager tre billeder kontinuerligt med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 0,5 EV.
Kontinuerlig bracket: 0,5EV 5-bil.:
Denne indstilling optager fem billeder kontinuerligt med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 0,5 EV.
Kontinuerlig bracket: 0,7EV 3-bil.:
Denne indstilling optager tre billeder kontinuerligt med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 0,7 EV.
Kontinuerlig bracket: 0,7EV 5-bil.:
Denne indstilling optager fem billeder kontinuerligt med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 0,7 EV.
Kontinuerlig bracket: 1,0EV 3-bil.:
Denne indstilling optager tre billeder kontinuerligt med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 1,0 EV.
Kontinuerlig bracket: 2,0EV 3-bil.:
Denne indstilling optager tre billeder kontinuerligt med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 2,0 EV.
Kontinuerlig bracket: 3,0EV 3-bil.:
Denne indstilling optager tre billeder kontinuerligt med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 3,0 EV.

Bemærk!

 • Den sidste optagelse vises på den automatiske visning.
 • Når [ISO AUTO] er valgt i tilstanden [Manuel eksp.], ændres eksponeringen vha. justering af ISO-værdien. Hvis der er valgt en anden indstilling end [ISO AUTO], ændres eksponeringen vha. justering af lukkerhastigheden.
 • Når du justerer eksponeringen, ændres eksponeringen i henhold den kompenserede værdi.
 • Når blitzen anvendes, udfører produktet blitzbracketoptagelse, hvor mængden af blitzlys ændres, selvom der er valgt [Kontinuerlig bracket]. Tryk på udløserknappen for hvert billede.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af en fremføringstilstand (Kontinuerlig optagelse/Selvudløser)Enkelt bracket

Optager flere billeder, mens eksponeringen automatisk ændres fra basis til mørkere, og derefter til lysere.
Tryk på udløserknappen for hvert billede. Du kan vælge et billede, som passer til dit formål, efter optagelsen.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Fremf.metode] [Enkelt bracket].
 2. Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.

Detaljer om menupunkt

Enkelt bracket: 0,3EV 3-billede (standardindstilling):
Denne indstilling optager i alt tre billeder efter hinanden med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 0,3 EV.
Enkelt bracket: 0,3EV 5-billede:
Denne indstilling optager i alt fem billeder efter hinanden med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 0,3 EV.
Enkelt bracket: 0,5EV 3-billede:
Denne indstilling optager i alt tre billeder efter hinanden med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 0,5 EV.
Enkelt bracket: 0,5EV 5-billede:
Denne indstilling optager i alt fem billeder efter hinanden med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 0,5 EV.
Enkelt bracket: 0,7EV 3-billede:
Denne indstilling optager i alt tre billeder efter hinanden med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 0,7 EV.
Enkelt bracket: 0,7EV 5-billede:
Denne indstilling optager i alt fem billeder efter hinanden med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 0,7 EV.
Enkelt bracket: 1,0EV 3-billede:
Denne indstilling optager i alt tre billeder efter hinanden med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 1,0 EV.
Enkelt bracket: 2,0EV 3-billede:
Denne indstilling optager i alt tre billeder efter hinanden med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 2,0 EV.
Enkelt bracket: 3,0EV 3-billede:
Denne indstilling optager i alt tre billeder efter hinanden med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 3,0 EV.

Bemærk!

 • Når [ISO AUTO] er valgt i tilstanden [Manuel eksp.], ændres eksponeringen vha. justering af ISO-værdien. Hvis der er valgt en anden indstilling end [ISO AUTO], ændres eksponeringen vha. justering af lukkerhastigheden.
 • Når du justerer eksponeringen, ændres eksponeringen i henhold den kompenserede værdi.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af en fremføringstilstand (Kontinuerlig optagelse/Selvudløser)Hv.b.bracketing

Optager tre billeder, der alle anvender forskellige farvetoner i henhold til de valgte indstillinger for hvidbalance, farvetemperatur og farvefilter.

 1. MENU (Kameraindst.)[Fremf.metode][Hv.b.bracketing].
 2. Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.

Detaljer om menupunkt

Hvidbalance-bracket: Lo (standardindstilling):
Optager en serie på tre billeder med små ændringer i hvidbalancen.
Hvidbalance-bracket: Hi:
Optager en serie på tre billeder med store ændringer i hvidbalancen.

Bemærk!

 • Den sidste optagelse vises på den automatiske visning.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af en fremføringstilstand (Kontinuerlig optagelse/Selvudløser)DRO-bracket

Du kan optage i alt tre billeder, alle med en forskellig grad af D-områdeoptimeringsværdi.

 1. MENU (Kameraindst.)[Fremf.metode][DRO-bracket].
 2. Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.

Detaljer om menupunkt

DRO-bracket: Lo (standardindstilling):
Optager en serie på tre billeder med små ændringer i D-områdeoptimeringsværdien.
DRO-bracket: Hi
Optager en serie på tre billeder med store ændringer i D-områdeoptimeringsværdien.

Bemærk!

 • Den sidste optagelse vises på den automatiske visning.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af en fremføringstilstand (Kontinuerlig optagelse/Selvudløser)Bracket.rækkef.

Du kan indstille optagerækkefølgen for eksponeringsbracketing og hvidbalancebracketing.

 1. MENU(Brugerdef. indstillinger)[Bracket.rækkef.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

0→-→+ (standardindstilling):
Optager i den følgende rækkefølge: 0 → − → +.

-→0→+:
Optager i den følgende rækkefølge: − → 0 → +.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af ISO-følsomhedenISO

Følsomhed overfor lys er udtrykt med ISO-tallet (anbefalet eksponeringsindeks). Jo større tallet er, desto højere er følsomheden.

 1. MENU (Kameraindst.)[ISO] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Flerbilled-SR:
Kombinerer kontinuerlige optagelser for at oprette et billede med mindre støj.
ISO AUTO (standardindstilling):
Indstiller automatisk ISO-følsomheden.

100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 8000 / 10000 / 12800 / 16000 / 20000 / 25600:
Du kan reducere billedslør i mørke omgivelser eller for motiver i bevægelse ved at hæve ISO-følsomheden (vælg et højere tal).

Bemærk!

 • [ISO AUTO] er valgt ved brug af de følgende funktioner:
  • [Intelligent auto]
  • [Bedste auto]
  • [Valg af motiv]
  • [Panorering]
 • Jo højere ISO-værdien er, desto mere støj vil der være på billederne.
 • Ved optagelse af film er der ISO-værdier mellem ISO 100 og ISO 12800 til rådighed. Hvis ISO-værdien er indstillet til en højere værdi end ISO 12800, ændres indstillingen automatisk til ISO 12800. Når du afslutter filmoptagelsen, vender ISO-værdien tilbage til de originale indstillinger.
 • Når du anvender [Flerbilled-SR], tager det noget tid for produktet at udføre overlejringsbehandlingen af billeder.

Tip!

 • Du kan ændre det automatisk indstillede område for ISO-følsomhed i [ISO AUTO]-indstillingen. Vælg [ISO AUTO] og tryk på den højre side af kontrolhjulet, og indstil de ønskede værdier for [ISO AUTO Maks.] og [ISO AUTO Minimum]. Indstillingerne [ISO AUTO Maks.] og [ISO AUTO Minimum] anvendes også, når der optages i [ISO AUTO]-tilstand under [Flerbilled-SR].

Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af ISO-følsomhedenFlerbilled-SR

Produktet optager automatisk flere billeder kontinuerligt, kombinerer dem, reducerer støjen og optager dem som ét billede. Ved brug af støjreduktion for flere billeder kan du vælge større ISO-tal end den maksimale ISO-følsomhed. Billedet optages som ét kombineret billede.

 1. MENU (Kameraindst.) → [ISO] [Flerbilled-SR].
 2. Tryk på den højre side af kontrolhjulet for at få vist indstillingsskærmen, og vælg derefter en ønsket værdi vha. tryk på den øverste/nederste side af kontrolhjulet.

Bemærk!

 • Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG], kan denne funktion ikke anvendes.
 • Blitzen, [D-områdeopt.] og [Auto HDR] kan ikke anvendes.

Tip!

 • Du kan ændre det automatisk indstillede område for ISO-følsomhed i [ISO AUTO]-indstillingen. Vælg [ISO AUTO] og tryk på den højre knap, og indstil derefter de ønskede værdier for [ISO AUTO Maks.] og [ISO AUTO Minimum]. Indstillingerne [ISO AUTO Maks.] og [ISO AUTO Minimum] anvendes også, når der optages i [ISO AUTO]-tilstand under [Flerbilled-SR].

Sådan gør duBrug af optagefunktionerKorrektion af lysstyrken eller kontrastenD-områdeopt. (DRO)

Ved at opdele billedet i små områder analyserer produktet kontrasten af lys og skygge mellem motivet og baggrunden og opretter et billede med den optimale lysstyrke og gradation.

 1. MENU (Kameraindst.) → [DRO/Auto HDR] [D-områdeopt.].
 2. Vælg den ønskede indstilling vha. den venstre/højre side på kontrolhjulet.

Detaljer om menupunkt

D-områdeoptimering: Auto (standardindstilling):
Korrigerer lysstyrken automatisk.
D-områdeoptimering: Lv1D-områdeoptimering: Lv5:
Optimerer gradationen på et optaget billede for hvert enkelt opdelt område. Vælg det optimale niveau fra Lv1 (svag) til Lv5 (stærk).

Bemærk!

 • [DRO/Auto HDR] er fastsat til [Fra], når optagetilstanden er indstillet til [Panorering], eller når der anvendes [Flerbilled-SR] eller [Billedeffekt].
 • [DRO/Auto HDR] er fastsat til [Fra], når der er valgt [Solnedgang], [Nattescene], [Natportræt], [Håndholdt tusmørke] eller [Anti-bevægelsesslør] i [Valg af motiv]. Indstillingen er fastsat til [D-områdeoptimering: Auto], når der er valgt andre tilstande i [Valg af motiv].
 • Når du optager med [D-områdeopt.], kommer der muligvis støj på billedet. Vælg det passende niveau ved at kontrollere det optagede billede, især når du forstærker effekten.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerKorrektion af lysstyrken eller kontrastenAuto HDR

Gør området (gradationen) bredere, så du kan optage fra lyse dele til mørke dele med korrekt lysstyrke (HDR: højt dynamikområde). Der gemmes ét billede med korrekt eksponering og ét overlejret billede.

 1. MENU (Kameraindst.) → [DRO/Auto HDR] [Auto HDR].
 2. Vælg den ønskede indstilling vha. den venstre/højre side på kontrolhjulet.

Detaljer om menupunkt

Auto HDR: Eksp.forskel. - auto (standardindstilling):
Korrigerer eksponeringsforskellen automatisk.
Auto HDR: Eksp.forskel. - 1,0 EVAuto HDR: Eksp.forskel. - 6,0 EV:
Indstiller eksponeringsforskellen baseret på motivets kontrast. Vælg det optimale niveau mellem 1,0 EV (svag) og 6,0 EV (stærk).
Hvis du for eksempel indstiller eksponeringsværdien til 2,0 EV, komponeres der tre billeder med følgende eksponeringsniveauer: -1,0 EV, optimal eksponering og +1,0 EV.

Bemærk!

 • [Auto HDR] er ikke til rådighed for RAW-billeder.
 • Når optagetilstanden er indstillet til [Intelligent auto], [Bedste auto], [Panorering] eller [Valg af motiv], kan du ikke vælge [Auto HDR].
 • Når der er valgt [Flerbilled-SR], kan du ikke vælge [Auto HDR].
 • Du kan ikke starte den næste optagelse, før optageprocessen, efter du har optaget, er gennemført.
 • Du kan muligvis ikke opnå den ønskede effekt afhængigt af luminansforskellen mellem et motiv og optageforholdene.
 • Når der anvendes blitz, har denne funktion ringe effekt.
 • Når scenens kontrast er lav, når der er væsentlige produkt-rystelser, eller der opstår motivslør, kan du muligvis ikke opnå gode HDR-billeder. Hvis produktet har detekteret et problem, vises på det optagede billede for at informere dig om denne situation. Optag igen om nødvendigt, og vær opmærksom på kontrast og slør.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af farvetonerHvidbalance

Justerer farvetonerne i henhold til de omgivende lysforhold. Brug denne funktion, når billedets farvetoner ikke bliver som du forventede, eller når du ønsker at ændre farvetonerne med vilje af hensyn til det fotografiske udtryk.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Hvidbalance] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto (standardindstilling):
Produktet detekterer automatisk lyskilden og justerer farvetonerne.
Dagslys:
Farvetonerne justeres til dagslyset.
Skygge:
Farvetonerne justeres til skygge.
Overskyet:
Farvetemperaturen justeres til en overskyet himmel.
Skinnende:
Farvetemperaturen justeres til steder under en glødelampe eller under stærk belysning, som f.eks. i et fotostudie.
Fluor.: Varmhvidt:
Farvetemperaturen justeres til varm hvid fluorescerende belysning.
Fluor.: Koldhvidt:
Farvetemperaturen justeres til hvid fluorescerende belysning.
Fluor.: Daghvidt:
Farvetemperaturen justeres til neutral hvid fluorescerende belysning.
Fluor.: Dagslys:
Farvetemperaturen justeres til dagslyslignende fluorescerende belysning.
Blitz:
Farvetemperaturen justeres til blitzlys.
Auto under vandet:
Farvetemperaturen justeres til optagelse under vandet.

C.temp./filter:
Justerer farvetonerne i henhold til lyskilden. Giver effekten af CC-filtre (farvekompensation) til fotografi.

Brugerdefineret:
Anvender den hvidbalanceindstilling, som er gemt i [Specialopsætning].

Specialopsætning:
Gemmer den grundlæggende hvide farve under lysforholdene til optagemiljøet.

Tip!

 • Du kan anvende den højre side af kontrolhjulet til at få vist skærmen for finjustering og foretage finjusteringer af farvetemperaturen efter behov.
 • I [C.temp./filter] kan du anvende den højre knap til at få vist skærmen for indstilling af farvetemperatur og foretage en indstilling. Når du trykker på den højre knap igen, vises skærmen til finjustering, så du kan foretage finjusteringer efter behov.

Bemærk!

 • [Hvidbalance] er fastsat til [Auto] i følgende situationer:
  • [Intelligent auto]
  • [Bedste auto]
  • [Valg af motiv]

Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af farvetonerOptagelse af en grundlæggende hvid farve i [Specialopsætning]-tilstand

I en scene hvor det omgivende lys består af flere typer lyskilder, anbefales det, at du anvender den brugerdefinerede hvidbalance for at kunne gengive hvidheden nøjagtigt.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Hvidbalance] [Specialopsætning].
 2. Hold produktet så det hvide område fuldstændig dækker AF-området i midten, og tryk derefter på på midten af kontrolhjulet.
  De kalibrerede værdier (farvetemperatur og farvefilter) vises og registreres.

Bemærk!

 • Meddelelsen [Brugerdef. hvidbalance fejl] angiver, at værdien er højere end det forventede område, når blitzen anvendes på et motiv med for lyse farver på billedet. Hvis du registrerer denne værdi, bliver -indikatoren gul på visningen af optageinformationen. Du kan optage på dette tidspunkt, men det anbefales, at du indstiller hvidbalancen igen for at opnå en mere nøjagtig hvidbalanceværdi.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af en effekttilstandBilledeffekt

Vælg det ønskede effektfilter for at opnå mere imponerende og kunstnerisk billeder.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Billedeffekt] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra (standardindstilling):
Deaktiverer [Billedeffekt]-funktionen.
Legetøjskamera
Opretter et blødt billede med skyggelagte hjørner og reducerer skarpheden.
Popfarve
Giver et levende udseende ved at fremhæve farvetoner.
Farvereduktion
Giver en høj kontrast, abstrakt udseende vha. kraftigt fremhævede primærfarver, eller i sort og hvid.
Retrofoto
Giver et udseende som et ældet foto med sepiafarvetoner og falmet kontrast.
Blød kraftig
Giver et billede med den indikerede atmosfære: lys, gennemsigtig, overjordisk, følsom, blød.
Delvis farve
Giver et billede, der bevarer en specifik farve, men konverterer andre farver til sort og hvid.
S-h stor kontrast
Giver et billede i sort og hvid med høj kontrast.
Blødt fokus
Giver et billede fyldt med en blød lyseffekt.
HDR-maleri
Giver et udseende som et maleri ved at forstærke farverne og detaljerne.
Fyldig sort-hvid tone
Giver et billede i sort og hvid med rig gradation og gengivelse af detaljer.
Miniature
Giver et billede, som kraftigt fremhæver motivet, og hvor baggrunden er defokuseret i betydelig grad. Denne effekt kan ofte ses på billeder af miniaturemodeller.
Vandfarve
Giver et billede med udløbne farver og sløringseffekter, som var det malet med vandfarver.
Illustration
Giver et illustrationslignende billede ved at forstærke kanterne.

Tip!

 • Du kan udføre detaljerede indstillinger for de følgende [Billedeffekt]-tilstande vha. den venstre/højre side på kontrolhjulet.
  • [Legetøjskamera]
  • [Farvereduktion]
  • [Delvis farve]
  • [Blødt fokus]
  • [HDR-maleri]
  • [Miniature]
  • [Illustration]

Bemærk!

 • Når [Delvis farve] er valgt, kan billederne muligvis ikke bevare den valgte farve afhængigt af motivet eller optageforholdene.
 • Du kan ikke kontrollere de følgende effekter på optageskærmen, da produktet behandler billedet efter optagelsen. Du kan endvidere ikke optage flere billeder, før billedbehandlingen er afsluttet. Du kan ikke anvende disse effekter til film.
  • [Blødt fokus]
  • [HDR-maleri]
  • [Fyldig sort-hvid tone]
  • [Miniature]
  • [Vandfarve]
  • [Illustration]
 • I tilfælde af [HDR-maleri] og [Fyldig sort-hvid tone] udløses lukkeren tre gange for én optagelse. Vær opmærksom på følgende:
  • Brug denne funktion når motivet ikke er i bevægelse, og der ikke anvendes blitz.
  • Ændr ikke kompositionen inden optagelse.

  Når scenens kontrast er lav, når der er væsentlige kamerarystelser, eller der er opstået motivslør, kan du muligvis ikke opnå gode HDR-billeder. Hvis produktet detekterer sådan en situation, vises / på det optagede billede for at informere dig om denne situation. Hvis det er nødvendigt, skal du ændre kompositionen eller på anden måde justere indstillingerne, og optage igen, mens du er opmærksom på sløring.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af en effekttilstandKreativ indst.

Giver dig mulighed for at vælge den ønskede billedbehandling. Du kan justere eksponeringen (lukkerhastigheden og blænden), som du har lyst til med [Kreativ indst.], i modsætning til med [Valg af motiv] hvor produktet justerer eksponeringen.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Kreativ indst.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Standard (standardindstilling):
Til optagelse af forskellige scener med rig farvegradation og smukke farver.
Levende
Farvemætningen og kontrasten forstærkes for optagelse af imponerende billeder af farverige scener og motiver som f.eks. blomster, forårsgrønt, blå himmel eller havudsigter.
Neutral
Farvemætningen og skarpheden sænkes for optagelse af billeder i dæmpede farver. Dette er også egnet til optagelse af billedmateriale, som skal modificeres med en computer.
Klar
Til optagelse af billeder i klare farvetoner med krystalklare lyse farver, egnet til optagelse af strålende lys.
Dyb
Til optagelse af billeder med dybe og kraftige farver, egnet til optagelse af motivets markante tilstedeværelse.
Lys
Til optagelse af billeder med lyse og simple farver, egnet til optagelse af en forfriskende lys atmosfære.
Portræt
Til optagelse af hudfarven i en blød farvetone, ideelt egnet til optagelse af portrætter.
Landskab
Farvemætningen, kontrasten og skarpheden forstærkes for optagelse af levende og skarpe scenerier. Fjerne landskaber træder også tydeligere frem.
Solnedgang
Til optagelse af solnedgangens smukke røde farve.
Nattescene
Kontrasten sænkes for gengivelse af nattescener.
Efterårsløv
Til optagelse af efterårsscener med livagtig fremhævelse af de farveskiftende blades røde og gule farver.
Sort/hvid
Til optagelse af billeder i sort og hvid.
Sepia
Til optagelse af billeder i sepia-farve.

For indstilling af [Kontrast], [Mætning] og [Skarphed]

[Kontrast], [Mætning] og [Skarphed] kan justeres for hvert enkelt [Kreativ indst.]-punkt.

Vælg et punkt som skal indstilles ved at trykke på den højre/venstre side af kontrolhjulet, og indstil derefter værdien vha. den øverste/nederste side på kontrolhjulet.

Kontrast:
Jo højere værdi der vælges, desto mere fremhæves forskellen mellem lys og skygge, og desto større bliver effekten på billedet.

Mætning:
Jo højere værdi der vælges, desto mere levende bliver farven. Når der vælges en lavere værdi, er farven på billedet behersket og dæmpet.

Skarphed:
Justerer skarpheden. Jo højere værdi der vælges, desto mere fremhæves omridset, og jo lavere værdi der vælges, desto mere blødgøres omridset.

Registrering af foretrukne indstillinger (Stilboks)

Vælg de seks stilbokse (boksene med numre på venstre side ()) for at registrere foretrukne indstillinger. Vælg derefter de ønskede indstillinger vha. den højre side på kontrolhjulet.
Du kan genkalde den samme stil med en smule anderledes indstillinger.

Bemærk!

 • [Standard] er valgt ved brug af de følgende funktioner:
  • [Intelligent auto]
  • [Bedste auto]
  • [Valg af motiv]
  • [Billedeffekt]
 • Når [Kreativ indst.] er indstillet til [Sort/hvid] eller [Sepia], kan [Mætning] ikke justeres.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerOptagelse af filmFilformat (film)

Vælger filformatet for film.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Filformat] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

AVCHD (standardindstilling):
Optager HD-film. Dette filformat er egnet til visning film på et hdtv.
Du kan oprette en Blu-ray-disk, en AVCHD-optagedisk eller en DVD-Video-disk vha. softwaren PlayMemories Home.

MP4:
Optager mp4 (AVC)-film. Dette format er egnet til internetoverførsler, vedhæftning til e-mails osv.
Du kan ikke bruge softwaren PlayMemories Home til at oprette en disk med en film, som blev optaget, mens [Filformat] var indstillet til [MP4].

Sådan gør duBrug af optagefunktionerOptagelse af filmOptageindstilling (film)

Vælger billedformatet, billedhastigheden og billedkvaliteten for filmoptagelse. Jo højere bithastighed, desto højere billedkvalitet.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Optageindstilling] → ønsket indstilling.

Når [Filformat] er indstillet til [AVCHD]

60i/50i: Film optages med ca. 60 felter/sek. (for 1080 60i-kompatible enheder) eller 50 felter/sek. (for 1080 50i-kompatible enheder), i interlaced tilstand, med Dolby Digital-lyd, i AVCHD-format.
24p/25p: Film optages med ca. 24 billeder/sek. (for 1080 60i-kompatible enheder) eller 25 billeder/sek. (for 1080 50i-kompatible enheder), i progressiv tilstand, med Dolby Digital-lyd, i AVCHD-format.
60p/50p: Film optages med ca. 60 billeder/sek. (for 1080 60i-kompatible enheder) eller 50 billeder/sek. (for 1080 50i-kompatible enheder), i progressiv tilstand, med Dolby Digital-lyd, i AVCHD-format.


Når [Filformat] er indstillet til [MP4]

Film optages i MPEG-4-format med ca. 30 billeder/sek. (for 1080 60i-kompatible enheder) eller 25 billeder/sek. (for 1080 50i-kompatible enheder), i progressiv tilstand, med AAC-lyd, mp4-format.

Detaljer om menupunkter

Når [Filformat] er indstillet til [AVCHD]

60i 24M(FX)*:
50i 24M(FX)**:
Optager film med en høj billedkvalitet i 1920 × 1080 (60i/50i).
Bithastighed: Maksimalt 24 Mbps
60i 17M(FH) (standardindstilling)*:
50i 17M(FH) (standardindstilling)**:
Optager film med en standard billedkvalitet i 1920 × 1080 (60i/50i).
Bithastighed: Gennemsnitligt 17 Mbps
60p 28M(PS)*:
50p 28M(PS)**:
Optager film med den højeste billedkvalitet i 1920 × 1080 (60p/50p).
Bithastighed: Maksimalt 28 Mbps
24p 24M(FX)*:
25p 24M(FX)**:
Optager film med en høj billedkvalitet i 1920 × 1080 (24p/25p). Dette giver en biograflignende atmosfære.
Bithastighed: Maksimalt 24 Mbps
24p 17M(FH)*:
25p 17M(FH)**:
Optager film med en standard billedkvalitet i 1920 × 1080 (24p/25p). Dette giver en biograflignende atmosfære.
Bithastighed: Gennemsnitligt 17 Mbps

[Filformat]: [MP4]

1440×1080 12M (standardindstilling):
Optager film i 1440 × 1080.
Bithastighed: Gennemsnitligt 12 Mbps
VGA 3M
Optager film i VGA-format.
Bithastighed: Gennemsnitligt 3 Mbps

* 1080 60i (NTSC)-kompatibel enhed

** 1080 50i (PAL)-kompatibel enhed

Bemærk!

 • 60p/50p-film kan kun afspilles på kompatible enheder.
 • Film, som er optaget med indstillingen [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/ [24p 24M(FX)] /[25p 24M(FX)] i [Optageindstilling], konverteres med PlayMemories Home for at kunne oprette en AVCHD-optagedisk. Denne konvertering kan tage lang tid. Du kan endvidere ikke oprette en disk i den oprindelige billedkvalitet. Hvis du ønsker at bevare den oprindelige billedkvalitet, skal du gemme dine film på en Blu-ray-disk.
 • For at kunne afspille 24p/25p-film på et tv skal tv'et være kompatibelt med 24p/25p-formaterne. Hvis tv'et ikke er kompatibelt med 24p/25p-formatet, udsendes 24p/25p-film som 60i/50i-film.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerOptagelse af filmLydoptagelse

Indstiller om der skal optages lyd, når der optages film.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Lydoptagelse] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til (standardindstilling):
Optager lyd (stereo).

Fra:
Optager ikke lyd.

Bemærk!

 • Støjen fra objektivet og betjeningen af produktet vil også blive optaget, når der er valgt [Til].

Sådan gør duBrug af optagefunktionerOptagelse af filmReduktion af vindstøj

Indstiller, hvorvidt der skal reduceres vindstøj under filmoptagelse eller ej.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Reduktion af vindstøj] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Reducerer vindstøj.

Fra (standardindstilling):
Reducerer ikke vindstøj.

Bemærk!

 • Indstilles dette punkt til [Til] på steder, hvor vinden ikke blæser tilstrækkeligt kraftigt, kan det medføre, at lyden optages for lavt.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerOptagelse af filmAuto langsom luk. (film)

Indstil om lukkerhastigheden skal justeres automatisk under filmoptagelse eller ej, hvis motivet er mørkt.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Auto langsom luk.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til (standardindstilling):
Anvender [Auto langsom luk.]. Lukkerhastigheden sænkes automatisk ved optagelse på mørke steder. Du kan reducere støj i filmen ved at anvende en langsom lukkerhastighed, når du optager på mørke steder.

Fra:
Anvender ikke [Auto langsom luk.]. Den optagede film bliver mørkere, end når [Til] er valgt, men du kan optage film med mere jævn bevægelse og mindre motivslør.

Bemærk!

 • [Auto langsom luk.] fungerer ikke i følgende situationer:
  • Når [Film] i optagetilstanden er indstillet til [Lukkerhast.prior.] eller [Manuel eksp.].

Sådan gør duBrug af optagefunktionerOptagelse af filmMOVIE-knap

Indstiller om MOVIE-knappen skal aktiveres eller ej.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [MOVIE-knap] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Altid (standardindstilling):
Starter filmoptagelse, når du trykker på MOVIE-knappen i en hvilken som helst tilstand.

Kun filmtilstand:
Starter kun filmoptagelse, når du trykker på MOVIE-knappen, hvis optagetilstanden er indstillet til [Film]-tilstand.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerTilpasning af optagefunktionerne til praktisk brugHukommelse

Giver dig mulighed for at registrere op til 3 ofte anvendte tilstande eller produktindstillinger i produktet. Du kan genkalde indstillingerne ved blot at anvende tilstandsknappen.

 1. Indstil produktet til den indstilling, du ønsker at registrere.
 2. MENU (Kameraindst.) → [Hukommelse] → ønskede nummer.

Punkter, som kan registreres

 • Optagetilstand
 • Blænde (F-tal)
 • Lukkerhastighed
 • Kameraindst.

Sådan genkaldes registrerede indstillinger

Indstil tilstandsknappen på MR og tryk derefter på den højre/venstre side af kontrolhjulet, eller drej på kontrolhjulet, for at vælge det ønskede hukommelsesnummer.

Sådan ændres registrerede indstillinger

Ændr indstillingen til den ønskede indstilling og registrer indstillingen på ny til det samme tilstandsnummer.

Bemærk!

 • Programskift kan ikke registreres.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerTilpasning af optagefunktionerne til praktisk brugFunktionsmenuindst.

Du kan tildele de funktioner, som skal kaldes frem, når du trykker på Fn (Funktion)-knappen.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Funktionsmenuindst.] → indstil en funktion på den ønskede plads.

De funktioner, som kan tildeles, vises på skærmen for valg af indstillingspunkt.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerTilpasning af optagefunktionerne til praktisk brugSpecialtastsindstil.

Hvis du tildeler funktioner til de forskellige taster, kan du gøre betjeningerne hurtigere ved at trykke på den passende tast, når skærmen med optageinformation vises.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Specialtastsindstil.] → indstil en funktion til den ønskede tast.

Bemærk!

 • Nogle funktioner kan ikke tildeles til visse taster.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerTilpasning af optagefunktionerne til praktisk brugFunktion af AEL-knappen

Når du tildeler en funktion til AEL-knappen, kan du udføre den funktion ved blot at trykke på AEL-knappen, når skærmen for optageinformation vises.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Specialtastsindstil.] [Funkt. af AEL-knap] → ønsket indstilling.

De funktioner, som kan tildeles, vises på skærmen for valg af indstillingspunkt.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerTilpasning af optagefunktionerne til praktisk brugFunktion af den brugertilpassede knap

Når du først har tildelt en funktion til den brugertilpassede knap, kan du udføre den funktion ved blot at trykke på den brugertilpassede knap, når skærmen for optageinformation vises.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Specialtastsindstil.][Brugertilpas. knap] → ønsket indstilling.

De funktioner, som kan tildeles, vises på skærmen for valg af indstillingspunkt.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerTilpasning af optagefunktionerne til praktisk brugFunktion af midterknappen

Når du først har tildelt en funktion til midterknappen, kan du udføre den funktion ved blot at trykke på midterknappen, når skærmen for optageinformation vises.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) [Specialtastsindstil.] [Funk. af midterknap] → ønsket indstilling.

De funktioner, som kan tildeles, vises på skærmen for valg af indstillingspunkt.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerTilpasning af optagefunktionerne til praktisk brugFunktion af den venstre knap

Når du først har tildelt en funktion til den venstre knap, kan du udføre den funktion ved blot at trykke på den venstre knap, når skærmen for optageinformation vises.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Specialtastsindstil.] [Venstre knap-funk.] → ønsket indstilling.

De funktioner, som kan tildeles, vises på skærmen for valg af indstillingspunkt.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerTilpasning af optagefunktionerne til praktisk brugFunktion af den højre knap

Når du først har tildelt en funktion til den højre knap, kan du udføre den funktion ved blot at trykke på den højre knap, når skærmen for optageinformation vises.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Specialtastsindstil.] [Funkt. af højreknap] → ønsket indstilling.

De funktioner, som kan tildeles, vises på skærmen for valg af indstillingspunkt.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerTilpasning af optagefunktionerne til praktisk brugFunktion af ned-knappen

Når du først har tildelt en funktion til ned-knappen, kan du udføre den funktion ved blot at trykke på ned-knappen, når skærmen for optageinformation vises.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Specialtastsindstil.] [Ned-knap] → ønsket indstilling.

De funktioner, som kan tildeles, vises på skærmen for valg af indstillingspunkt.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerTilpasning af optagefunktionerne til praktisk brugVælger-/hjulopsæt.

Du kan skifte funktionerne på kontrolvælgeren og kontrolhjulet.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Vælger-/hjulopsæt.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

LH F/nr. (standardindstilling):
Du kan ændre lukkerhastigheden vha. kontrolhjulet og ændre blændeværdien vha. kontrolvælgeren.

F/nr. LH:
Du kan ændre blændeværdien vha. kontrolhjulet og ændre lukkerhastigheden vha. kontrolvælgeren.

Bemærk!

 • [Vælger-/hjulopsæt.] er aktiveret, når optagetilstanden er sat til "M".

Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktFotokreativitet

[Fotokreativitet] er en tilstand, der giver dig mulighed for at anvende kameraet intuitivt ved brug af en anderledes skærmvisning. Når optagetilstanden er indstillet til (Intelligent auto) eller (Bedste auto), kan du nemt ændre indstillingerne og optage billeder.

 1. Indstil optagetilstanden til (Intelligent auto) eller (Bedste auto).
 2. Tryk på (Fotokreativitet) på kontrolhjulet.
 3. Vælg det punkt som skal ændres med kontrolhjulet.
  (Bagg. Ej fk.):
  Justerer sløringen af baggrunden.
  (Lysstyrke):
  Justerer lysstyrke.
  (Farve):
  Justerer farve.
  (Livfuldhed):
  Justerer livagtighed.
  (Billedeffekt):
  Du kan vælge en ønsket effekt og optage billeder med den specificerede tekstur.
 4. Vælg de ønskede indstillinger.
  • Du kan anvende visse indstillinger sammen ved at gentage trin 3 og 4.
  • For at nulstille de ændrede indstillinger til standardindstillingerne skal du trykke på (Slet)-knappen. (Bagg. Ej fk.), (Lysstyrke), (Farve) og (Livfuldhed) er indstillet til [AUTO], og (Billedeffekt) er indstillet til .
 5. For optagelse af stillbilleder: Tryk på udløserknappen.
  Ved optagelse af film: Tryk på MOVIE-knappen for at starte optagelsen.

Bemærk!

 • Når du optager film vha. [Fotokreativitet]-funktionen, kan du ikke ændre nogen indstillinger under optagelsen.
 • Hvis du skifter optagetilstanden til [Intelligent auto]-tilstand eller [Bedste auto]-tilstand, eller slukker for produktet, vender de indstillinger, du har ændret, tilbage til standardindstillingerne.
 • Når optagetilstanden er indstillet til [Bedste auto], og du anvender [Fotokreativitet], udfører produktet ikke overlejringsbehandlingen af billeder.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktSmil-/Ansigtsreg.

Registrerer ansigterne på dine motiver og justerer fokus-, eksponerings- og blitzindstillingerne samt udfører billedbehandling automatisk.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Smil-/Ansigtsreg.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra:
Anvender ikke [Regist. af ansigter]-funktionen.

Til (ansigtsreg.) (standardindstilling):
Registrerer det registrerede ansigt med højere prioritet vha. [Ansigtsregistrering] .

Til:
Registrerer et ansigt uden at prioritere det registrerede ansigt højere.

Smiludløser:
Registrerer og optager et smil automatisk.

Registrering af ansigter-ramme

 • Når produktet registrerer et ansigt, vises den grå ramme for ansigtsregistrering. Når produktet bestemmer, at autofokus er aktiveret, bliver rammen for ansigtsregistrering hvid. Når du trykker udløserknappen halvvejs ned, bliver rammen grøn.
 • I tilfælde af at du har registreret den prioriterede rækkefølge for hvert enkelt ansigt vha. [Ansigtsregistrering], vælger produktet automatisk det først prioriterede ansigt, og rammen over det ansigt bliver hvid. Rammerne til ansigtsregistrering for andre registrerede ansigter bliver rødlilla.

Tips til mere effektiv optagelse af smil

 • Tildæk ikke øjnene med pandehår og knib øjnene sammen.
 • Tilslør ikke ansigtet med en hat, masker, solbriller osv.
 • Prøv at få ansigtet vendt lige mod produktet og hold det så vandret som muligt.
 • Lav et tydeligt smil med en åben mund. Smilet registreres nemmere, hvis tænderne vises.
 • Hvis du trykker på udløserknappen under brug af Smiludløser, optager produktet billedet. Efter optagelsen vender produktet tilbage til Smiludløsertilstand.

Tip!

 • Når [Smil-/Ansigtsreg.] er indstillet til [Smiludløser] , kan du vælge følsomheden for smilregistrering mellem [Til: Lille Smil] , [Til: Normalt smil] og [Til: Stort smil] .

Bemærk!

 • Du kan ikke anvende [Regist. af ansigter] sammen med de følgende funktioner:
  • Ved brug af andre zoomfunktioner end den optiske zoom
 • Der kan registreres op til otte af dine motivers ansigter.
 • Produktet registrerer muligvis ikke alle ansigter, eller registrerer muligvis utilsigtet andre objekter end ansigter under visse forhold.
 • Hvis produktet ikke kan registrere et ansigt, skal du indstille følsomheden for smilregistrering.
 • Hvis du sporer et ansigt med [AF-låsning] under udførelse af[Smiludløser], udføres der kun Smilregistrering for det ansigt.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktBlød hud-effekt (stillbillede)

Indstiller den effekt, som anvendes til optagelse af glat hud i [Regist. af ansigter]-funktionen.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Blød hud-effekt] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra (standardindstilling):
Anvender ikke [Blød hud-effekt]-funktionen.

Til:
Anvender [Blød hud-effekt].

Tip!

 • Når [Blød hud-effekt] er indstillet til [Til], kan du vælge effektniveauet.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktAnsigtsregistrering (Ny registrering)

Hvis du registrerer ansigter på forhånd, kan produktet registrere det registrerede ansigt som en prioritet, når [Regist. af ansigter] er indstillet til [Til (ansigtsreg.)] .

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Ansigtsregistrering] [Ny registrering].
 2. Ret vejledningsrammen ind på det ansigt, som skal registreres, og tryk på udløserknappen.
 3. Når der vises en bekræftelsesmeddelelse, skal du vælge [Angiv] .

Bemærk!

 • Der kan registreres op til otte ansigter.
 • Optag ansigtet forfra på et sted med en god belysning. Ansigtet registreres muligvis ikke korrekt, hvis det er tilsløret af en hat, maske, solbriller e.l.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktAnsigtsregistrering (Skift af rækkefølge)

Når der er registreret flere ansigter, som skal prioriteres, prioriteres det ansigt, som er registreret først. Du kan ændre rækkefølgen for prioriteringen.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Ansigtsregistrering] [Skift af rækkefølge].
 2. Vælg et ansigt for at ændre rækkefølgen for prioriteringen.
 3. Vælg destinationen.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktAnsigtsregistrering (Slet)

Sletter et registreret ansigt.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Ansigtsregistrering] [Slet].
  Hvis du vælger [Slet alt] , kan du slette alle registrerede ansigter.

Bemærk!

 • Selv hvis du udfører[Slet], bevares dataene for registrerede ansigter i produktet. For at slette dataene for registrerede ansigter fra produktet skal du vælge [Slet alt].

Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktRødøjereduktion

Når du anvender blitzen, udløses den to eller flere gange inden optagelse for at reducere problemet med røde øjne.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Rødøjereduktion] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Blitzen udløses altid for at reducere problemet med røde øjne.

Fra (standardindstilling):
Bruger ikke rødøjereduktion.

Bemærk!

 • Rødøjereduktion giver muligvis ikke de ønskede effekter. Det afhænger af individuelle forskelle og forhold, som f.eks. afstanden til motivet, eller om motivet kigger på den indledende blitzaffyring eller ej.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktAuto. indramning (stillbillede)

Når dette produkt registrerer og optager ansigter, makrooptagelsesmotiver eller motiver som er sporet med [AF-låsning], beskærer produktet automatisk billedet til en passende komposition, hvorefter det gemmes. Både det originale og beskårede billede gemmes. Det beskårede billede gemmes i samme format som det originale billedformat.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Auto. indramning] → ønsket indstilling.
  • Hvis beskæring er aktiveret, når Visning af live-visning anvendes, vises .
  • Efter optagelsen vises der en ramme, som angiver det beskårede område på skærmen for Automatisk visning.

Detaljer om menupunkt

Fra
Beskærer ikke billeder.
Auto (standardindstilling):
Beskærer automatisk billeder til en passende komposition.

Bemærk!

 • Det beskårede billede er måske ikke den bedst mulige komposition afhængigt af optageforholdene.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktSteadyShot

Indstiller om SteadyShot-funktionen skal anvendes eller ej.

 1. MENU (Kameraindst.) → [SteadyShot] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til (standardindstilling):
Anvender [SteadyShot].

Fra:
Anvender ikke [SteadyShot].

Vi anbefaler, at du indstiller kameraet til [Fra], når du anvender et stativ.

Bemærk!

 • Du kan ikke indstille [SteadyShot], når du anvender et A-fatningsobjektiv (sælges separat), eller når navnet på det monterede objektiv ikke indeholder bogstaverne "OSS", som f.eks. "E16mm F2.8".

Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktLang eksp.SR (stillbillede)

Når du indstiller lukkerhastigheden til et sekund eller længere (optagelse med lang eksponering), udføres der støjreduktion i den tid, som lukkeren er åben. Når funktionen er slået til, reduceres den grynede støj, som er typisk ved lange eksponeringer.

 1. MENU (Kameraindst.) [Lang eksp.SR] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til (standardindstilling):
Aktiverer støjreduktion af samme varighed, som lukkeren er åben. Når der udføres støjreduktion, vises der en meddelelse, og du kan ikke optage noget andet billede. Vælg dette for at prioritere billedkvaliteten.
Fra:
Aktiverer ikke støjreduktion. Vælg dette for at prioritere timingen af optagelsen.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktHøj ISO SR (stillbillede)

Ved optagelse med høj ISO-følsomhed reducerer produktet støj, som bliver mere mærkbar, når produktets følsomhed er høj. Der vises muligvis en meddelelse under støjreduktionsbehandlingen. Du kan ikke optage flere billeder, før meddelelsen forsvinder.

 1. MENU (Kameraindst.) [Høj ISO SR] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Normal (standardindstilling):
Aktiverer normal støjreduktion ved høj ISO.
Lav:
Aktiverer moderat støjreduktion ved høj ISO. Vælg dette for at prioritere timingen af optagelsen.
Fra:
Aktiverer ikke støjreduktion ved høj ISO.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktFarverum (stillbillede)

Den måde farver gengives på med kombinationer af numre eller området for farvegengivelse kaldes for "farverum". Du kan ændre farverummet afhængigt af formålet med billedet.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Farverum] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

sRGB (standardindstilling):
Dette er standardfarverummet for digitalkameraet. Brug [sRGB] til normal optagelse som f.eks. når du har til hensigt at udskrive billeder uden nogen form for modificering.
AdobeRGB
Dette har en farvegengivelse over et bredt område. Adobe RGB er effektiv, når en stor del af motivet er levende grønt eller rødt. Billedets filnavn starter med "_DSC".

Bemærk!

 • [AdobeRGB] er til applikationer eller printere, der understøtter farvestyring og farverummet DCF2.0. Billeder kan muligvis ikke udskrives eller vises i de korrekte farver, hvis du anvender applikationer eller printere, som ikke understøtter Adobe RGB.
 • Når der vises billeder, som blev optaget med [AdobeRGB] på produktet eller ikke-Adobe RGB-kompatible enheder, vises billederne med lav farvemætning.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktGitterlinje

Indstiller, om gitterlinjen skal vises eller ej. Gitterlinjen hjælper dig med at justere kompositionen af billeder.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Gitterlinje] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

3x3-gitter:
Placer hovedmotiverne tæt på én af de gitterlinjer, som opdeler billedet i tre dele, så der fås en velafbalanceret komposition.

Firkantet gitter:
Firkantede gitre gør det nemmere at bekræfte kompositionens vandrette niveau. Dette er egnet til at bestemme kvaliteten af kompositionen, når der optages landskaber, nærbilleder eller duplikerede billeder.

Diag. + firk. gitter:
Placer et motiv på en diagonal linje for at udtrykke en opløftende og kraftfuld følelse.

Fra (standardindstilling):
Viser ikke gitterlinjen.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktAutovisning

Du kan kontrollere det optagede billede på skærmen lige efter optagelsen. Du kan også indstille visningstiden for Automatisk visning.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Autovisning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

10 sek./5 sek./2 sek. (standardindstilling):
Viser det optagede billede på skærmen lige efter optagelse i den valgte varighed. Hvis du foretager en forstørrelse under Automatisk visning, kan du kontrollere billedet vha. den forstørrede visning.
Fra
Viser ikke den automatiske visning.

Bemærk!

 • Når produktet forstørrer et billede vha. billedbehandling, kan det muligvis midlertidigt vise det originale billede, inden det forstørres, og derefter vise det forstørrede billede.
 • Indstillingerne for DISP (Visningsindstilling) anvendes til Automatisk visning.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktLive View-visning

Indstiller hvorvidt der skal vises billeder, som er ændret med effekter af eksponeringskompensation, hvidbalance, [Kreativ indst.] eller [Billedeffekt], på skærmen eller ej.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Live View-visning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Indstillingseffekt til (standardindstilling):
Viser Live View under forhold tæt på hvordan dit billede vil se ud ved anvendelse af alle dine indstillinger. Denne indstilling er praktisk, når du ønsker at optage billeder, mens du kontrollerer resultaterne af optagelsen på skærmen for live-visning.

Indstillingseffekt fra:
Viser Live View uden effekterne af eksponeringskompensation, hvidbalance, [Kreativ indst.] og [Billedeffekt]. Når denne indstilling anvendes, kan du nemt kontrollere billedkompositionen.
Live View vises altid med den passende lysstyrke, selv i tilstanden [Manuel eksp.].

Bemærk!

 • Når optagetilstanden er indstillet til [Intelligent auto], [Bedste auto], [Panorering], [Film] eller [Valg af motiv], kan [Live View-visning] ikke indstilles til [Indstillingseffekt fra].
 • Når [Live View-visning] er indstillet til [Indstillingseffekt til], kan det muligvis være svært for dig at kontrollere kompositionen, da Live View-visningen muligvis kan forekomme at være for mørk eller for lys. Hvis sådan et fænomen opstår, skal [Live View-visning] indstilles til [Indstillingseffekt fra]. Når [Live View-visning] er indstillet til [Indstillingseffekt fra], vil lysstyrken på det optagede billede ikke være den samme, som den på det viste Live View.

Tip!

 • Når du anvender en blitz fra en tredjepart, som f.eks. en studieblitz, er Visning af live-visning muligvis mørk ved visse lukkerhastighedsindstillinger. Når [Live View-visning] er indstillet til [Indstillingseffekt fra], vises Live View-visningen lys, så du nemt kan kontrollere kompositionen.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktFINDER/MONITOR

Indstiller metoden for skift mellem den elektriske søger og skærmen.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [FINDER/MONITOR] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto (standardindstilling):
Når du kigger ind i den elektriske søger, skifter visningen automatisk til den elektriske søger.
Søger
Skærmen slukkes, og billedet vises altid i den elektriske søger.
Skærm
Den elektriske søger slukkes, og billedet vises altid på skærmen.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktUdløser u/obj.

Indstiller hvorvidt lukkeren kan udløses eller ej, når der ikke er monteret noget objektiv.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Udløser u/obj.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Aktiver
Udløser lukkeren, når der ikke er monteret noget objektiv. Vælg [Aktiver] når du monterer produktet til et astronomisk teleskop e.l.
Deaktiver (standardindstilling):
Udløser ikke lukkeren, når der ikke er monteret noget objektiv.

Bemærk!

 • Korrekt måling kan ikke opnås, når du anvender objektiver, som ikke er udstyret med en objektivkontakt, som f.eks. objektivet på et astronomisk teleskop. I sådanne tilfælde skal du justere eksponeringen manuelt ved at kontrollere den på det optagede billede.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktEl. første luk.gardin

Den elektroniske forreste lukkergardinfunktion forkorter tidsforsinkelsen mellem lukkerudløsningerne.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [El. første luk.gardin] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til (standardindstilling):
Anvender den elektroniske forreste lukkergardinfunktion.

Fra:
Anvender ikke den elektroniske forreste lukkergardinfunktion.

Bemærk!

 • Når du optager med høje lukkerhastigheder, mens der er monteret et objektiv med en stor diameter, kan der muligvis opstå ghosting (spøgelsesbillede) på et sløret område afhængigt af motivet eller optageforholdene. I sådanne tilfælde skal denne funktion indstilles til [Fra].
 • Når der anvendes et objektiv fra en anden producent (herunder et objektiv fra Minolta/Konica-Minolta), skal dette punkt indstilles til [Fra]. Hvis du indstiller denne funktion til [Til], indstilles der ikke den korrekte eksponering, eller billedets lysstyrke bliver ujævnt fordelt.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktB. auto billedudtræk.

Indstiller hvorvidt alle de billeder, der blev optaget kontinuerligt i [Bedste auto], skal gemmes eller ej.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [B. auto billedudtræk.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto (standardindstilling):
Gemmer ét passende billede valgt af produktet.
Fra
Gemmer alle billederne.

Bemærk!

 • Selvom du indstiller [B. auto billedudtræk.] til [Fra] med [Håndholdt tusmørke] valgt som tilstand for scenegenkendelse, gemmes der ét kombineret billede.
 • Når [Auto. indramning]-funktionen er aktiveret, gemmes der to billeder, selvom du indstiller [B. auto billedudtræk.] til [Auto].

Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktSkyggekompens.

Kompenserer for de skyggelagte hjørner på skærmen, som er forårsaget af visse egenskaber ved objektivet.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Objektivkompen.] [Skyggekompens.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto (standardindstilling):
Kompenserer automatisk for mørkere hjørner på skærmen.

Fra:
Kompenserer ikke for mørkere hjørner på skærmen.

Bemærk!

 • [Skyggekompens.] -funktionen er kun til rådighed, når der er monteret et E-fatningsobjektiv.
 • Mængden af lys omkring hjørnerne rettes muligvis ikke afhængigt af objektivtypen.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktKrom. ab.-kompens.

Reducerer farveafvigelsen i skærmens hjørner, som er forårsaget af visse egenskaber ved objektivet.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Objektivkompen.] [Krom. ab.-kompens.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto (standardindstilling):
Reducerer automatisk farveafvigelsen.

Fra:
Kompenserer ikke for farveafvigelsen.

Bemærk!

 • [Krom. ab.-kompens.] -funktionen er kun til rådighed, når der er monteret et E-fatningsobjektiv.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktForvræng.kompens.

Kompenserer for forvrængningen på skærmen, som er forårsaget af visse egenskaber ved objektivet.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Objektivkompen.] [Forvræng.kompens.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
Kompenserer automatisk for forvrængning på skærmen.

Fra (standardindstilling):
Kompenserer ikke for forvrængning på skærmen.

Bemærk!

 • [Forvræng.kompens.] -funktionen er kun til rådighed, når der er monteret et E-fatningsobjektiv.
 • Afhængigt af det monterede objektiv er [Forvræng.kompens.] fastsat til [Auto], og du kan ikke vælge [Fra].

Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktVælger/hjul låst

Du kan indstille hvorvidt vælgeren og hjulet skal låses ved at trykke og holde på Fn (Funktion)-knappen.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Vælger/hjul låst] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Lås:
Låser kontrolvælgeren og kontrolhjulet.
Lås op (standardindstilling):
Låser ikke kontrolvælgeren eller kontrolhjulet, selvom du trykker og holder på Fn (Funktion)-knappen.

Tip!

 • Du kan ophæve [Vælger/hjul låst] ved at holde Fn (Funktion)-knappen nede.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktBlændevisning

På skærmen eller søgeren kan du muligvis se et billede med en blænde, der afviger fra optageresultatet. Da sløringen af et motiv ændres, hvis blænden ændres, afviger sløringen på det egentlige billede, fra det billede du så, inden du optog.
Mens du trykker og holder på den tast, som du tildelte [Blændevisning] -funktionen til, sættes blænden ned på den indstillede blændeværdi, og du kan kontrollere sløringen inden optagelse.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Specialtastsindstil.] → indstil [Blændevisning] -funktionen til den ønskede tast.
 2. Bekræft billedet ved at trykke på den tast som [Blændevisning] blev tildelt til.

Tip!

 • Selvom du kan ændre blændeværdien under forhåndsvisningen, bliver motivet muligvis defokuseret, hvis du vælger en lysere blænde. Vi anbefaler, at du justerer fokuseringen igen.

Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktVisning af resultat

På skærmen eller søgeren kan du muligvis se et billede med en blænde, der afviger fra optageresultatet. Da sløringen af et motiv ændres, hvis blænden ændres, afviger sløringen på det egentlige billede, fra det billede du så, inden du optog. Mens du trykker ned på den tast som [Visning af resultat] er tildelt til, kan du kontrollere forhåndsvisningen af billedet med de anvendte DRO-, lukkerhastigheds-, blænde- og ISO-følsomhedsindstillinger. Kontroller forhåndsvisningen af optageresultatet inden optagelsen udføres.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Specialtastsindstil.] → indstil [Visning af resultat] -funktionen til den ønskede tast.
 2. Bekræft billedet ved at trykke på den tast som [Visning af resultat] blev tildelt til.

Tip!

 • De DRO-indstillinger, lukkerhastigheds-, blænde- og ISO-følsomhedsindstillinger, som du har indstillet, gengives på billedet for [Visning af resultat], men visse effekter kan ikke forhåndsvises afhængigt af optageindstillingerne. Selv i det tilfælde anvendes de valgte indstillinger til de billeder, som du optager.

Sådan gør duVisningVisning af stillbillederAfspilning af billeder

Afspiller de optagede billeder.

 1. Tryk på (Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstanden.
 2. Vælg billedet med kontrolhjulet.

Tip!

 • Produktet opretter en billeddatabasefil på et hukommelseskort til optagelse og afspilning af billeder. Et billede, som ikke er registreret i billeddatabasefilen, kan muligvis ikke afspilles korrekt. For at afspille billeder, som er optaget vha. andre enheder, skal du registrere disse billeder i billeddatabasefilen vha. MENU [Opsætning][Gendan billed-db.].

Sådan gør duVisningVisning af stillbillederAfspilningszoom

Forstørrer det billede, der afspilles.

 1. Vis det billede som du gerne vil forstørre, og tryk derefter på -knappen.
  • Hvis billedet er for stort, skal du dreje på kontrolhjulet for at justere zoomgraden.
 2. Vælg det sted, som du ønsker at forstørre, ved at trykke på kontrolhjulets øverste/nederste/højre/venstre side.

Tip!

 • Du kan også forstørre et billede, der afspilles vha. MENU.

Bemærk!

 • Du kan ikke anvende funktionen til forstørret afspilning til film.

Sådan gør duVisningVisning af stillbillederBilledindeks

Du kan få vist flere billeder på samme tid i afspilningstilstand.

 1. Tryk på (Billedindeks)-knappen, mens billedet afspilles.
  For at ændre antallet af billeder, der skal vises
  MENU(Afspil)→ [Billedindeks] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

12 billeder (standardindstilling)/30 billeder

Sådan vendes tilbage til afspilning af enkeltbillede

Vælg det ønskede billede og tryk på på midten af kontrolhjulet.

Hurtig visning af et ønsket billede

Vælg bjælken til venstre for billedindeksskærmen vha. kontrolhjulet, og tryk derefter på kontrolhjulets øverste/nederste side. Når bjælken vælges, kan du få vist kalenderskærmen eller skærmen til valg af mappe ved at trykke på i midten. Du kan endvidere ændre visningstilstand ved at vælge et ikon.

Sådan gør duVisningVisning af stillbillederSkift af skærmvisningen (under afspilning)

Skifter skærmvisningen.

 1. Tryk på DISP (Visningsindstilling)-knappen.
  • Skærmvisningen ændres i rækkefølgen "Vis oplysningerHistogramVis ikke oplysn.Vis oplysninger", hver gang du trykker på DISP-knappen.
  • Indstillingerne for DISP (Visningsindstilling) anvendes til Automatisk visning.

Bemærk!

 • Histogrammet vises ikke i følgende situationer:
  • Under filmafspilning
  • Under rullende afspilning af panoramabilleder
  • Under diasshow
  • Under Mappevisning (MP4)
  • Under AVCHD-visning

Sådan gør duVisningSletning af billederSletning af et vist billede

Du kan slette et vist billede.

 1. Vis det billede du vil slette.
 2. Tryk på (Slet)-knappen.
 3. Vælg [Slet] vha. af kontrolhjulet, og tryk derefter på på midten af kontrolhjulet.

Sådan gør duVisningSletning af billederSletning af flere valgte billeder

Du kan slette flere valgte billeder.

 1. MENU(Afspil) → [Slet] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Flere billeder:
Sletter de valgte billeder.

(1) Vælg de billeder som skal slettes, og tryk derefter på på midten af kontrolhjulet. -mærket vises i afkrydsningsfeltet. For at annullere valget skal du trykke på igen for at fjerne -mærket.

(2) Gentag trin (1) for at slette andre billeder.

(3) MENU [OK] → Tryk på på midten.

Alle i denne mappe
Sletter alle billeder i den valgte mappe.
Alle med denne dato
Sletter alle billeder i det valgte datoområde.

Sådan gør duVisningAfspilning af filmAfspilning af film

Afspiller de optagede film.

 1. Tryk på (afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
 2. Vælg den film, som skal afspilles, vha. kontrolhjulet.
 3. For at afspille film skal du trykke på på midten.

Betjeninger, som er til rådighed under filmafspilning

Du kan foretage langsom afspilning og justering af lydstyrken osv. ved at trykke på den nederste side af kontrolhjulet.

 • : Afspilning
 • : Pause
 • : Hurtigt fremad
 • : Hurtigt tilbage
 • : Langsom forlæns afspilning
 • : Langsom baglæns afspilning
 • : Næste filmfil
 • : Forrige filmfil
 • : Viser det næste enkeltbillede
 • : Viser det forrige enkeltbillede
 • : Justering af lydstyrke
 • : Lukker betjeningspanelet

Tip!

 • "Langsom forlæns afspilning", "Langsom baglæns afspilning", "Viser næste enkeltbillede" og "Viser det forrige enkeltbillede" er til rådighed under pause.

Sådan gør duVisningVisning af panoramabillederAfspilning af panoramabilleder

Produktet ruller automatisk et panoramabillede fra start til slut.

 1. Tryk på (afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
 2. Vælg det panoramabillede, som skal afspilles, vha. kontrolhjulet.
 3. Tryk på på midten for at afspille billedet.

  • For at sætte afspilningen på pause skal du trykke på på midten igen.
  • For at vende tilbage til visning af hele billedet skal du trykke på MENU-tasten.

Bemærk!

 • Panoramabilleder optaget med et andet produkt kan muligvis blive vist i en anden størrelse end den faktiske størrelse, eller rulles muligvis ikke korrekt.

Sådan gør duVisningUdskrivningAngiv udskrivning

Du kan på forhånd specificere hvilke stillbilleder på hukommelseskortet, som du ønsker at udskrive senere.

(udskriftsbestilling)-ikonet vises på de specificerede billeder. DPOF refererer til "Digital Print Order Format".
 1. MENU (Afspil) → [Angiv udskrivning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Flere billeder:
Vælger billeder til udskriftsbestilling.

(1) Vælg et billede og tryk på på midten af kontrolhjulet. Der vises et -mærke i afkrydsningsfeltet. For at annullere valget skal du trykke på og slette -mærket.

(2) Gentag trin 1 for at udskrive andre billeder.

(3) MENU[OK] på midten.

Annuller alle:
Fjerner alle DPOF-mærker.

Udskriftsindstilling:
Du kan indstille, om datoen skal udskrives på billeder, som er registreret med DPOF-mærker.

(1) Vælg [Til] eller [Fra][Angiv] i [Datomærke].

Bemærk!

 • Du kan ikke tilføje DPOF-mærket til følgende filer:
  • Film
  • RAW-billeder

Sådan gør duVisningBrug af visningsfunktionerVisningstilstand

Indstiller visningstilstanden (metoden til billedvisning)

 1. MENU (Afspil) → [Visningstilstand] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Datovisning:
Viser billederne efter dato.

Mappevisning (stillbill.):
Viser kun stillbilleder.

Mappevisning (MP4):
Viser kun film i MP4-format.

AVCHD-visning:
Viser kun film i AVCHD-format.

Sådan gør duVisningBrug af visningsfunktionerVisningsrotation

Vælger retningen ved afspilning af optagede stillbilleder.

 1. MENU (Afspil) → [Visningsrotation] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkter

Manuel (standardindstilling):
Billedet vises i henhold til retningsinformationen for billedet. Du kan rotere billedet vha. rotationsfunktionen.
Fra
Viser altid i landskabsretning.

Sådan gør duVisningBrug af visningsfunktionerDiasshow

Afspiller automatisk billeder kontinuerligt.

 1. MENU(Afspil) → [Diasshow] → ønsket indstilling.
 2. Vælg [Angiv].

Detaljer om menupunkt

Gentag:
Vælg [Til], hvori billeder afspilles i en kontinuerlig løkke, eller [Fra] (standardindstilling), hvori produktet afslutter diasshowet, når alle billederne er afspillet én gang.

Interval:
Vælg visningsintervallet for billeder ud fra [1 sek.], [3 sek.] (standardindstilling), [5 sek.], [10 sek.] eller [30 sek.].

Sådan afsluttes diasshowet undervejs i afspilningen

 • Tryk på MENU-tasten for at afslutte diasshowet. Du kan ikke sætte diasshowet på pause.

Tip!

 • Du kan kun aktivere et diasshow, når [Visningstilstand] er indstillet til [Datovisning] eller [Mappevisning (stillbill.)].

Sådan gør duVisningBrug af visningsfunktionerRoter

Roterer et optaget stillbillede mod urets retning.

 1. MENU (Afspil) → [Roter].
 2. Tryk på på midten af kontrolhjulet.
  Billedet roteres mod urets retning. Billedet roteres, når du trykker på på midten. Hvis du én gang roterer billedet, forbliver billedet roteret, selv efter produktet er slukket.

Bemærk!

 • Du kan ikke rotere filmene.
 • Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er optaget vha. andre produkter.
 • Når du viser roterede billeder på en computer, vises billederne muligvis i deres oprindelige retning afhængigt af softwaren.

Sådan gør duVisningBrug af visningsfunktionerBeskyt

Beskytter de optagede billeder mod utilsigtet sletning. -mærket vises på beskyttede billeder.

 1. MENU(Afspil) → [Beskyt] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Flere billeder:
Anvender eller annullerer beskyttelsen af flere valgte billeder.

(1) Vælg det billede som skal beskyttes, og tryk derefter på på midten af kontrolhjulet. -mærket vises i afkrydsningsfeltet. For at annullere valget skal du trykke på igen for at fjerne -mærket.

(2) Gentag trin (1) for at beskytte andre billeder.

(3) MENU [OK] → Tryk på på midten.

Alle i denne mappe
Beskytter alle stillbillederne i den valgte mappe.
Alle med denne dato:
Beskytter alle stillbilleder i det valgte datoområde.
Annul. alle i denne map.
Annullerer beskyttelsen af alle stillbilleder i den valgte mappe.
Annu. alle m. denne dato
Annullerer beskyttelsen af alle stillbilleder i det valgte datoområde.

Sådan gør duVisningBrug af visningsfunktioner4K-stillbilledafspil.

Udsender stillbilleder i 4K-opløsning til et HDMI-tilsluttet tv, som understøtter 4K.

 1. Sluk for dette produkt og tv’et.
 2. Tilslut dette produkts HDMI-mikroterminal til HDMI-jackstikket på tv'et vha. et HDMI-kabel (sælges separat).

 3. Tænd for tv'et og skift indgangen.
 4. Tænd for dette produkt.
 5. Afspil et stillbillede og tryk derefter på den nederste side af kontrolhjulet.
  Stillbilledet udsendes i 4K-opløsning.
  • Du kan udsende stillbilleder i 4K-opløsning ved at vælge MENU(Afspil) → [4K-stillbilledafspil.][OK].

Bemærk!

 • Denne menu er kun til rådighed med tv'er, som er kompatible med 4K. Se i betjeningsvejledningen til tv’et angående detaljer.

Sådan gør duVisningVisning af billeder på et tvVisning af billeder på et HD TV

Der behøves et HDMI-kabel (sælges separat) og et hdtv udstyret med et HDMI-jackstik for at få vist billeder, som er gemt på dette produkt, vha. et tv.

 1. Sluk for både dette produkt og tv’et.
 2. Tilslut dette produkts HDMI-mikroterminal til HDMI-jackstikket på tv'et vha. et HDMI-kabel (sælges separat).

 3. Tænd for tv'et og skift indgangen.
 4. Tænd for dette produkt.
  Billeder optaget med produktet vises på tv-skærmen.

Tip!

 • Dette produkt er kompatibelt med PhotoTV HD-standarden. Hvis du tilslutter Sony PhotoTV HD-kompatible enheder vha. et HDMI-kabel (sælges separat), indstilles tv'et til den billedkvalitet, som passer til visning af stillbilleder, og der kan opleves en helt ny verden af fotos i betagende høj kvalitet.
 • PhotoTV HD giver mulighed for et detaljeret, foto-lignende udtryk med fine teksturer og farver.
 • Se i betjeningsvejledningen der fulgte med det kompatible tv angående detaljer.

Bemærk!

 • Tilslut ikke dette produkt og en anden enhed vha. udgangsterminalerne på dem begge. Gør du det, kan det forårsage en fejlfunktion.
 • Visse enheder fungerer muligvis ikke ordentligt ved tilslutning til dette produkt. De udsender f.eks. eventuelt ikke video eller lyd.
 • Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet eller et originalt Sony-kabel.
 • Brug et HDMI-kabel, som er kompatibelt med produktets HDMI-mikroterminal og HDMI-jackstikket på tv'et.

Sådan gør duVisningVisning af billeder på et tvVisning af billeder på et "BRAVIA" Sync-kompatibelt tv

Du kan betjene dette produkt med tv'ets fjernbetjening, hvis du tilslutter dette produkt til et tv, som understøtter "BRAVIA" Sync vha. et HDMI-kabel (sælges separat).

 1. Sluk for både dette produkt og tv’et.
 2. Tilslut produktets HDMI-mikroterminal til HDMI-jackstikket på tv'et vha. et HDMI-kabel (sælges separat).

 3. Tænd for tv'et og skift indgangen.
 4. Tænd for dette produkt.
 5. MENU(Opsætning) → [KONTROL TIL HDMI] → [Til].
 6. Tryk på SYNC MENU-knappen på tv’ets fjernbetjening og vælg den ønskede tilstand.

Bemærk!

 • Kun tv'er som understøtter "BRAVIA" Sync kan udføre SYNC MENU-betjeninger. Se i den betjeningsvejledning der fulgte med tv'et angående detaljer.
 • Hvis produktet udfører uønskede betjeninger som reaktion på tv'ets fjernbetjening, når produktet er tilsluttet til en anden producents tv vha. en HDMI-tilslutning, skal du vælge MENU(Opsætning) → [KONTROL TIL HDMI][Fra].

Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuSkærmlysstyrke

Du kan justere skærmens lysstyrke.

 1. MENU(Opsætning) → [Skærmlysstyrke] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Manuel (standardindstilling):
Giver dig mulighed for at justere lysstyrken inden for et område fra –2 til +2.

Solskinsvejr:
Indstiller den passende lysstyrke til optagelse udendørs.

Bemærk!

 • Indstillingen [Solskinsvejr]er for lys til optagelse indendørs. Indstil [Skærmlysstyrke] til [Manuel]ved optagelse indendørs.

Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuSøgerlysstyrke

Når der anvendes en elektrisk søger, justerer dette produkt lysstyrken i den elektriske søger i henhold til det omgivende miljø.

 1. MENU(Opsætning) → [Søgerlysstyrke] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto (standardindstilling):
Justerer automatisk lysstyrken for den elektriske søger.
Manuel

Vælger lysstyrken for den elektriske søger fra området –2 til +2.

Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuFarvetemp. i søger

Justerer farvetemperaturen i den elektriske søger.

 1. MENU (Opsætning) → [Farvetemp. i søger] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

-2 til +2:
Når du vælger "–", ændres søgerskærmen til en varmere farve, og når du vælger "+", ændres den til en koldere farve.

Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuIndst. for lydstyrke

Justerer lydstyrken.

 1. MENU(Opsætning) → [Indst. for lydstyrke] → ønsket indstilling.

Justering af lydstyrken under afspilning

Tryk nederst på kontrolhjulet under afspilning af film for at få vist betjeningspanelet, og juster derefter lydstyrken. Du kan justere lydstyrken, mens du lytter til selve lyden.

Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuLydsignaler

Vælger om produktet afgiver en lyd eller ej.

 1. MENU (Opsætning) → [Lydsignaler] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til (standardindstilling):
Afgiver lyd når der opnås fokus, eller selvudløseren betjenes.

Fra:
Afgiver ikke nogen lyd.

Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuOverførselsindst.(Eye-Fi)

Indstiller, om skal anvendes overførselsfunktionen ved brug af et Eye-Fi-kort (fås i handlen). Dette punkt vises, når der er sat et Eye-Fi-kort ind i produktets hukommelseskortåbning.

 1. MENU (Opsætning) → [Overførselsindst.] → ønsket indstilling.
 2. Indstil dit Wi-Fi-netværk eller destinationen på Eye-Fi-kortet.
  Se i vejledningen der følger med Eye-Fi-kortet angående detaljer.
 3. Sæt det Eye-Fi-kort, som du har indstillet, ind i produktet og optag stillbilleder.
  Der overføres automatisk billeder til din computer osv. via Wi-Fi-netværket.

Detaljer om menupunkt

Til (standardindstilling):
Aktiverer overførselsfunktionen.

Fra:
Deaktiverer overførselsfunktionen

Kommunikationsstatus vist på skærmen

: Standby. Der er ingen billeder, som skal sendes.

: Overførselsstandby.

: Tilslutter.

: Overfører.

: Fejl

Bemærk!

 • Eye-Fi-kort sælges kun i visse lande/områder.
 • Kontakt venligst producenten eller forhandleren direkte angående flere oplysninger om Eye-Fi-kort.
 • Eye-Fi-kort kan kun anvendes i de lande/områder, hvor de blev anskaffet. Brug Eye-Fi-kort i overensstemmelse med loven i de lande/områder, hvor du anskaffede kortet.
 • Eye-Fi-kort er udstyret med en trådløs LAN-funktion. Sæt ikke et Eye-Fi-kort ind i produktet om bord på et fly. Når der sættes et Eye-Fi-kort ind i produktet, skal du indstille [Overførselsindst.] til [Fra]. Når overførselsfunktionen er indstillet til [Fra], vises -indikatoren på produktet.
 • Den strømbesparende tilstand fungerer ikke under overførsel.
 • Hvis der vises (fejl), skal du tage hukommelseskortet ud og sætte det i igen, eller slukke for produktet og derefter tænde for det igen. Hvis indikatoren vises igen, kan Eye-Fi-kortet muligvis være beskadiget.
 • Trådløs LAN-kommunikation kan muligvis påvirkes af andet kommunikationsudstyr. Hvis kommunikationsstatussen er dårlig, skal du flytte tættere på det adgangspunkt, der skal tilsluttes.
 • Dette produkt understøtter ikke Eye-Fi "Endless Memory Mode". Inden brug af et Eye-Fi-kort skal du sørge for, at "Endless Memory Mode" er slået fra.

Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuFelt-menu

Vælger, om der altid skal vises menuens første skærm, når du trykker på MENU-knappen.

 1. MENU (Opsætning) → [Felt-menu] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Viser altid menuens første skærm (felt-menu).
Fra (standardindstilling):
Deaktiverer visning af felt-menuen.

Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuGuide tilstandsvælg.

Du kan få vist beskrivelsen af en optagetilstand, når du drejer på tilstandsknappen, samt ændre de indstillinger som er til rådighed for den optagetilstand.

 1. MENU (Opsætning) → [Guide tilstandsvælg.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til (standardindstilling):
Viser vejledningen for tilstandsknappen.

Fra:
Viser ikke vejledningen for tilstandsknappen.

Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuBekræft slet

Du kan indstille, om der vælges [Slet] eller [Fortryd] som standardindstillingen på bekræftelsesskærmen for sletning.

 1. MENU (Opsætning) → [Bekræft slet] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

"Slet" først:
[Slet] vælges som standardindstillingen.

"Annul." først (standardindstilling):
[Fortryd]vælges som standardindstillingen.

Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuStarttid strømbesp.

Du kan indstille tidsintervaller for automatisk skift til strømbesparende tilstand. Foretag en betjening, som f.eks. at trykke udløserknappen halvt ned, for at vende tilbage til optagetilstand.

 1. MENU (Opsætning) → [Starttid strømbesp.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

30 min./5 min./2 min./1 min. (standardindstilling)/10 sek.

Bemærk!

 • Sluk for produktet, når du ikke anvender det i lang tid.
 • Den strømbesparende funktion aktiveres ikke under afspilning af diasshow eller optagelse af film, eller ved tilslutning til en computer.

Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuPAL/NTSC-vælger

Afspiller film, optaget med produktet, på et tv med PAL/NTSC-system.

 1. MENU (Opsætning) → [PAL/NTSC-vælger] [Angiv]

Bemærk!

 • Denne funktion findes kun på 1080 50i-kompatible enheder. Den findes ikke på 1080 60i-kompatible enheder. 1080 50i-kompatible enheder har et "50i"-mærke i bunden af produktet.
 • Hvis du indsætter et hukommelseskort, som tidligere er blevet formateret med PAL-systemet, vises der en meddelelse, som fortæller dig, at du er nødt til at omformatere kortet. Når du optager i NTSC-systemet, skal du omformatere hukommelseskortet eller anvende et andet hukommelseskort.
 • Når NTSC-tilstanden er valgt, vises meddelelsen "Kører på NTSC." altid på startskærmen, hver gang du tænder for produktet.

Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuRensetilstand

Giver dig mulighed for at rense billedsensoren.

 1. MENU (Opsætning) → [Rensetilstand] [Angiv]
 2. Følg instruktionerne på skærmen og sluk for produktet.
 3. Tag objektivet af.
 4. Brug blæseren til at rense billedsensorens overflade og området omkring.
 5. Sæt objektivet på.

Bemærk!

 • Der følger ikke nogen blæser med dette produkt. Brug en blæser, som fås i handlen.
 • Rensning kan kun udføres, når batteriniveauet er(3 resterende batteriikoner) eller mere. Brug af en AC-PW20-lysnetadapter anbefales.
 • Brug ikke en blæser af spraytypen, da den muligvis kan sprede vanddråber inde i kamerahuset.
 • Sæt ikke spidsen af en blæser ind i hulningen bag monteringsområdet for objektivet, så spidsen af blæseren ikke rører ved billedsensoren.
 • Hold kameraet så det vender lidt nedad, hvorved støvet kan falde ud.
 • Udsæt ikke produktet for nogen stød under rensning.
 • Når billedsensoren renses med en blæser, må der ikke blæses for kraftigt. Hvis du blæser for kraftigt på sensoren, kan produktet blive beskadiget indvendigt.
 • Hvis der forbliver støv tilbage, selv efter du har renset produktet som beskrevet, skal du konsultere et serviceværksted.

Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuDemotilstand

Funktionen [Demotilstand]viser automatisk film optaget på hukommelseskortet (demonstration), når kameraet ikke er blevet betjent i et vist stykke tid.

Normalt vælges [Fra].

 1. MENU(Opsætning) → [Demotilstand] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Demonstrationen af filmafspilning starter automatisk, hvis produktet ikke betjenes i ca. ét minut. Der afspilles kun beskyttede AVCHD-film.
Indstil visningstilstanden til [AVCHD-visning] og beskyt filmfilen med den ældste optagedato og -tid.

Fra (standardindstilling):
Viser ikke demonstrationen.

Bemærk!

 • Du kan kun indstille dette punkt, når produktet strømforsynes vha. AC-PW20-lysnetadapteren (sælges separat).
 • Selvom der er valgt [Til] , starter produktet ikke nogen demonstration, hvis der ikke er nogen filmfil på hukommelseskortet.
 • Når der er valgt [Til], skifter produktet ikke til strømbesparende tilstand.

Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuFjernbetjening

Du kan betjene dette produkt og optage billeder vha. SHUTTER-knappen, 2SEC-knappen (selvudløser med en forsinkelse på 2 sekunder) og START/STOP-knappen (eller filmknappen (kun RMT-DSLR2)) på den trådløse fjernbetjening RMT-DSLR1 (sælges separat) og RMT-DSLR2 (sælges separat). Se også i betjeningsvejledningen til den trådløse fjernbetjening.

 1. MENU(Opsætning) → [Fjernbetjening] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Tillader betjening med den trådløse fjernbetjening.

Fra (standardindstilling):
Tillader ikke betjening med den trådløse fjernbetjening.

Bemærk!

 • Den trådløse fjernbetjening RMT-DSLR1 kan ikke anvendes til filmoptagelse.
 • Objektivet eller modlysblænden blokerer muligvis for den fjernbetjeningssensor, som modtager signalerne. Brug den trådløse fjernbetjening fra en position, hvor signalet kan nå hen til produktet.
 • Når [MOVIE-knap] er indstillet til [Fra], aktiveres START/STOP-knappen (Filmknap) på RMT-DSLR2 den trådløse fjernbetjening ikke.
 • Når [Fjernbetjening] er indstillet til [Til], skifter produktet ikke til strømbesparende tilstand. Indstil [Fjernbetjening] til [Fra] efter brug af en trådløs fjernbetjening.

Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuHDMI-opløsning

Når du tilslutter produktet til et HD (high-definition) TV med HDMI-terminaler vha. et HDMI-kabel (sælges separat), kan du vælge HDMI-opløsning for billeder, som sendes til tv’et.

 1. MENU(Opsætning) → [HDMI-opløsning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto (standardindstilling):
Produktet genkender automatisk et HD TV og indstiller udgangsopløsningen.

1080p:
Udsender signaler i HD-billedkvalitet (1080p).

1080i:
Udsender signaler i HD-billedkvalitet (1080i).

Bemærk!

 • Hvis billederne ikke vises ordentligt vha. indstillingen [Auto] , skal du vælge enten [1080i] eller [1080p], afhængigt af hvilket tv som skal tilsluttes.

Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuKONTROL TIL HDMI

Når dette produkt tilsluttes til et "BRAVIA" Sync-kompatibelt tv med et HDMI-kabel (sælges separat), kan du betjene dette produkt ved at rette tv'ets fjernbetjening mod tv'et.

 1. MENU(Opsætning) → [KONTROL TIL HDMI] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til (standardindstilling):
Du kan betjene dette produkt med fjernbetjeningen til et tv.

Fra:
Du kan ikke betjene dette produkt med fjernbetjeningen til et tv.

Bemærk!

 • [KONTROL TIL HDMI] er kun til rådighed med et "BRAVIA" Sync-kompatibelt tv.

Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuHDMI-info.visn.

Vælger, om der skal vises optageinformation, når dette produkt og tv'et er tilsluttet vha. et HDMI-kabel (sælges separat).

 1. MENU(Opsætning) → [HDMI-info.visn.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til (standardindstilling):
Viser optageinformationen for det afspillede billede.

Fra:
Viser ikke optageinformationen for det afspillede billede.

Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuUSB-tilslutning

Vælger den passende USB-tilslutningsmetode for hver enkelt computer eller USB-enhed, som sluttes til dette produkt.

 1. MENU(Opsætning) → [USB-tilslutning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto (standardindstilling):
Opretter automatisk en masselagrings- eller MTP-tilslutning afhængigt af den computer eller andre USB-enheder, som skal tilsluttes. Windows 7- eller Windows 8-computere tilsluttes i MTP, og deres unikke funktioner er aktiveret til brug.

Masselager:
Opretter en masselagringstilslutning mellem dette produkt, en computer og andre USB-enheder.

MTP:
Opretter en MTP-tilslutning mellem dette produkt, en computer og andre USB-enheder. Windows 7- eller Windows 8-computere tilsluttes i MTP, og deres unikke funktioner er aktiveret til brug. På computere som kører et andet OS (Windows Vista, Mac OS X) vises guiden Automatisk afspilning, og stillbillederne i optagemappen på dette produkt importeres til computeren.

Fjern-pc:
Anvender "Remote Camera Control" til at betjene dette produkt fra computeren, inklusive funktioner som f.eks. optagelse og lagring af billeder på computeren.

Bemærk!

 • Hvis Device Stage* ikke vises på Windows 7 eller Windows 8, skal [USB-tilslutning] indstilles til [Auto].

* Device Stage er en menuskærm, som anvendes til håndtering af tilsluttede enheder, som f.eks. et kamera (funktion i Windows 7 eller Windows 8).

Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuUSB-LUN-indstilling

Forbedrer kompatibiliteten ved at begrænse USB-tilslutningens funktioner.

 1. MENU (Opsætning) → [USB-LUN-indstilling] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Flere (standardindstilling):
Brug normalt [Flere].

Enkelt:
Indstil kun [USB-LUN-indstilling] til [Enkelt], hvis du ikke kan oprette en tilslutning.

Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuSprog 

Vælger det sprog, der skal bruges i menupunkter, advarsler og meddelelser.

 1. MENU(Opsætning) → [Sprog] → ønsket sprog.

Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuIndst.dato/tid

Indstiller datoen og klokkeslættet igen.

 1. MENU(Opsætning) → [Indst.dato/tid] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Sommertid:
Vælger sommertid [Til]/[Fra].

Dato/tid:
Indstiller datoen og klokkeslættet.

Datoformat:
Vælger formatet for visning af dato og klokkeslæt.

Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuIndstilling af sted

Indstiller det område, hvor du anvender produktet.

 1. MENU (Opsætning) → [Indstilling af sted] → ønsket område.

Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuFormater

Formaterer (initialiserer) hukommelseskortet. Når du bruger et hukommelseskort med dette produkt for første gang, anbefales det, at du formaterer kortet med produktet for at opnå en stabil ydelse af hukommelseskortet. Bemærk, at formateringen permanent sletter alle data på hukommelseskortet og ikke kan gøres om. Gem værdifulde data på en computer e.l.

 1. MENU(Opsætning) → [Formater].

Bemærk!

 • Ved formatering slettes alle data permanent, herunder selv beskyttede billeder.

Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuFilnummer

Vælger, hvordan der tildeles filnumre til optagede billeder.

 1. MENU(Opsætning) → [Filnummer] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Serie (standardindstilling):
Selvom du ændrer destinationsmappen for optagelser, eller skifter hukommelseskortet, fortsætter produktet med at tildele numre til filer i rækkefølge.
(Hvis der er et højere filnummer på det nye hukommelseskort end den sidste billedfil, tildeles der et nummer, som er ét højere end det højeste nummer, som er tildelt.)

Nulstil:
Produktet nulstiller numre, når der optages en fil i en ny mappe, og tildeler numre til filer startende med "0001".
(Når optagemappen indeholder en fil, tildeles der et nummer, der er ét højere end det højeste nummer.)

Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuVælg REC-mappe

Du kan ændre den optagemappe, som der optages billeder i.

 1. MENU(Opsætning) → [Vælg REC-mappe] → ønsket mappe.

Bemærk!

 • Du kan ikke vælge mappen, når du vælger indstillingen [Datoformat] .

Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuNy mappe

Opretter en ny mappe på hukommelseskortet. Der oprettes en ny mappe med et mappenummer, som er ét højere end det højeste aktuelt anvendte mappenummer. Billeder optages i den nyligt oprettede mappe. Der oprettes samtidig en mappe til stillbilleder og en mappe til MP4-film, som har det samme nummer.

 1. MENU(Opsætning) → [Ny mappe].

Bemærk!

 • Når du sætter et hukommelseskort, der har været brugt sammen med andet udstyr, ind i dette produkt og optager billeder, oprettes der muligvis automatisk en ny mappe.
 • Der kan gemmes op til 4.000 billeder i alt i én mappe. Når mappens kapacitet overskrides, oprettes der muligvis automatisk en ny mappe.

Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuMappenavn

De stillbilleder, som du optager, gemmes i en mappe, der oprettes automatisk under DCIM-mappen på hukommelseskortet. Du kan ændre den måde, der tildeles mappenavne på.

 1. MENU(Opsætning) → [Mappenavn] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Standardformat (standardindstilling):
Mappenavnsformen er som følger: mappenummer + MSDCF.
Eksempel: 100MSDCF

Datoformat:
Mappenavnsformen er som følger: mappenummer + Å (sidste ciffer)/MM/DD.
Eksempel: 10040405 (Mappenummer: 100, dato: 04/05/2014)

Bemærk!

 • Mappeformen for MP4-film er fastsat til "mappenummer + ANV01".

Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuGendan billed-db.

Der opstår muligvis problemer i billeddatabasefilen, hvis der er blevet behandlet billedfiler på en computer. I sådanne tilfælde kan billederne på hukommelseskortet ikke afspilles på dette produkt. Hvis disse problemer opstår, skal du reparere filen vha. [Gendan billed-db.].

 1. MENU (Opsætning) → [Gendan billed-db.] [Angiv].

Bemærk!

 • Brug et tilstrækkeligt opladet batteri. Lavt strømniveau på batteriet under reparation kan ødelægge data.

Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuVis plads på medie

Viser optagetiden for film og antallet af stillbilleder, som kan optages, på det indsatte hukommelseskort.

 1. MENU(Opsætning) → [Vis plads på medie].

Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuVersion

Viser versionen på dette produkt, objektiv og fatningsadapter.

 1. MENU(Opsætning) → [Version].

Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuCertificeringslogo (Kun oversøisk model)

Viser nogle af certificeringslogoerne for dette produkt.

 1. MENU(Opsætning) → [Certificeringslogo].

Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuNulstil indstilling

Nulstiller produktet til standardindstillingerne. Selvom du udfører [Nulstil indstilling], bevares de optagede billeder.

 1. MENU(Opsætning) → [Nulstil indstilling] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Nulstil kameraindstillinger:
Initialiserer hovedindstillingerne for optagelse til standardindstillingerne.

Initialiser:
Initialiserer alle indstillingerne til standardindstillingerne.

Bemærk!

 • Du må ikke tage batteriet ud under nulstilling.
 • Når du udfører [Initialiser], kan downloadede applikationer på produktet muligvis blive afinstalleret. For at anvende disse applikationer igen skal du geninstallere dem.
 • Den værdi, som er indstillet med [AF-mikrojust.], nulstilles ikke, når der udføres [Nulstil kameraindstillinger] eller [Initialiser].

Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionerTilslutning af dette produkt og en smartphonePlayMemories Mobile

For at anvende [Smart fjernbetje. indlejret] eller [Send til smartphone] osv. skal applikationen PlayMemories Mobile være installeret på din smartphone.

Download og installer applikationen PlayMemories Mobile fra din smartphones applikationsbutik. Hvis PlayMemories Mobile allerede er installeret på din smartphone, skal du sørge for at opdatere den til den seneste version.
For detaljer om PlayMemories Mobile skal du se supportsiden (http://www.sony.net/pmm/).

Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionerTilslutning af dette produkt og en smartphoneTilslutning af en Android-smartphone til dette produkt

 1. Start PlayMemories Mobile på din smartphone.
 2. Vælg modelnavnet på dette produkt (DIRECT-xxxx: xxxx).

 3. Indtast adgangskoden som vises på dette produkt.

  Smartphonen tilsluttes til produktet.

Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionerTilslutning af dette produkt og en smartphoneTilslutning af produktet til en iPhone eller iPad

 1. Vælg modelnavnet på dette produkt (DIRECT-xxxx: xxxx) på Wi-Fi-indstillingsskærmen på din iPhone eller iPad.

 2. Indtast adgangskoden som vises på dette produkt.


  iPhonen eller iPad'en tilsluttes til produktet.
 3. Bekræft, at din iPhone eller iPad er blevet tilsluttet til det "SSID", som vises på dette produkt.

 4. Vend tilbage til "Hjem"-skærmen og start PlayMemories Mobile.

Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionerTilslutning af dette produkt og en smartphoneStart af en applikation vha. [Et tryk (NFC)]

Du kan kalde en ønsket applikation frem fra applikationsmenuen på dette produkt ved at berøre produktet med en Android-smartphone med NFC-funktion. Hvis den applikation, du kalder frem, har en funktion, der fungerer sammen med smartphonen, tilsluttes produktet og smartphonen via Wi-Fi. For at anvende denne funktion skal du registrere den ønskede applikation på forhånd.

 1. MENU → (Trådløs)[Et tryk (NFC)] → ønsket applikation.
 2. Skift dette produkt til optagetilstand og berør derefter (N-mærke) på produktet med en smartphone med NFC-funktion i 1-2 sekunder.
  • PlayMemories Mobile starter på smartphonen, og den applikation, som du har registreret, starter på dette produkt.

Bemærk!

 • Når produktet er i afspilningstilstand, starter den registrerede applikation ikke, selvom du berør produktet med smartphonen.
 • Når du kalder en applikation frem med én berøring, starter PlayMemories Mobile på smartphonen, selv hvis denne applikation ikke fungerer med en smartphone. Afslut PlayMemories Mobile uden at udføre nogen betjening. Hvis du ikke afslutter PlayMemories Mobile, forbliver smartphonens tilslutningstilstand på standby.

Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionerBetjening af dette produkt vha. en smartphoneSmart fjernbetje. indlejret

Du kan anvende en smartphone som fjernbetjening til dette produkt og optage stillbilleder. Stillbilleder optaget via fjernbetjening sendes til smartphonen fra produktet. Applikationen PlayMemories Mobile skal være installeret på din smartphone.

 1. MENU → (Applikation) → [Applikationsliste][Smart fjernbetje. indlejret].
 2. Når produktet er klar til tilslutningen, vises der en informationsskærm på produktet. Tilslut smartphonen og produktet vha. den information.
  • Indstillingsmetoder for tilslutning varierer blandt smartphones.

 3. Kontroller kompositionen af billedet på smartphonens skærm, og tryk derefter på udløserknappen (A) på smartphonen for at optage et billede.
  • Brug knappen (B) til at ændre indstillinger som f.eks. [EV], [Selvudløser] og [Evalueringstjek].

Bemærk!

 • Dette produkt deler tilslutningsoplysningerne for [Smart fjernbetje. indlejret] med en enhed, som har tilladelse til at tilslutte. Hvis du ønsker at ændre den enhed, som har tilladelse til at tilslutte til produktet, skal du nulstille tilslutningsoplysningerne ved at følge disse trin. MENU → (Trådløs)[Nulstil SSID/kode]. Efter nulstilling af tilslutningsoplysningerne er du nødt til registrere smartphonen igen.
 • Afhængigt af fremtidige opgraderinger af versionen kan betjeningsprocedurer eller skærmvisninger muligvis ændres uden forudgående varsel.

Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionerBetjening af dette produkt vha. en smartphoneOne-touch-tilslutning med en Android-smartphone med NFC-funktion (NFC One touch-fjern)

Du kan tilslutte dette produkt og en Android-smartphone med NFC-funktion vha. én berøring uden at udføre nogen kompleks opsætningsproces.

 1. Aktiver smartphonens NFC-funktion.
 2. Skift dette produkt til optagetilstand.
  • NFC-funktionen er kun til rådighed, når (N-mærke) vises på skærmen.
 3. Berør smartphonen med produktet.

  Smartphonen og produktet tilsluttes, og PlayMemories Mobile starter på smartphonen.

  • Berør produktet med smartphonen i 1-2 sekunder, indtil PlayMemories Mobile starter.

Om "NFC"

NFC er en teknologi, som muliggør trådløs kommunikation over kort afstand mellem forskellige enheder, som f.eks. mobiltelefoner eller IC-tags osv. NFC gør datakommunikation mere enkel ved blot at kræve en berøring på det designerede berøringspunkt.

 • NFC (Near Field Communication) er en international standard for trådløs kommunikationsteknologi over kort afstand.

Bemærk!

 • Hvis du ikke kan oprette en tilslutning, skal du gøre følgende:
  • Start PlayMemories Mobile på din smartphone, og flyt derefter smartphonen langsomt hen mod (N-mærke) på dette produkt.
  • Hvis smartphonen er i et etui, skal du fjerne det.
  • Hvis produktet er i et etui, skal du fjerne det.
  • Kontroller om NFC-funktionen er aktiveret på din smartphone.
 • Når [Flytilstand] er indstillet til [Til], kan du ikke tilslutte dette produkt og smartphonen. Indstil [Flytilstand] til [Fra].
 • Hvis dette produkt og smartphonen tilsluttes, når produktet er i afspilningstilstand, sendes det viste billede til smartphonen.

Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionerOverførsel af billeder til en smartphoneSend til smartphone

Du kan overføre stillbilleder til en smartphone og vise dem. Applikationen PlayMemories Mobile skal være installeret på din smartphone.

 1. MENU (Trådløs) → [Send til smartphone] → ønsket indstilling.
  • Hvis du trykker på (Send til smartphone)-knappen i afspilningstilstand, vises indstillingsskærmen for [Send til smartphone].
 2. Hvis produktet er klar til overførslen, vises informationsskærm på produktet. Tilslut smartphonen og produktet vha. den information.
  Indstillingsmetoden for tilslutning af smartphonen og produktet varierer afhængigt af smartphonen.

Detaljer om menupunkt

Vælg på denne enhed:
Vælger et billede på produktet, som skal overføres til smartphonen.

(1) Vælg mellem [Dette bil.], [Alle stillbilleder på dato]/[Alle film (MP4) på dato], [Alle bill. fra denne dato] eller [Flere billeder].

(2) Hvis du vælger [Flere billeder], skal du vælge de ønskede billeder vha. på kontrolhjulet og derefter trykke på MENU → [Angiv].

Vælg på smartphone:
Viser alle billeder, som er optaget på produktets hukommelseskort, på smartphonen.

Bemærk!

 • Du kan vælge et billedformat, som skal sendes til smartphonen, mellem [Original], [2M] eller [VGA].
  For at ændre billedformatet skal du se de følgende trin.
  • På en Android-smartphone
   Start PlayMemories Mobile og ændr billedformatet vha. [Indstillinger][Billedformat for kopiering].
  • På en iPhone/iPad
   Vælg PlayMemories Mobile i indstillingsmenuen og ændr billedformatet med [Billedformat for kopiering].
 • Visse billeder kan muligvis ikke vises på smartphonen afhængigt af optageformatet.
 • RAW-billeder konverteres til JPEG-format, når de sendes.
 • Du kan ikke sende film i AVCHD-format.
 • Dette produkt deler tilslutningsoplysningerne for [Send til smartphone] med en enhed, som har tilladelse til at tilslutte. Hvis du ønsker at ændre den enhed, som har tilladelse til at tilslutte til produktet, skal du nulstille tilslutningsoplysningerne ved at følge disse trin. MENU → [Trådløs][Nulstil SSID/kode]. Efter nulstilling af tilslutningsoplysningerne er du nødt til registrere smartphonen igen.
 • Når [Flytilstand] er indstillet til [Til], kan du ikke tilslutte dette produkt og smartphonen. Indstil [Flytilstand] til [Fra].

Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionerOverførsel af billeder til en smartphoneSending af billeder til en Android-smartphone(NFC One touch-deling)

Med blot én berøring kan du tilslutte dette produkt og en Android-smartphone med NFC-funktion og sende et billede, som vises på produktets skærm, direkte til smartphonen.

 1. Aktiver smartphonens NFC-funktion.
 2. Vis et enkelt billede på produktet.
 3. Berør produktet med smartphonen.

  Produktet og smartphonen tilsluttes, og PlayMemories Mobile starter automatisk på smartphonen, hvorefter det viste billede sendes til smartphonen.

  • Inden du berører smartphonen, skal du annullere dvale- og skærmlåsfunktionerne på smartphonen.
  • NFC-funktionen er kun til rådighed, når (N-mærket) vises på produktet.
  • Berør produktet med smartphonen i 1-2 sekunder, indtil PlayMemories Mobile starter.
  • For at overføre to eller flere billeder skal du vælge MENU → (Trådløs)[Send til smartphone] for at vælge flere billeder. Efter visning af tilslutning aktiveret-skærmen skal du anvende NFC til at tilslutte produktet og smartphonen.

Om "NFC"

NFC er en teknologi, som muliggør trådløs kommunikation over kort afstand mellem forskellige enheder, som f.eks. mobiltelefoner eller IC-tags osv. NFC gør datakommunikation mere enkel ved blot at kræve en berøring på det designerede berøringspunkt.

 • NFC (Near Field Communication) er en international standard for trådløs kommunikationsteknologi over kort afstand.

Bemærk!

 • Du kan vælge et billedformat, som skal sendes til smartphonen, mellem [Original], [2M], eller [VGA].
  For at ændre billedformatet skal du se de følgende trin.
  • På en Android-smartphone
   Start PlayMemories Mobile og ændr billedformatet vha. [Indstillinger][Billedformat for kopiering].
  • På en iPhone/iPad
   Vælg PlayMemories Mobile i indstillingsmenuen og ændr billedformatet med [Billedformat for kopiering].
 • RAW-billeder konverteres til JPEG-format, når de sendes.
 • Hvis billedindekset vises på produktet, kan du ikke overføre billeder vha. NFC-funktionen.
 • Hvis du ikke kan oprette en tilslutning, skal du gøre følgende:
  • Start PlayMemories Mobile på din smartphone, og flyt derefter smartphonen langsomt hen mod (N-mærke) på dette produkt.
  • Hvis smartphonen er i et etui, skal du fjerne det.
  • Hvis produktet er i et etui, skal du fjerne det.
  • Bekræft, at NFC-funktionen er aktiveret på smartphonen.
 • Når [Flytilstand] er indstillet til [Til], kan du ikke tilslutte dette produkt og smartphonen. Indstil [Flytilstand] til [Fra].
 • Du kan ikke sende film i AVCHD-format.

Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionerOverførsel af billeder til en computerSend til computer

Du kan overføre billeder gemt på produktet til en computer, som er tilsluttet til et trådløst adgangspunkt eller en trådløs bredbåndsrouter, og nemt foretage sikkerhedskopieringer vha. denne betjening. Inden du starter denne betjening, skal du installere PlayMemories Home på din computer og registrere adgangspunktet på produktet.

 1. Start din computer.
 2. MENU(Trådløs) → [Send til computer].

Bemærk!

 • Afhængigt af applikationsindstillingerne for din computer slukker produktet, efter billederne er gemt på din computer.
 • Du kan kun overføre billeder fra produktet til én computer ad gangen.
 • Hvis du ønsker at overføre billeder til en anden computer, skal du tilslutte produktet til computeren via en USB-forbindelse, og følge instruktionerne i PlayMemories Home.

Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionerOverførsel af billeder til et tvVis på tv

Du kan få vist billeder på et tv med netværksfunktion ved at overføre dem fra produktet uden at tilslutte produktet til tv'et med et kabel. På visse tv'er er du muligvis nødt til at foretage betjeninger på tv'et. Se i den betjeningsvejledning der fulgte med tv'et angående detaljer.

 1. MENU(Trådløs)[Vis på tv] → ønsket enhed, som skal tilsluttes.
 2. Når du ønsker at afspille billeder ved hjælp af et diasshow, skal du trykke på på midten af kontrolhjulet.

  • For at få vist det næste/forrige billede manuelt skal du trykke på den højre/venstre side af kontrolhjulet.
  • For at ændre den enhed som skal tilsluttes, skal du trykke på den nederste side af kontrolhjulet, og derefter vælge [Enhedsliste].

Diasshowindstillinger

Du kan ændre diasshowindstillingerne ved at trykke den nederste side af kontrolhjulet.

Afspilningsvalg:
Vælger den gruppe billeder, der skal vises.

Mappevisning (stillbill.):
Vælger fra [Alt] og [Alle i mappe].

Datovisning:
Vælger fra [Alt] og [Alle på dato].

Interval:
Vælger fra [Kort] og [Lang].

Effekter*:
Vælger fra [Til] og [Fra].

Afspillet billedstr.:
Vælger fra [HD] og [4K].

*Indstillingerne gælder kun for et BRAVIA-tv, der er kompatibelt med funktionerne.

Bemærk!

 • Du kan anvende denne funktion på et tv, der understøtter DLNA-renderer.
 • Du kan vise billeder på et tv med Wi-Fi Direct-funktion eller et tv med netværksfunktion (herunder kabel-tv).
 • Hvis du tilslutter dette produkt til tv'et og ikke anvender Wi-Fi Direct, skal du først registrere dit adgangspunkt.
 • Det kan tage tid at vise billederne på tv'et.
 • Der kan ikke vises film på tv'et via Wi-Fi. Brug et HDMI-kabel (sælges separat).

Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionerÆndring af indstillingerne for Wi-Fi-funktionerFlytilstand

Når du går om bord på et fly osv., kan du slå alle Wi-Fi-funktioner midlertidigt fra.

 1. MENU (Trådløs) → [Flytilstand] → ønsket indstilling.
  Hvis du indstiller [Flytilstand] til [Til], vises der et flysymbol på skærmen.

Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionerÆndring af indstillingerne for Wi-Fi-funktionerWPS-tryk

Hvis dit adgangspunkt er udstyret med en WPS-knap, kan du nemt registrere adgangspunktet til dette produkt ved at trykke på WPS-knappen.

 1. MENU(Trådløs) → [WPS-tryk].
 2. Tryk på WPS-knappen på det adgangspunkt, som du ønsker at registrere.

Bemærk!

 • [WPS-tryk] fungerer kun, hvis sikkerhedsindstillingen for dit adgangspunkt er indstillet til WPA eller WPA2, og dit adgangspunkt understøtter WPS-knapmetoden. Hvis sikkerhedsindstillingen er indstillet til WEP, eller dit adgangspunkt ikke understøtter WPS-knapmetoden, skal du udføre [Adgangspunktindst.].
 • Se betjeningsvejledningen for dit adgangspunkt eller kontakt administratoren for adgangspunktet angående detaljer om de tilgængelige funktioner og indstillinger for dit adgangspunkt.
 • Der kan muligvis ikke oprettes en forbindelse afhængigt af de omgivende forhold som f.eks. typen af vægmateriale, hvis der er en forhindring, eller pga. dårligt trådløst signal mellem produktet og adgangspunktet. Hvis dette sker, skal du ændre produktets placering eller flytte produktet tættere på adgangspunktet.

Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionerÆndring af indstillingerne for Wi-Fi-funktionerAdgangspunktindst.

Du kan registrere dit adgangspunkt manuelt. Inden du starter på proceduren, skal du kontrollere SSID-navnet på adgangspunktet, sikkerhedssystemet og adgangskoden. Adgangskoden er muligvis forudindstillet på visse enheder. Se i betjeningsvejledningen til adgangspunktet eller konsulter administratoren for adgangspunktet angående detaljer.

 1. MENU(Trådløs) → [Adgangspunktindst.].
 2. Vælg det adgangspunkt som du ønsker at registrere.

  Når det ønskede adgangspunkt vises på skærmen: Vælg det ønskede adgangspunkt.

  Når det ønskede adgangspunkt ikke vises på skærmen: Vælg [Manuel indstilling] og indstil adgangspunktet.

  *Se "Sådan bruges tastaturet" angående indtastningsmetoden.

  • Hvis du vælger [Manuel indstilling], skal du indtaste SSID-navnet på adgangspunktet, og derefter vælge sikkerhedssystemet.

 3. Indtast adgangskoden og vælg [OK].

  • Adgangspunkter uden mærket behøver ikke nogen adgangskode.

 4. Vælg [OK].

Sådan bruges tastaturet

Når der kræves manuel indtastning af tegn, vises der et tastatur på skærmen.

 1. Indtastningsfelt De tegn, du indtastede, vises.
 2. Skift tegntyper Hver gang du trykker på på midten af kontrolhjulet, skifter tegntypen mellem bogstaver i alfabetet, tal og symboler.
 3. Tastatur Hver gang du trykker på på midten, vises det tegn som du indtaster.

  Eksempel: vis du ønsker at indtaste "abd"

  Vælg tasten for "abc" og tryk én gang på for at få vist "a" → vælg ""((5) Flyt markør) og tryk på → vælg tasten for "abc" og tryk to gange på for at få vist "b" → vælg tasten for "def" og tryk én gang på for at få vist "d".

 4. Færdigbehandl Færdigbehandler de indtastede tegn.
 5. Flyt markør Flytter markøren i indtastningsfeltet til højre eller venstre.
 6. Slet Sletter tegnet før markøren.
 7. Skifter det næste tegn til et stort bogstav eller et lille bogstav.
 8. Indtaster et mellemrum.

 • For at annullere indtastningen skal du vælge [Fortryd].

Andre indstillingspunkter

Afhængigt af statussen eller indstillingsmetoden af dit adgangspunkt, ønsker du muligvis at indstille flere punkter.

WPS PIN:
Viser den PIN-kode som du indtaster i den tilsluttede enhed.

Prioriteret tilslutning:
Vælg [Til] eller [Fra].

IP-adresseindstilling:
Vælg [Auto] eller [Manuel].

IP-adresse:
Hvis du indtaster IP-adressen manuelt, skal du indtaste den indstillede adresse.

Subnetmaske/Standardgateway:
Når du indstiller [IP-adresseindstilling] til [Manuel], skal du indtaste den IP-adresse, som svarer til dit netværksmiljø.

Bemærk!

 • For at prioritere det registrerede adgangspunkt skal du indstille [Prioriteret tilslutning] til [Til].

Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionerÆndring af indstillingerne for Wi-Fi-funktionerRediger enhedsnavn

Du kan ændre enhedsnavnet under Wi-Fi Direct.

 1. MENU(Trådløs) → [Rediger enhedsnavn].
 2. Vælg indtastningsfeltet og indtast derefter enhedsnavnet → [OK].

Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionerÆndring af indstillingerne for Wi-Fi-funktionerVis MAC-adresse

Viser dette produkts MAC-adresse.

 1. MENU (Trådløs) → [Vis MAC-adresse].

Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionerÆndring af indstillingerne for Wi-Fi-funktionerNulstil SSID/kode

Dette produkt deler tilslutningsoplysningerne for [Send til smartphone] og [Smart fjernbetje. indlejret] med en enhed, som har tilladelse til at tilslutte. Hvis du ønsker at ændre den enhed, som har tilladelse til at tilslutte, skal du nulstille tilslutningsoplysningerne.

 1. MENU(Trådløs) → [Nulstil SSID/kode] [OK].

Bemærk!

 • Efter nulstilling af tilslutningsoplysningerne, samt hvis du tilslutter dette produkt til smartphonen, skal du registrere smartphonen igen.

Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionerÆndring af indstillingerne for Wi-Fi-funktionerNulstil netværksinds.

Nulstiller alle netværksindstillingerne til standardindstillingerne.

 1. MENU(Trådløs) → [Nulstil netværksinds.] [OK].

Sådan gør duTilføjelse af applikationer til produktetPlayMemories Camera AppsPlayMemories Camera Apps

Du kan tilføje de ønskede funktioner til dette produkt ved at tilslutte til websiden for download af applikationer (PlayMemories Camera Apps) via internettet. Der er for eksempel de følgende betjeninger til rådighed:

 • Du kan anvende forskellige effekter til optagelse af billeder.
 • Du kan overføre billeder til netværkstjenester direkte fra produktet.
 • Tryk på MENU(Applikation)[Introduktion] angående information om tjenesten og lande og regioner hvor den er til rådighed.

Sådan gør duTilføjelse af applikationer til produktetPlayMemories Camera AppsAnbefalet computermiljø

For detaljer om de anbefalede computermiljøer for download af en applikation og tilføjelse af funktioner til produktet skal du anvende den følgende URL:
websiden for "PlayMemories Camera Apps" (www.sony.net/pmca)

Sådan gør duTilføjelse af applikationer til produktetInstallering af applikationerÅbning af en servicekonto

Du kan åbne en servicekonto, hvilket kræves for download af applikationer.

 1. Besøg websiden for download af applikationer.
 2. Følg anvisningerne på skærmen og opret en servicekonto.
  • Følg anvisningerne på skærmen for at downloade den ønskede applikation til produktet.

Sådan gør duTilføjelse af applikationer til produktetInstallering af applikationerDownload af applikationer

Du kan downloade applikationer vha. din computer.

 1. Besøg websiden for download af applikationer.
 2. Vælg den ønskede applikation og download applikationen på produktet ved at følge anvisningerne på skærmen.
  • Følg anvisningerne på skærmen og tilslut produktet til computeren vha. mikro-USB-kablet (medfølger).

Sådan gør duTilføjelse af applikationer til produktetInstallering af applikationerDownload af applikationer direkte til produktet vha. Wi-Fi-funktionen

Du kan downloade applikationer vha. Wi-Fi-funktionen uden tilslutning til en computer.

 1. MENU(Applikation) → Applikationsliste(PlayMemories Camera Apps), og følg derefter anvisningerne på skærmen for at downloade applikationer.
  Opret en servicekonto på forhånd.

Bemærk!

 • Når IP-adresseindstillingen for dette produkt er [Manuel], kan du ikke downloade en applikation. Indstil [IP-adresseindstilling] til [Auto].

Sådan gør duTilføjelse af applikationer til produktetStart af applikationerneStart af den downloadede applikation

Start en applikation som er blevet downloadet fra websiden for download af applikationer PlayMemories Camera Apps.

 1. MENU(Applikation)Applikationsliste → applikation som ønskes startet.

Tip!

Sådan startes applikationer hurtigere

Tildel [Download appli.] og [Applikationsliste] til den brugertilpassede tast. Du kan starte applikationer eller få vist applikationslisten ved blot at trykke på den brugertilpassede tast, mens skærmen med optageoplysninger vises.

Sådan gør duTilføjelse af applikationer til produktetHåndtering af applikationerneAfinstallation af applikationer

Du kan afinstallere applikationer fra dette produkt.

 1. MENU(Applikation) → Applikationsliste[Applikationshåndtering][Håndter og fjern].
 2. Vælg den applikationer som skal afinstalleres.
 3. Vælg for at afinstallere applikationen.
 • Den afinstallerede applikation kan geninstalleres. Se websiden for download af applikationer angående detaljer.

Sådan gør duTilføjelse af applikationer til produktetHåndtering af applikationerneÆndring af rækkefølgen på applikationer

Du kan ændre rækkefølgen for, hvordan tilføjede applikationer vises på dette produkt.

 1. MENU (Applikation) → Applikationsliste[Applikationshåndtering] [Sorter].
 2. Vælg den applikation, som du ønsker at ændre rækkefølgen på.
 3. Vælg destinationen.

Sådan gør duTilføjelse af applikationer til produktetHåndtering af applikationerneBekræftelse af kontooplysningerne for PlayMemories Camera Apps

Kontooplysningerne for det "Sony Entertainment Network", som er registreret på dette produkt, vises.

 1. MENU(Applikation) → Applikationsliste[Applikationshåndtering] [Vis kontoinformation].

Sådan gør duVisning på computereAnbefalet computermiljøAnbefalet computermiljø

Du kan bekræfte softwarens computerdriftsmiljø på den følgende URL:
www.sony.net/pcenv/

Sådan gør duVisning på computereBrug af softwarenPlayMemories Home

Du kan gøre følgende med PlayMemories Home:

 • Du kan importere billeder, der er optaget med dette produkt, til din computer.
 • Du kan afspille de billeder, som er importeret til din computer.
 • Du kan dele dine billeder vha. PlayMemories Online.

Du kan desuden gøre følgende på Windows:

 • Du kan organisere billeder på computeren på en kalender efter optagedato og vise dem.
 • Du kan redigere og korrigere billeder, som f.eks. ved at beskære og ændre størrelsen på dem.
 • Du kan oprette en Blu-ray-disk, AVCHD-disk eller DVD-Videodisk ud fra AVCHD-film, som er importeret til en computer.
 • Du kan overføre billeder til en netværkstjeneste. (Der behøves en internetforbindelse.)
 • Se Hjælp til PlayMemories Home angående yderligere detaljer.
 • Der kræves en internetforbindelse for at kunne anvende PlayMemories Online eller andre netværkstjenester. PlayMemories Online eller andre netværkstjenester er muligvis ikke til rådighed i visse lande eller regioner.

Sådan gør duVisning på computereBrug af softwarenInstallation af PlayMemories Home

 1. Brug internetbrowseren på din computer til at besøge den følgende URL, og installer PlayMemories Home.
  • Fortsæt installationen ved at følge instruktionerne på skærmen.
  • Når installationen er fuldført, starter PlayMemories Home.
  • Hvis PMB (Picture Motion Browser), som fulgte med et produkt, der blev anskaffet før 2011, allerede er blevet installeret på computeren, overskrives PMB af PlayMemories Home. Brug venligst PlayMemories Home.
 2. Tilslut produktet og din computer vha. det medfølgende mikro-USB-kabel.
  • Der er muligvis tilføjet nye funktioner til PlayMemories Home. Selv hvis PlayMemories Home allerede er blevet installeret på din computer, skal du tilslutte dette produkt og din computer igen.

A: Til Multi/Mikro-USB-terminalen

B: Til USB-stikket på computeren

Bemærk!

 • Log på som administrator.
 • Det kan være nødvendigt at genstarte din computer. Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart vises, skal du følge instruktionerne på skærmen for at genstarte computeren.
 • DirectX er muligvis installeret afhængigt af din computers systemmiljø.

Tip!

 • For detaljer om PlayMemories Home skal du se Hjælp til PlayMemories Home eller supportsiden for PlayMemories Home (http://www.sony.co.jp/pmh-se/) (kun engelsk).

Sådan gør duVisning på computereBrug af softwarenSoftware til Mac-computere

Besøg den følgende URL angående yderligere detaljer om software til Mac-computere:

http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

Wireless Auto Import

"Wireless Auto Import" er nødvendig, hvis du anvender en Mac-computer og ønsker at importere billeder til computeren vha. Wi-Fi-funktionen. Download "Wireless Auto Import" fra URL'en ovenfor og installer den på din Mac-computer. Se Hjælp til "Wireless Auto Import" angående detaljer.

Bemærk!

 • Den software, som kan anvendes, varierer afhængigt af regionen.

Sådan gør duVisning på computereBrug af softwaren“Image Data Converter”

Du kan gøre følgende med "Image Data Converter":

 • Du kan redigere billeder, der er optaget i RAW-format, vha. forskellige korrektioner som f.eks. nuancekurve og skarphed.
 • Du kan justere billeder med hvidbalance, eksponering og [Kreativ indst.] osv.
 • Du kan gemme de viste og redigerede stillbilleder på en computer.
  Du kan enten gemme stillbilledet som RAW-format eller gemme det i det almindelige filformat.
 • Du kan vise og sammenligne de RAW-billeder og JPEG-billeder, der er optaget med dette produkt.
 • Du kan rangere billeder i fem grader.
 • Du kan påføre farvemærkater.

Sådan gør duVisning på computereBrug af softwarenInstallation af "Image Data Converter"

 1. Download og installer softwaren ved at besøge den følgende URL (kun engelsk).

Bemærk!

 • Log på som administrator.

Sådan gør duVisning på computereBrug af softwarenÅbning af "Image Data Converter Guide"

Windows:

[Start][All Programs][Image Data Converter][Help][Image Data Converter Ver.4].

 • I Windows 8 skal du starte [Image Data Converter Ver.4] og vælge [Help] fra menubjælken → [Image Data Converter Guide].

Mac:

Finder → [Applications][Image Data Converter] [Image Data Converter Ver.4] og vælg [Help] fra menubjælken → [Image Data Converter Guide].

Sådan gør duVisning på computereBrug af softwaren"Remote Camera Control"

Ved anvendelse af "Remote Camera Control" er de følgende betjeninger til rådighed på din computer.

 • Ændring af dette produkts indstillinger og optagelse.
 • Optagelse af billeder direkte til computeren.
 • Optagelse med intervaltimer.

Brug disse funktioner efter du har valgt MENU → (Opsætning)[USB-tilslutning][Fjern-pc]. For oplysninger om hvordan du anvender "Remote Camera Control" skal du se Hjælp.

Sådan gør duVisning på computereBrug af softwarenInstallation af "Remote Camera Control"

Download og installer softwaren ved at besøge den følgende URL:

Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/

Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

Sådan gør duVisning på computereBrug af softwarenÅbning af "Remote Camera Control Help Guide"

Windows:

[Start][All Programs][Remote Camera Control][Help][Remote Camera Control Ver.3].

 • I Windows 8 skal du starte [Remote Camera Control ver.3], og vælge [Help] fra menubjælken → [Remote Camera Control Help Guide].

Mac:

Finder → [Applications][Remote Camera Control] [Remote Camera Control Ver.3] og vælg [Help] fra menubjælken → [Remote Camera Control Help Guide].

Sådan gør duVisning på computereTilslutning af dette produkt og en computerTilslutning af produktet til en computer

 1. Indsæt et tilstrækkeligt opladet batteri i produktet.
 2. Tænd produktet og computeren.
 3. Tilslut produktet og din computer vha. mikro-USB-kablet (A) (medfølger).

Sådan gør duVisning på computereTilslutning af dette produkt og en computerImport af billeder til computeren

PlayMemories Home giver dig mulighed for at importere billeder på en nem måde. For detaljer om PlayMemories Home-funktioner skal du se Hjælp for PlayMemories Home.

Import af billeder til computeren uden brug af PlayMemories Home (Windows)

Når guiden for Automatisk afspilning vises efter oprettelse af en USB-forbindelse mellem dette produkt og en computer, skal du klikke på [Open folder to view files][OK][DCIM] eller [MP_ROOT]. Kopier derefter de ønskede billeder til computeren.

 • Hvis Device Stage vises på en Windows 7- eller Windows 8-computer, skal du dobbeltklikke på [Browse Files] → medieikon → mappe som de billeder, du ønsker at importere, er gemt i.

Import af billeder til computeren uden brug af PlayMemories Home (Mac)

Tilslut produktet til Mac-computeren. Dobbeltklik på det nyligt genkendte ikon på skrivebordet → den mappe hvori det billede, du ønsker at importere, er gemt. Træk derefter og slip billedfilen på harddiskikonet.

Bemærk!

 • Til betjeninger som f.eks. import af AVCHD-film til computeren skal du anvende PlayMemories Home.
 • Du skal ikke redigere eller på anden måde behandle AVCHD-filmfiler/-mapper fra den tilsluttede computer. Filmfiler kan muligvis blive beskadigede eller uspillelige. Du skal ikke slette eller kopiere AVCHD-film på hukommelseskortet via computeren. Sony kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenser forårsaget af sådanne betjeninger via computeren.

Sådan gør duVisning på computereTilslutning af dette produkt og en computerAfbrydelse af produktet fra computeren

Afbryder USB-forbindelsen mellem dette produkt og computeren.

Udfør procedurerne fra trin 1 til 2 nedenfor, inden du udfører følgende betjeninger:

 • Afbryder kablet.
 • Fjerner et hukommelseskort.
 • Slukker for produktet.

 1. Klik på på proceslinjen, og klik derefter på (afbryd-ikon).
  • Klik på på proceslinjen i Windows Vista.
 2. Klik på den viste meddelelse.

Bemærk!

 • Træk og slip ikonet for hukommelseskortet eller drev-ikonet hen i "Trash"-ikonet på Mac-computere. Produktet afbrydes fra computeren.
 • Afbryd-ikonet vises muligvis ikke på Windows 7-/Windows 8-computere. I dette tilfælde kan du springe trin 1 og 2 ovenfor over.

Sådan gør duVisning på computereOprettelse af en filmdiskDisktype

HD-billedkvalitet (high definition)
En Blu-ray-disk gør det muligt for dig at optage længere film i HD-billedkvalitet (high definition) end på DVD-diske.

HD-billedkvalitet (high definition) (AVCHD-optagedisk)
Film i HD-billedkvalitet (high definition) kan optages på DVD-medier som f.eks. DVD-R-diske, hvorved der oprettes en disk i HD-billedkvalitet (high definition).

 • Du kan afspille en disk i HD-billedkvalitet (high definition) på enheder, der kan afspille AVCHD-format, som f.eks. en Sony Blu-ray-diskafspiller og en PlayStation®3. Du kan ikke afspille disken på almindelige DVD-afspillere.

Standarddefinition billedkvalitet (STD)
Film i standarddefinition billedkvalitet (STD) omdannet fra film i HD-billedkvalitet (high definition) kan optages på DVD-medier som f.eks. DVD-R-diske, hvorved der oprettes en disk i standard billedkvalitet (STD).

Tip!

Du kan anvende de følgende typer 12 cm diske med PlayMemories Home. Se "Oprettelse af Blu-ray-diske" angående Blu-ray-diske.

DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: Ikke genskrivbar

DVD-RW/DVD+RW: Genskrivbar

 • Sørg for, at din "PlayStation 3" altid anvender den seneste version af "PlayStation 3"-systemsoftwaren.
 • "PlayStation 3" er muligvis ikke til rådighed i visse lande/regioner.

Sådan gør duVisning på computereOprettelse af en filmdiskVælg metoden for diskoprettelse

Du kan oprette en disk ud fra en film i AVCHD-format, som er optaget med dette produkt. Enheder, som kan foretage afspilning, kan variere afhængigt af disktypen. Vælg en metode som passer til diskafspiller.
For detaljer om oprettelse af en disk vha. PlayMemories Home skal du se Hjælp til PlayMemories Home. (Kun for Windows)

Opretter en disk med HD-billedkvalitet (high definition)
Skrivbart filmformat: PS, FX, FH
Afspiller: Enheder, som kan afspille Blu-ray-diske (Sony Blu-ray-diskafspiller, PlayStation®3 osv.)

Opretter en disk med HD-billedkvalitet (high definition) (AVCHD-optagedisk)
Skrivbart filmformat: PS*, FX*, FH
Afspiller: Enheder, som kan afspille AVCHD-format (Sony Blu-ray-diskafspiller, PlayStation®3, osv.)

Opretter en disk med standarddefinition billedkvalitet (STD)
Skrivbart filmformat: PS*, FX*, FH*
Afspiller: Almindelige DVD-afspilningsenheder (DVD-afspiller, computer som kan afspille DVD-diske osv.)

*Du kan vha. PlayMemories Home oprette en disk med film, som er optaget i disse formater, ved at nedkonvertere billedkvaliteten.

Sådan gør duVisning på computereOprettelse af en filmdiskOprettelse af en disk med en anden enhed end en computer

Du kan også oprette diske vha. en Blu-ray-optager osv. Afhængigt af den enhed du anvender, varierer de disktyper, som kan oprettes.

Blu-ray-optager:

HD-billedkvalitet (high definition)

Standarddefinition billedkvalitet (STD)

HDD-optager osv.:

Standarddefinition billedkvalitet (STD)

Bemærk!

 • Ved oprettelse af AVCHD-diske vha. PlayMemories Home fra film optaget med [Optageindstilling][60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] eller [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)], omdannes billedkvaliteten, og det er ikke muligt at oprette diske, som har den oprindelige billedkvalitet. Konvertering af billedkvaliteten tager tid. For at kunne gemme film med den oprindelige billedkvalitet skal du anvende Blu-ray-diske.
 • For at oprette en Blu-ray-disk ud fra film optaget i [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] er du nødt til at anvende en enhed, som er kompatibel med AVCHD-format Ver. 2.0. Den oprettede Blu-ray-disk kan kun afspilles på en enhed, som er kompatibel med AVCHD-format Ver. 2.0.
 • Se brugervejledningen til den enhed du anvender angående yderligere oplysninger om oprettelse af en disk.

Sådan gør duVisning på computereOprettelse af en filmdiskOprettelse af Blu-ray-diske

Du kan oprette Blu-ray-diske ud fra AVCHD-film, der er importeret til en computer. Computeren skal være i stand til at oprette Blu-ray-diske. Der kan anvendes BD-R (ikke genskrivbar) eller BD-RE (genskrivbar)-diske. Der kan ikke laves multisessionsoptagelser. For at kunne oprette Blu-ray-diske vha. PlayMemories Home skal du sørge for at installere den dedikerede tilføjelsessoftware. For yderligere oplysninger, se følgende URL:

http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/

Din computer skal være sluttet til internettet for at kunne foretage installationen. Se hjælp for PlayMemories Home angående detaljerede betjeninger.

Bemærk!

 • For at kunne afspille en Blu-ray-disk, som blev oprettet ud fra film optaget i [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], skal du anvende en enhed, som er kompatibel med AVCHD-format Ver. 2.0.

Sådan gør duForholdsregler/dette produktForholdsreglerForholdsregler

Sikkerhedskopiering af hukommelseskort

Data kan blive ødelagt i følgende tilfælde. Sørg for at sikkerhedskopiere dataene for at beskytte dem.

 • Når hukommelseskortet fjernes, eller produktet slukkes under læsning eller skrivning
 • Når hukommelseskortet bruges på steder, hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk støj.

Oprettelse af en billeddatabasefil

Hvis du sætter et hukommelseskort, som ikke indeholder nogen billeddatabasefil, ind i produktet og tænder for strømmen, opretter produktet automatisk en billeddatabasefil, hvorved der anvendes en smule af hukommelseskortets kapacitet. Processen kan tage lang tid, og du kan ikke betjene produktet, før processen er fuldført.
Hvis der opstår en databasefilfejl, skal du eksportere alle billeder til din computer vha. PlayMemories Home og derefter formatere hukommelseskortet med dette produkt.

Brug/opbevar ikke produktet på følgende steder

 • På meget varme, kolde eller fugtige steder
  På steder som f.eks. i en bil, der er parkeret direkte i solen, kan kamerahuset blive deformeret, og det kan medføre funktionsfejl.
 • Opbevaring i direkte sollys eller tæt på et varmeapparat
  Kamerahuset kan blive misfarvet eller deformeret, og det kan medføre funktionsfejl.
 • På et sted, hvor der kan opstå rystende vibrationer
 • Tæt på stærke magnetiske kilder
 • I sandede eller støvede omgivelser
  Pas på, at der ikke kommer sand eller støv ind i produktet. Dette kan muligvis medføre funktionsfejl på produktet, og i nogle tilfælde kan denne funktionsfejl ikke udbedres.

Om driftstemperaturer

Produktet er designet til brug i temperaturer mellem 0 °C og 40 °C. Optagelse på ekstremt kolde eller varme steder, som overstiger dette interval, anbefales ikke.

Om fugtdannelse

 • Hvis produktet bringes direkte fra et koldt til et varmt sted, kan der kondenseres fugt inde i eller uden på produktet. Denne fugtdannelse kan muligvis medføre en funktionsfejl på produktet.
 • Hvis der opstår kondens, skal du slukke for produktet og vente cirka en time, så fugten kan fordampe. Bemærk, at hvis du forsøger at optage, mens der er fugt inde i objektivet, vil du ikke være i stand til at optage klare billeder.

Om de funktioner, der er til rådighed med produktet

Denne vejledning beskriver funktionerne for 1080 60i-kompatible enheder og 1080 50i-kompatible enheder. For at finde ud af om dette produkt er en 1080 60i-kompatibel enhed eller en 1080 50i-kompatibel enhed skal du se efter følgende mærker i bunden af produktet.

 • 1080 60i-kompatibel enhed: 60i
 • 1080 50i-kompatibel enhed: 50i

Bemærkninger for når du er ombord på et fly

 • Ombord på et fly indstilles [Flytilstand] til [Til].

Om kompatibilitet for billeddata

Produktet overholder den universelle standard DCF (Design rule for Camera File system), der er etableret af JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

 • Afspilning af billeder, der er optaget med dit produkt, på andet afspilningsudstyr, og afspilning af billeder, der er optaget eller redigeret med andet udstyr, på dit produkt, kan ikke garanteres.

Bemærkninger om afspilning af film på andre enheder

 • Dette produkt bruger MPEG-4 AVC/H.264 High Profile til optagelse i AVCHD-format. Film, der er optaget i AVCHD-format med dette produkt, kan af denne årsag ikke afspilles på følgende enheder.
  • Andre enheder der er kompatible med AVCHD-formatet, som ikke understøtter High Profile
  • Enheder, der ikke er kompatible med AVCHD-formatet

  Dette produkt bruger også MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile til optagelse i MP4-format. Derfor skal film optaget i MP4-format med dette produkt afspilles på enheder, som understøtter MPEG-4 AVC/H.264.

 • Diske, der er optaget i HD-billedkvalitet (high definition) kan kun afspilles på enheder, som er kompatible med AVCHD-formatet.
  DVD-baserede afspillere eller optagere kan ikke afspille diske i HD-billedkvalitet, eftersom de ikke er kompatible med AVCHD-formatet. DVD-baserede afspillere eller optagere kan også have problemer med at skubbe diske i HD-billedkvalitet ud, som er optaget vha. AVCHD-formatet.

Om skærmen og objektivet

 • Skærmen er fremstillet med ekstremt præcis højteknologi, så mere end 99,99 % af alle pixel fungerer. Der kan dog forekomme ganske små sorte punkter og/eller lyse punkter (med hvid, rød, blå eller grøn farve), som konstant vises på skærmen. Disse punkter er normale i fremstillingsprocessen og påvirker på ingen måde billederne.
 • Hvis skærmen eller objektivet udsættes for direkte sollys i længere tid, kan det muligvis medføre en funktionsfejl. Vær forsigtig, når produktet placeres nær et vindue eller udendørs.
 • Tryk ikke på skærmen. Skærmen kan blive misfarvet, og det kan muligvis medføre en funktionsfejl.
 • Billeder kan trække et spor hen over skærmen på kolde steder. Dette er ikke en funktionsfejl.
 • Hvis der er vanddråber eller anden væske på skærmen, skal du tørre den af med en blød klud. Hvis skærmen forbliver våd, kan skærmens overflade muligvis ændres eller nedbrydes. Dette kan muligvis forårsage en funktionsfejl.
 • Skærmen kan endvidere muligvis være mørkere end normalt i starten.
 • Sørg for ikke at støde objektivet eller udsætte det for kraftpåvirkning.

Bemærkninger om blitzen

 • Dæk ikke for blitzen med dine fingre.
 • Bær ikke produktet i blitzenheden og behandle det ikke hårdhændet.
 • Hvis der kommer vand, støv eller sand ind i den åbne blitzenhed, kan det medføre en funktionsfejl.

Bemærkninger om bortskaffelse eller overdragelse af dette produkt til andre

Når dette produkt bortskaffes eller overdrages til andre, skal du sørge for at udføre den følgende betjening for at beskytte private informationer.
 • Udfør [Nulstil indstilling] for at nulstille alle indstillingerne.

Sådan gør duForholdsregler/dette produktForholdsreglerOm det interne genopladelige batteri

Dette kamera har et indbygget genopladeligt batteri til bevarelse af dato og tid samt andre indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket for strømmen, eller om batteriet er opladet eller afladet. Dette genopladelige batteri oplades kontinuerligt, så længe du bruger produktet. Men hvis du kun anvender produktet i korte perioder, aflades det gradvist. Hvis du overhovedet ikke anvender produktet i ca. 2 måned(er), aflades det fuldstændigt. I denne situation skal du sørge for at oplade dette genopladelige batteri, før du bruger produktet. Selvom det genopladelige batteri ikke er helt opladet, kan du dog godt bruge produktet, så længe du ikke optager datoen og klokkeslættet.

Metoder til opladning af det interne genopladelige batteri

Indsæt et opladet batteri i produktet, eller slut produktet til en stikkontakt vha. lysnetadapteren (medfølger), og lad produktet være i 24 timer eller længere med strømmen slukket.

Sådan gør duForholdsregler/dette produktForholdsreglerBemærkninger om batteriet

Opladning af batteriet

 • Oplad batteriet (medfølger), før produktet anvendes første gang.
 • Det opladede batteri aflades lidt efter lidt, selvom du ikke anvender det. Oplad batteriet hver gang inden du anvender produktet, så du ikke går glip af nogen muligheder for at optage billeder.
 • Du kan oplade batteriet, selvom det ikke er helt afladet. Du kan anvende et delvist opladet batteri.
 • Hvis opladelampen blinker, og opladningen annulleres midtvejs, skal du én gang tage batteriet ud og derefter sætte det ind igen.
 • Det anbefales at oplade batteriet i en omgivelsestemperatur på mellem 10 °C og 30 °C. Batteriet oplades muligvis ikke ordentligt i temperaturer uden for dette område.
 • Når du tilslutter dette produkt og en bærbar computer, som ikke er tilsluttet til en strømkilde, kan den bærbare computers batteriopladning muligvis mindskes. Oplad ikke dette produkt vha. den bærbare computer i for lang tid.
 • Du skal ikke tænde/genstarte en computer, starte en computer fra dvaletilstand eller slukke en computer, mens produktet er tilsluttet til computeren via et USB-kabel. Gør du det, kan det forårsage en fejlfunktion på dette produkt. Afbryd produktet og computeren, inden du udfører betjeningerne ovenfor.
 • Vi garanterer ikke for opladning, hvis du anvender en hjemmebygget eller modificeret computer.

Opladningstid (fuld opladning)

Opladningstiden er ca. 310 minutter ved brug af lysnetadapteren (medfølger). Opladningstiden ovenfor gælder for opladning af et fuldt afladet batteri ved en temperatur på 25°C. Opladningen kan tage længere tid afhængigt af brugsforholdene og omstændighederne.

Effektiv brug af batteriet

 • Batteriydelsen falder i omgivelser med lave temperaturer. Batteriets funktionstid er derfor kortere på kolde steder. Vi anbefaler, for at sikre længere brug af batteriet, at du putter batteriet i en lomme tæt på din krop for at varme det op, og at du sætter det ind i produktet, lige inden du begynder at optage. Hvis der er nogen metalgenstande som f.eks. nøgler i din lomme, skal du passe på, at der ikke opstår kortslutning.
 • Batteriet aflades hurtigt, hvis du hyppigt bruger blitz eller zoom.
 • Vi anbefaler, at du har ekstra batterier klar og tager prøveoptagelser, før du optager de faktiske optagelser.
 • Udsæt ikke batteriet for vand. Batteriet er ikke vandtæt.
 • Efterlad ikke batteriet på meget varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte sollys.
 • Hvis batteriterminalen er beskidt, er du muligvis ikke i stand til at tænde for produktet, eller batteriet oplades muligvis ikke ordentligt. I det tilfælde skal du forsigtigt rengøre batteriet ved at tørre eventuelt støv af med en blød klud eller en vatpind.

Indikator for resterende batteri

 • Indikatoren for resterende batteri vises på skærmen.

   

  A: Højt batteriniveau

  B: Batteri opbrugt

 • Det tager omkring ét minut, før den korrekte indikator for resterende batteri vises.
 • Den korrekte indikator for resterende batteri vises muligvis ikke under visse betjenings- eller miljømæssige forhold.
 • Hvis den resterende batteritid ikke vises på skærmen, skal du trykke på DISP (visningsindstilling)-knappen for at få den vist.

Sådan opbevares batteriet

 • For at bevare batteriets funktion skal du foretage opladning af batteriet og derefter aflade det fuldstændigt i produktet mindst én gang om året, inden det lægges væk. Opbevar batteriet på et køligt tørt sted.
 • Batteriet kan aflades ved at lade produktet afspille i diasshowtilstanden, indtil strømmen går ud.
 • For at forhindre tilsmudsning af terminalen, kortslutning osv. skal du sørge for at anvende en plastikpose, så der undgås kontakt med metalmaterialer under transport og opbevaring af batteriet.

Om batteriets levetid

 • Batteriets levetid er begrænset. Hvis du anvender det samme batteri gentagne gange, eller bruger det samme batteri i længere tid, mindskes batterikapaciteten gradvist. Hvis den tilgængelige tid på batteriet forkortes væsentligt, er det sikkert tid til at udskifte batteriet med et nyt.
 • Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan batteriet opbevares, samt de driftsforhold og det miljø hvert enkelt batteri bruges i.

Sådan gør duForholdsregler/dette produktForholdsreglerOpladning af batteriet

 • Den medfølgende lysnetadapter er dedikeret til dette produkt. Tilslut den ikke til andre elektroniske enheder. Gør du det, kan det forårsage en fejlfunktion.
 • Sørg for at anvende en original lysnetadapter fra Sony.
 • Hvis produktets opladelampe blinker under opladning, skal du fjerne det batteri, der er ved at blive opladet, og derefter sætte det samme batteri ordentligt ind i produktet igen. Hvis opladelampen blinker igen, angiver dette muligvis et defekt batteri, eller at der er indsat et batteri af en anden type end den specificerede. Kontroller, at batteriet er af den specificerede type.
  Hvis batteriet er den specificerede type, skal du fjerne batteriet, erstatte det med et nyt eller et andet batteri, og kontrollere om det nyligt indsatte batteri oplades ordentligt. Hvis det nyligt indsatte batteri oplades korrekt, er det tidligere indsatte batteri muligvis defekt.
 • Hvis opladelampen blinker, selvom lysnetadapteren er tilsluttet til produktet og stikkontakten, angiver dette, at opladningen er midlertidigt stoppet og på standby. Opladningen stopper og går automatisk i standbytilstand, når temperaturen er uden for den anbefalede driftstemperatur. Når temperaturen vender tilbage til det passende område, genoptages opladningen, og opladelampen lyser igen. Vi anbefaler, at batteriet oplades i en omgivelsestemperatur på mellem 10°C og 30°C.
 • Selvom den medfølgende lysnetadapter anvendes sammen med produktet, når du optager eller afspiller billeder, forsynes strømmen ikke fra stikkontakten. Hvis du anvender lysnetadapteren AC-PW20 (sælges separat), vil du være i stand til at optage eller afspille billeder, mens strømmen forsynes fra stikkontakten.

Sådan gør duForholdsregler/dette produktForholdsreglerHukommelseskort

Hukommelseskort

Angivelser for korttype i hjælpevejledningen

Memory Stick PRO Duo
(Memory Stick XC-HG Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo)

SD-kort
(SD-hukommelseskort/SDHC-hukommelseskort/SDXC-hukommelseskort)

 • Memory Stick PRO Duo-medier og SD-kort op til 64 GB er blevet afprøvet og godkendt til brug med dette produkt.
 • Der anbefales følgende hukommelseskort ved optagelse af film:
  • (Mark2) (Memory Stick PRO Duo (Mark2))
  • (Memory Stick XC-HG Duo (Mark2))
  • (Memory Stick PRO-HG Duo)
  • Klasse 4 SD-kort eller hurtigere
 • SD-kort understøtter også UHS-I-standard.

Bemærk!

 • Når du bruger et hukommelseskort med dette produkt for første gang, anbefales det, at du formaterer kortet med produktet for at opnå en stabil ydelse af hukommelseskortet inden optagelse.
  Bemærk, at formateringen permanent sletter alle data på hukommelseskortet og ikke kan gøres om. Gem vigtige data på en computer e.l.
 • Hvis du gentagne gange optager og sletter billeder over længere tid, kan der opstå fragmentering af dataene i filer på hukommelseskortet, og filmoptagelse kan blive afbrudt midt under optagelsen. Hvis dette skulle ske, skal du gemme dine billeder på en computer eller et andet lagringssted, og derefter udføre [Formater].
 • Det kan ikke garanteres, at hukommelseskort, der er formateret med en computer, kan bruges sammen med produktet.
 • Læse-/skrivehastigheder af data varierer afhængigt af kombinationen af hukommelseskort og anvendt udstyr.
 • Vi anbefaler, at du sikkerhedskopierer vigtige data til f.eks. en harddisk på en computer.
 • Sæt ikke noget klistermærke på selve hukommelseskortet eller en hukommelseskortadapter.
 • Rør ikke terminaldelen på hukommelseskortet med hånden eller en metalgenstand.
 • Slå, bøj eller tab ikke hukommelseskortet.
 • Adskil eller ændr ikke hukommelseskortet.
 • Udsæt ikke hukommelseskortet for vand.
 • Opbevar ikke hukommelseskortet inden for små børns rækkevidde. De kan komme til at sluge det.
 • Hukommelseskortet kan være varmt lige efter længere tids brug. Vær forsigtig, når du håndterer det.
 • Indsæt ikke et hukommelseskort som ikke passer til hukommelseskortåbningen. Gør du det, vil det forårsage en fejlfunktion.
 • Brug eller opbevar ikke hukommelseskortet under følgende forhold:
  • På steder med høj temperatur som f.eks. i en bil parkeret i solen
  • På steder, der er udsat for direkte sollys
  • På fugtige steder eller steder, hvor der findes ætsende stoffer
 • Billeder, som er optaget på et Memory Stick XC-HG Duo-medie og SDXC-hukommelseskort, kan ikke importeres til eller afspilles på computere eller AV-udstyr, der ikke er kompatible med exFAT, når tilslutningen er foretaget vha. et mikro-USB-kabel. Sørg for at enheden er kompatibel med exFAT, inden den tilsluttes til produktet. Hvis du tilslutter dit produkt til en inkompatibel enhed, bliver du muligvis bedt om at formatere kortet. Du skal aldrig følge denne besked om at formatere kortet, for det vil slette alle data på kortet. (exFAT er det filsystem, som anvendes på Memory Stick XC-HG Duo-medier og SDXC-hukommelseskort.)

Memory Stick

De typer Memory Stick-medier, der kan bruges sammen med produktet, er som følger. Det kan dog ikke garanteres, at alle Memory Stick-mediefunktioner virker korrekt.

 • Memory Stick PRO Duo: *1*2*3
 • Memory Stick PRO-HG Duo: *1*2
 • Memory Stick XC-HG Duo: *1*2

*1Denne Memory Stick er udstyret med MagicGate-funktion. MagicGate er teknologi til kopibeskyttelse, som bruger krypteringsteknologi. Dataoptagelse/-afspilning, som kræver MagicGate-funktioner, kan ikke udføres vha. dette produkt.

*2Overførsel ved høj hastighed vha. en parallel grænseflade er understøttet.

*3Det er kun medier mærket med Mark2, som kan anvendes til optagelse af film.

Bemærkninger om brug af Memory Stick Micro-medier (sælges separat)

 • Dette produkt er kompatibelt med Memory Stick Micro-medier (M2). M2 er en forkortelse for Memory Stick Micro-medier.
 • For at anvende et Memory Stick Micro-medie sammen med dette produkt skal du sørge for at indsætte Memory Stick Micro-mediet i en M2-adapter, der er lige så stor som Duo-størrelsen. Hvis du indsætter et Memory Stick Micro-medie i produktet uden en M2-adapter, der er lige så stor som Duo-størrelsen, er det ikke sikkert, at du kan fjerne det fra produktet.
 • Opbevar ikke Memory Stick Micro-mediet inden for små børns rækkevidde. De kan komme til at sluge det.

Sådan gør duForholdsregler/dette produktRengøring af dette produktOm rengøring

Rengøring af objektivet og blitzen

Tør objektivet og blitzen af med en blød klud for at fjerne fingeraftryk, støv osv.

Rengøring af objektivet

 • Anvend ikke anvende en rengøringsopløsning som indeholder organiske opløsningsmidler som f.eks. fortynder eller benzin.
 • Når du rengør objektivoverfladen, skal du fjerne støv med en blæser, der fås i handlen. Hvis der sidder støv fast på overfladen, skal du tørre det af med en blød klud eller et papirlommetørklæde fugtet med en rengøringsopløsning til objektiver. Tør af i et spiralmønster fra midten og ud. Sprøjt ikke rengøringsopløsning til objektiver direkte på objektivets overflade.

Rengøring af blitzen

Rengør blitzens overflade før brug. Varmen under udløsning af blitzen kan medføre, at snavs på blitzens overflade begynder at afgive røg eller brænde. Tør blitzoverfladen af med en blød klud for at fjerne snavs og støv osv.

Rengøring af kamerahuset

Rør ikke ved produktets dele inde i objektivfatningen, som f.eks. en objektivsignalkontakt. For at rengøre inde i objektivfatningen skal du anvende en blæser*, der fås i handlen, til at blæse eventuelt støv væk.

*Brug ikke en blæser af spraytypen, da dette kan medføre en funktionsfejl.

Rengøring af produktets overflade

Rengør produktets overflade med en blød klud, der er let fugtet med vand, og tør derefter overfladen af med en tør klud. For at undgå at beskadige overfladebehandlingen eller kabinettet:

 • Udsæt ikke produktet for kemiske produkter som f.eks. fortynder, benzin, sprit, engangsklude, insektmiddel, solcreme eller insektgift.
 • Rør ikke ved produktet med ovennævnte ting på hænderne.
 • Lad ikke kameraet komme i kontakt med gummi eller vinyl gennem længere tid.

Rengøring af skærmen

 • Hvis olie fra din hånd eller håndcreme e.l. får lov til at blive siddende på skærmen, kan den oprindelige overfladebehandling få nemt ved at falde af. Tør olie eller håndcreme af så hurtigt som muligt.
 • Hvis du tørrer skærmen hårdt af med et papirlommetørklæde e.l., kan overfladen muligvis blive ridset.
 • Hvis skærmen bliver beskidt pga. fingeraftryk eller støv, skal du forsigtigt fjerne støvet fra overfladen og derefter rengøre skærmen med en blød klud e.l.

Sådan gør duForholdsregler/dette produktAntal optagbare stillbilleder og optagbar tid for filmAntal stillbilleder

Antallet af stillbilleder kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og hukommelseskortet.

[Billedformat]: [L: 24M]
Når [Format] er indstillet til [3:2]*

Standard

2GB: 330 billeder

4GB: 660 billeder

8GB: 1340 billeder

16GB: 2700 billeder

32GB: 5400 billeder

64GB: 10500 billeder

Fin

2GB: 200 billeder

4GB: 410 billeder

8GB: 820 billeder

16GB: 1650 billeder

32GB: 3300 billeder

64GB: 6600 billeder

RAW og JPEG

2GB: 54 billeder

4GB: 105 billeder

8GB: 220 billeder

16GB: 440 billeder

32GB: 880 billeder

64GB: 1750 billeder

RAW

2GB: 74 billeder

4GB: 145 billeder

8GB: 300 billeder

16GB: 600 billeder

32GB: 1200 billeder

64GB: 2400 billeder

*Når [Format] er indstillet til andet end [3:2], kan du optage flere billeder end vist ovenfor. (Undtagen når [Kvalitet] er indstillet til [RAW].)

Bemærk!

 • Selv hvis antallet af resterende billeder, der kan optages, er større end 9.999, vises indikatoren "9999".
 • Når der afspilles et billede på dette produkt, der er optaget med et andet produkt, vises billedet muligvis ikke i det rigtige billedformat.

Sådan gør duForholdsregler/dette produktAntal optagbare stillbilleder og optagbar tid for filmOptagetid for film

Tabellen nedenfor viser de omtrentlige maksimale optagetider, der kan optages på et hukommelseskort, som er formateret med dette produkt. Disse tal er totaltiderne for alle filmfiler på hukommelseskortet. Optagetiden kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og hukommelseskortet.
(h (timer), m (minutter))

60i 24M(FX)
50i 24M(FX)

2GB: 10 m

4GB: 20 m

8GB: 40 m

16GB: 1 h 30 m

32GB: 3 h

64GB: 6 h

60i 17M(FH)
50i 17M(FH)

2GB: 10 m

4GB: 30 m

8GB: 1 h

16GB: 2 h

32GB: 4 h 5 m

64GB: 8 h 15 m

60p 28M(PS)
50p 28M(PS)

2GB: 9 m

4GB: 15 m

8GB: 35 m

16GB: 1 h 15 m

32GB: 2 h 30 m

64GB: 5 h 5 m

24p 24M(FX)
25p 24M(FX)

2GB: 10 m

4GB: 20 m

8GB: 40 m

16GB: 1 h 30 m

32GB: 3 h

64GB: 6 h

24p 17M(FH)
25p 17M(FH)

2GB: 10 m

4GB: 30 m

8GB: 1 h

16GB: 2 h

32GB: 4 h

64GB: 8 h

1440×1080 12M

2GB: 20 m

4GB: 40 m

8GB: 1 h 20 m

16GB: 2 h 45 m

32GB: 5 h 30 m

64GB: 11 h

VGA 3M

2GB: 1 h 10 m

4GB: 2 h 25 m

8GB: 4 h 55 m

16GB: 10 h

32GB: 20 h

64GB: 40 h

Kontinuerlig optagelse kan foretages i ca. 29 minutter for hver enkelt optagelse (begrænset af produktspecifikationer). Ved film i størrelsen [MP4 12M] er det muligt at foretage kontinuerlig optagelse i ca. 20 minutter (begrænset af 2 GB filstørrelse).

Bemærk!

 • Optagetiden for film varierer, da produktet er udstyret med VBR (Variable Bit Rate), som automatisk justerer billedkvaliteten afhængigt af optagescenen.
  Når du optager et motiv i hurtig bevægelse, er motivet mere tydeligt, men optagetiden er kortere, da der behøves mere hukommelse til optagelsen.
  Optagetiden varierer også afhængigt af optageforholdene, motivet og indstillingerne for billedkvalitet/-format.

Sådan gør duForholdsregler/dette produktBrug af dette produkt i udlandetStikadapter

Du kan anvende lysnetadapteren (medfølger) i alle lande eller regioner, hvor strømforsyningen er mellem 100 V til 240 V vekselstrøm, 50 Hz/60 Hz.

Bemærk!

 • Brug ikke en elektronisk spændingsomformer, da dette kan forårsage funktionsfejl.

Sådan gør duForholdsregler/dette produktBrug af dette produkt i udlandetOm tv-farvesystemer

For at kunne se film der er optaget med dette produkt på et fjernsyn, skal produktet og fjernsynet anvende det samme tv-farvesystem. Kontroller tv-farvesystemet i det land eller den region, hvor du anvender produktet.

 • NTSC-system:
  Bahama-øerne, Bolivia, Canada, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinerne, Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela m.fl.

 • PAL-system:
  Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Indonesien, Italien, Kina, Kroatien, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Singapore, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Vietnam, Østrig m.fl.

 • PAL-M-system:
  Brasilien

 • PAL-N-system:
  Argentina, Paraguay, Uruguay

 • SECAM-system:
  Bulgarien, Frankrig, Grækenland, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.

Sådan gør duForholdsregler/dette produktAnden informationFatningsadapter

Du kan ved hjælp af en fatningsadapter (sælges separat) montere et A-fatningsobjektiv (sælges separat) til dette produkt.
Se i den betjeningsvejledning der fulgte med fatningsadapteren angående detaljer.

Bemærk!

 • Du kan muligvis ikke anvende fatningsadapteren med visse objektiver. Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sony-serviceværksted angående kompatible objektiver.
 • Du kan ikke anvende AF-lampen ved brug af et objektiv med A-fatning.
 • Lyden af objektivet og produktet i anvendelse optages muligvis med på filmoptagelsen.
  Du kan slå lyden fra ved at vælge MENU[Kameraindst.] [Lydoptagelse] [Fra].
 • Det kan tage lang tid, eller det kan være svært for produktet at fokusere, afhængigt af det anvendte objektiv eller motivet.
 • Lyset fra blitzen kan blive blokeret af det monterede objektiv.

Sådan gør duForholdsregler/dette produktAnden informationLA-EA1 Fatningsadapter

Hvis du anvender fatningsadapteren LA-EA1 (sælges separat), er de følgende funktioner til rådighed.

Autofokus:
Kun til rådighed med SAM-/SSM-objektiver*

AF-system:
Kontrast-AF

Valg af AF/MF:
Kan ændres vha. betjeningskontakten på objektivet.

Fokustilstand:
Enkeltbilled-AF

*Når der er monteret et objektiv med A-fatning, er hastigheden af autofokus langsommere, end når der er monteret et objektiv med E-fatning. (Ca. to til syv sekunder langsommere (ved optagelse baseret på Sonys måleforhold). Dette kan variere afhængigt af forhold som motiv og lysstyrke under optagelse.)

 • Når der anvendes en fatningsadapter, fungerer autofokus ikke i filmtilstand.
 • Når der anvendes en fatningsadapter i filmtilstand, skal blænden justeres manuelt.

Tilgængeligt fokusområde

Når fatningsadapteren LA-EA1 er monteret, er de tilgængelige fokusområder de samme, som de tilgængelige indstillinger på kameraet.

Sådan gør duForholdsregler/dette produktAnden informationLA-EA2 Fatningsadapter

Hvis du anvender fatningsadapteren LA-EA2 (sælges separat), er de følgende funktioner til rådighed.

Autofokus:
Til rådighed

AF-system:
Fasedetektion-AF, som er styret vha. den dedikerede AF-sensor inden i fatningsadapteren

Valg af AF/MF:
SAM-objektiv:
Kan ændres vha. betjeningskontakten på objektivet.
SSM-objektiv:
Kan ændres vha. betjeningskontakten på objektivet. Når kontakten på objektivet er indstillet til AF, kan du anvende MENU til ændring af fokusmetoden.
Andre objektiver:
Kan ændres vha. MENU.

Fokustilstand:
Tilgængelige tilstande er som følger (Enkeltbilled-AF/Kontinuerlig AF)

Tilgængeligt fokusområde

Bred:
Produktet vælger automatisk et fokusområde ud fra 15 områder.

Centrum:
Produktet anvender udelukkende fokusområdet placeret i midterområdet.

Fleksibelt punkt:
Du kan vælge et fokusområde ud fra 15 områder vha. kontrolhjulet.

Sådan gør duForholdsregler/dette produktAnden informationLA-EA3 Fatningsadapter

Hvis du anvender fatningsadapteren LA-EA3 (sælges separat), er de følgende funktioner til rådighed.

Autofokus:
Kun til rådighed med SAM-/SSM-objektiver*

AF-system:
Kontrast-AF

Valg af AF/MF:
Kan ændres vha. betjeningskontakten på objektivet.

Fokustilstand
Enkeltbilled-AF

*Når der er monteret et objektiv med A-fatning, er hastigheden af autofokus langsommere, end når der er monteret et objektiv med E-fatning. (Ca. to til syv sekunder langsommere (ved optagelse baseret på Sonys måleforhold). Dette kan variere afhængigt af forhold som motiv og lysstyrke under optagelse.).

 • Når der anvendes en fatningsadapter, fungerer autofokus ikke i filmtilstand.
 • Når der anvendes en fatningsadapter i filmtilstand, skal blænden justeres manuelt.

Tilgængeligt fokusområde

Når fatningsadapteren LA-EA3 er monteret, er de tilgængelige fokusområder de samme, som de tilgængelige indstillinger på kameraet.

Sådan gør duForholdsregler/dette produktAnden informationLA-EA4 Fatningsadapter

Hvis du anvender fatningsadapteren LA-EA4 (sælges separat), er de følgende funktioner til rådighed.

Autofokus:
Til rådighed

AF-system:
Fasedetektion-AF, som er styret vha. den dedikerede AF-sensor inden i fatningsadapteren

Valg af AF/MF:
SAM-objektiv:
Kan ændres vha. betjeningskontakten på objektivet.
SSM-objektiv:
Kan ændres vha. betjeningskontakten på objektivet. Når kontakten på objektivet er indstillet til AF, kan du anvende MENU til ændring af fokusmetoden.
Andre objektiver:
Kan ændres vha. MENU.

Fokustilstand:
Tilgængelige tilstande er som følger
(Enkeltbilled-AF/Kontinuerlig AF/Automatisk AF)

Tilgængeligt fokusområde

Bred:
Produktet vælger automatisk et fokusområde ud fra 15 områder.

Centrum:
Produktet anvender udelukkende fokusområdet placeret i midterområdet.

Fleksibelt punkt:
Du kan vælge et fokusområde ud fra 15 områder vha. kontrolhjulet.

Sådan gør duForholdsregler/dette produktAnden informationAVCHD-format

AVCHD-formatet blev udviklet til digitale HD-videokameraer for optagelse af et HD-signal (high definition) ved anvendelse af en højeffektiv kodningsteknologi til komprimering. MPEG-4 AVC/H.264-formatet anvendes til komprimering af videodata, og Dolby Digital- eller Linear PCM-systemet anvendes til at komprimere lyddata.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet er i stand til at komprimere billeder mere effektivt end det konventionelle billedkomprimeringsformat.

 • Eftersom AVCHD-formatet anvender kodningsteknologi til komprimering, kan billedet være ustabilt i scener, hvor skærmen, billedvinklen, eller lysstyrken e.l. ændres drastisk, men dette er ikke en funktionsfejl.

Sådan gør duForholdsregler/dette produktAnden informationLicens

Bemærkninger om licensen

Dette produkt er udstyret med software, der anvendes på baggrund på af licensaftaler med ejerne af den software. På baggrund af forlangende fra ejerne af copyright til denne software, har vi pligt til at oplyse dig om følgende. Læs venligst de følgende afsnit. Der er gemt licenser (på engelsk) i den interne hukommelse på produktet. Opret en masselagringsforbindelse mellem produktet og en computer for at læse licenserne i mappen "PMHOME" - "LICENSE".

DETTE PRODUKT ER LICENSERET UNDER LICENSEN AVC PATENT PORTFOLIO TIL PERSONLIGT BRUG AF EN FORBRUGER, ELLER ANDRE ANVENDELSER, HVOR DER IKKE MODTAGES BETALING FOR

(i) KODNING AF VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO")
OG/ELLER

(ii) DEKODNING AF AVC-VIDEO, SOM ER BLEVET KODET AF EN FORBRUGER, SOM ER INVOLVERET I EN PERSONLIG AKTIVITET, OG/ELLER SOM BLEV KØBT FRA EN VIDEOUDBYDER, SOM ER LICENSERET TIL AT UDBYDES AVC-VIDEO.

DER ER IKKE GIVET ELLER ANTYDET LICENS TIL NOGEN ANDRE FORMER FOR BRUG. YDERLIGERE INFORMATIONER KAN FÅS HOS MPEG LA, L.L.C. SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Om GNU GPL/LGPL-anvendt software

Softwaren, som er berettiget til den følgende GNU General Public License (herefter kaldet "GPL") eller GNU Lesser General Public License (herefter kaldet "LGPL"), er indeholdt i produktet.
Denne informerer dig om, at du har ret til adgang til kildekoden, samt til at ændre og videredistribuere kildekoden til disse programmer under betingelserne givet i den medfølgende GPL/LGPL.

Kildekoden ligger på internettet.

Anvend den følgende URL til at downloade den.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi foretrækker, at du ikke kontakter os angående indholdet af kildekoden.

Der er gemt licenser (på engelsk) i den interne hukommelse på produktet. Opret en masselagringsforbindelse mellem produktet og en computer for at læse licenserne i mappen "PMHOME" - "LICENSE".

Sådan gør duForholdsregler/dette produktVaremærkerVaremærker

 • De følgende mærker er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sony Corporation.
  , , Memory Stick, , Memory Stick PRO, , Memory Stick Duo, , Memory Stick PRO Duo, , Memory Stick PRO-HG Duo, , Memory Stick XC-HG Duo, , Memory Stick Micro, , MagicGate, PhotoTV HD, InfoLITHIUM, PlayMemories Online, PlayMemories Online-logo, PlayMemories Home, PlayMemories Home-logo, PlayMemories Mobile, PlayMemories Mobile-logo

     PlayMemories Camera Apps, PlayMemories Camera Apps-logo

     Multiinterface-tilbehørssko, Multiinterface-tilbehørssko-logo

 • Blu-ray Disc™ og Blu-ray™ er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.
 • AVCHD Progressive og AVCHD Progressive-logotypen er varemærker tilhørende Panasonic Corporation og Sony Corporation.
 • Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
 • HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.
 • Microsoft, Windows, DirectX og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
 • Mac og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc.
 • iOS er et registreret varemærke eller varemærke tilhørende Cisco Systems Inc.
 • iPhone og iPad er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
 • SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
 • Android og Google Play er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc.
 • Wi-Fi, Wi-Fi-logoet, Wi-Fi PROTECTED SET-UP er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
 • N-mærket er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.
 • DLNA og DLNA CERTIFIED er varemærker tilhørende Digital Living Network Alliance.
 • "" og "PlayStation" er registrerede varemærker tilhørende Sony Computer Entertainment Inc.

 • Få endnu mere glæde ud af din PlayStation 3 ved at hente applikationen til PlayStation 3 fra PlayStation Store (hvor den er tilgængelig).
 • Applikationen til PlayStation 3 kræver en PlayStation Network-konto og download af applikationen. Fås i de områder hvor PlayStation Store er til rådighed.
 • Eye-Fi er et varemærke tilhørende Eye-Fi Inc.
 • Desuden er navne på systemer og produkter, som er anvendt i denne vejledning, generelt varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive udviklere eller producenter. Betegnelserne ™ eller ® angives imidlertid muligvis ikke i alle tilfælde i denne vejledning.

FejlfindingHvis du får problemerHvis du får problemerFejlfinding

Prøv følgende løsninger, hvis du oplever problemer med produktet.

 1. Kontroller punkterne under "Fejlfinding", og kontroller derefter produktet.
 2. Tag batteriet ud, vent cirka et minut, genindsæt batteriet og tænd for strømmen.
 3. Initialiser indstillingerne.
 4. Kontakt din forhandler eller det lokale autoriserede serviceværksted. Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til kundesupport.
  http://www.sony.net/

FejlfindingFejlfindingBatteri og strømDu kan ikke sætte batteriet ind i produktet.

 • Sørg for, at batteriet vender i den rigtige retning, og indsæt det indtil låsemekanismen låses.

FejlfindingFejlfindingBatteri og strømDu kan ikke tænde for produktet.

 • Efter indsætning af batteriet i produktet kan det tage nogle få øjeblikke for produktet at starte.
 • Sørg for at kontrollere, at batteriet er sat korrekt i.
 • Batteriet aflades af sig selv, også selvom du ikke anvender det. Oplad batteriet inden brug.
 • Sørg for, at batteriet er NP-FW50.

FejlfindingFejlfindingBatteri og strømStrømmen slukker pludseligt.

 • Afhængigt af produktets og batteriets temperatur kan produktet muligvis slukke automatisk for at beskytte sig selv. I dette tilfælde vises der en meddelelse på produktets skærm, inden produktet slukker.

FejlfindingFejlfindingBatteri og strømIndikatoren for resterende batteriniveau viser et forkert niveau.

 • Dette fænomen opstår, når du bruger produktet på steder, hvor der er meget varmt eller koldt.
 • Batterikapaciteten aftager med tiden og med gentaget brug. Hvis brugstiden mellem opladningerne bliver væsentligt mindre, er det nok tid til at udskifte det med et nyt.

FejlfindingFejlfindingBatteri og strømOpladelampen på produktet blinker under opladning af batteriet.

 • Dette fænomen opstår, når du oplader batteriet på et ekstremt varmt eller koldt sted. Den optimale temperatur for opladning af batteriet er mellem 10 °C og 30 °C.

FejlfindingFejlfindingBatteri og strømBatteriet er blevet ikke ladet op, selvom opladelampen på produktet er slukket.

 • Sørg for, at batteriet er NP-FW50.
 • Batterier, som ikke har været brugt i mere end et år, kan have mistet styrken.

FejlfindingFejlfindingBatteri og strømBatteriet lades ikke op.

 • Hvis batteriet ikke oplades (opladelampen lyser ikke) selvom du følger den korrekte opladeprocedure, skal du kontrollere om der er slukket for produktet, og derefter tage batteriet ud og sætte det samme batteri ordentligt i eller afbryde USB-kablet og tilslutte det igen.

FejlfindingFejlfindingBatteri og strømSkærmen tænder ikke, selvom der er tændt for produktet.

 • [FINDER/MONITOR]er indstillet til [Søger]. Indstil [FINDER/MONITOR] til [Auto].

FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmDu kan ikke optage billeder.

 • Du bruger et hukommelseskort med knap til skrivebeskyttelse, og knappen er indstillet på LOCK-positionen. Sæt knappen på optagepositionen.
 • Kontroller den frie kapacitet på hukommelseskortet.
 • Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
 • Objektivet er ikke monteret ordentligt. Sæt objektivet ordentligt på.

FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmOptagelse tager lang tid.

 • Funktionen til støjreduktion behandler et billede. Dette er ikke en funktionsfejl.
 • Du optager i RAW-tilstand. Da RAW-datafiler er store, kan det tage et stykke tid at optage i RAW-tilstand.
 • [Auto HDR]-funktionen behandler et billede.
 • Produktet sætter billeder sammen.

FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmBilledet er ude af fokus.

 • Motivet er for tæt på. Kontroller objektivets mindste brændvidde.
 • Den omgivende belysning er utilstrækkelig.
 • Det motiv, som du optager, er ikke egnet til automatisk fokusering. Optag i manuel fokus-tilstand.

FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmZoom fungerer ikke.

 • Du kan ikke bruge zoomfunktioner under optagelse med Panorering.
 • Du kan kun anvende optisk zoom i følgende situationer:
  • Ved brug af Smiludløserfunktionen.
  • [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG].

FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmBlitzen fungerer ikke.

 • Rejs blitzen op.
 • Du kan ikke anvende en blitz i følgende situationer:
  • [Anti-bevægelsesslør], [Nattescene] eller [Håndholdt tusmørke] er valgt i Valg af motiv.
  • Under optagelse med Panorering.
  • Under filmoptagelse.

FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmDer opstår hvide runde slørede pletter på billeder, som er optaget med blitz.

 • Partikler (støv, pollen osv.) i luften reflekterede blitzlyset og kom med på billedet. Dette er ikke en funktionsfejl.

FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmOptagedatoen og klokkeslættet vises ikke på skærmen.

 • Dato og klokkeslæt vises ikke under optagelse. De vises kun under afspilning.

FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmDato og klokkeslæt er optaget forkert.

 • Indstil den korrekte dato og klokkeslæt.
 • Det område, som er valgt vha. [Indstilling af sted] afviger fra det faktiske sted. Vælg det faktiske område.

FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/film Indikatoren for blændeværdien og/eller lukkerhastigheden og/eller lysmålingen blinker.

 • Motivet er for lyst eller for mørkt til at optage vha. de nuværende indstillinger for blændeværdi og/eller lukkerhastighed. Omjuster indstillingerne.

FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmBilledets farver er ikke korrekte.

 • Juster [Hvidbalance].
 • [Billedeffekt] er indstillet. Indstil [Billedeffekt] til [Fra].
 • Udfør [Nulstil indstilling] for at nulstille indstillingerne til standard.

FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmDer er støj på billedet, når du kigger på skærmen på et mørkt sted.

 • Produktet forsøger at forøge synligheden på skærmen ved midlertidigt at gøre skærmen lysere i tilfælde af svag belysning. Dette vil ikke påvirke det billede, der optages.

FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmMotivets øjne bliver røde.

 • Indstil [Rødøjereduktion] til [Til].
 • Optag motivet på tættere hold end blitzens rækkevidde ved brug af blitzen.
 • Oplys lokalet, og optag motivet.

FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmDer opstår prikker, som forbliver på skærmen.

 • Dette er ikke en funktionsfejl. Disse prikker optages ikke.

FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmDu kan ikke optage billeder kontinuerligt.

 • Hukommelseskortet er fyldt op. Slet unødvendige billeder.
 • Batteriniveauet er lavt. Indsæt et opladet batteri.

FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmBilledet er ikke tydeligt i søgeren.

 • Juster dioptriskalaen ordentligt ved hjælp af dioptri-justeringsknappen.

FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmBilledet er hvidligt (lysskær)/Der er sløring af lys på billedet (spøgelsesbillede).

 • Når objektivet rettes mod en stærk lyskilde, kommer der for meget lys ind i objektivet, og billedet kan muligvis blive hvidt (lysskær), eller der kan forekomme uvedkommende lys (spøgelsesbilleder) på billedet, men dette er ikke en funktionsfejl.
  Monter modlysblænden, når zoomobjektivet anvendes.
  Indstil desuden kompositionen så du kan optage billeder og samtidig undgå forhold med modlys.

FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmBilledets hjørner er for mørke.

 • Hvis der anvendes et filter eller en modlysblænde, skal du tage det/den af og prøve at optage igen. Afhængigt af tykkelsen af filteret og forkert montering af modlysblænden, kan filteret eller modlysblænden komme delvist med på billedet. Nogle objektivers optiske egenskaber gør, at billedets periferi virker for mørk (utilstrækkeligt lys). Du kan kompensere for dette fænomen vha. [Skyggekompens.].

FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmBilledet er sløret.

 • Aktiver SteadyShot-funktionen ved at trykke udløserknappen halvvejs ned, og optag derefter billeder.
 • Billedet blev taget på et mørkt sted uden blitz, hvilket resulterede i produkt-rystelser. Brug af et stativ eller blitzen anbefales. [Håndholdt tusmørke] og [Anti-bevægelsesslør] i [Valg af motiv] er også gode til at reducere sløring.

FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmLCD-skærmen bliver mørk, efter der er gået et kort stykke tid.

 • Hvis du ikke anvender produktet i et bestemt stykke tid, skifter produktet til den strømbesparende tilstand. Produktet afslutter den strømbesparende tilstand, når du udfører betjeninger som f.eks. at trykke udløserknappen halvvejs ned.

FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmBlitzen er for længe om at genoplade.

 • Blitzen er blevet affyret gentagne gange inden for en kort periode. Når blitzen har været affyret flere gange i træk, kan genopladningsprocessen muligvis vare længere end normalt for at undgå overophedning af kameraet.

FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmKontrolvælgeren eller kontrolhjulet fungerer ikke.

 • [Vælger/hjul låst] er slået til. Hold Fn-knappen nede indtil låsen ophæves, eller indstil [Vælger/hjul låst] til [Lås op].

FejlfindingFejlfindingVisning af billederDer kan ikke afspilles billeder.

 • Sørg for, at hukommelseskortet er sat helt ind i produktet.
 • Mappe-/filnavnet er blevet ændret på computeren.
 • Når en billedfil er blevet behandlet på en computer, eller når billedfilen blev optaget med en anden model end dette produkt, kan den muligvis ikke afspilles på dette produkt.
 • Produktet er i USB-tilstand. Afbryd produktet fra computeren.
 • Brug PlayMemories Home-til at afspille billeder, som er gemt på din computer, på dette produkt.

FejlfindingFejlfindingVisning af billederDatoen og klokkeslættet vises ikke.

 • Skærmbilledet er indstillet til kun at vise billeder. Tryk på DISP (Visningsindstilling) på kontrolhjulet for at få vist informationen.

FejlfindingFejlfindingVisning af billederBilledet kan ikke slettes.

 • Ophæv beskyttelsen.

FejlfindingFejlfindingVisning af billederBilledet blev slettet ved en fejltagelse.

 • Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Vi anbefaler, at du beskytter billeder, som du ikke ønsker at slette.

FejlfindingFejlfindingVisning af billederDer kan ikke placeres noget DPOF-mærke.

 • Du kan ikke placere DPOF-mærker på RAW-billeder.

FejlfindingFejlfindingWi-FiDu kan ikke finde det trådløse adgangspunkt, som skal tilsluttes.

 • Trådløse adgangspunkter kan muligvis ikke vises på produktet pga. signalforhold. Placer produktet tættere på det trådløse adgangspunkt.
 • Trådløse adgangspunkter kan muligvis ikke vises på produktet afhængigt af adgangspunktindstillingerne. Se betjeningsvejledningen til det trådløse adgangspunkt.

FejlfindingFejlfindingWi-Fi[WPS-tryk] fungerer ikke.

 • [WPS-tryk] fungerer muligvis ikke afhængigt af adgangspunktindstillingerne. Kontroller SSID'et og adgangskoden for det trådløse adgangspunkt og udfør [Adgangspunktindst.].

FejlfindingFejlfindingWi-Fi[Send til computer] annulleres midtvejs.

 • Når det resterende batteriniveau er lavt, annulleres [Send til computer] muligvis midtvejs. Oplad batteriet og prøv igen.

FejlfindingFejlfindingWi-FiDu kan ikke sende film til en smartphone.

 • Du kan ikke sende AVCHD-film til en smartphone. Indstil [Filformat] til [MP4] for at optage film.

FejlfindingFejlfindingWi-Fi [Smart fjernbetje. indlejret] eller [Send til smartphone] annulleres midtvejs.

 • Når det resterende batteriniveau er lavt, annulleres [Smart fjernbetje. indlejret] eller [Send til smartphone] muligvis midtvejs. Oplad batteriet og prøv igen.

FejlfindingFejlfindingWi-Fi Optageskærmen for [Smart fjernbetje. indlejret] vises ikke jævnt./Forbindelsen mellem dette produkt og smartphonen er afbrudt.

 • Datakommunikation mellem dette produkt og smartphonen kan muligvis fejle pga. signalforhold. Placer dette produkt tættere på smartphonen.

FejlfindingFejlfindingWi-FiDu kan ikke anvende one-touch-tilslutning (NFC).

 • Placer (N-mærke) på smartphonen og (N-mærke) på produktet så tæt på hinanden som muligt. Hvis der ikke er nogen reaktion, skal du flytte smartphonen nogle få millimeter, eller flytte smartphonen væk fra dette produkt, vente i mere end 10 sekunder, og derefter lade dem berøre hinanden igen.
 • [Flytilstand]er indstillet til [Til]. Indstil [Flytilstand] til [Fra].
 • Kontroller om NFC-funktionen er aktiveret på din smartphone. Se i betjeningsvejledningen til smartphonen angående detaljer.
 • Placer ikke nogen andre metalgenstande end en smartphone i nærheden af (N-mærke).
 • Berør ikke dette produkt med to eller flere smartphones på samme tid.
 • Hvis der kører en anden NFC-baseret applikation på din smartphone, skal den applikation afsluttes.

FejlfindingFejlfindingComputereDin computer genkender ikke dette produkt.

 • Indstil [USB-tilslutning] til [Masselager].
 • Brug mikro-USB-kablet (medfølger) til at tilslutte enhederne.
 • Afbryd USB-kablet, og tilslut det ordentligt igen.
 • Afbryd alt andet udstyr end dette produkt, tastaturet og musen fra din computers USB-terminaler.
 • Forbind dette produkt direkte til computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden enhed.

FejlfindingFejlfindingComputereDu kan ikke importere billeder.

 • Forbind dette produkt og computeren korrekt med en USB-forbindelse.
 • Når du optager billeder med et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er du muligvis ikke i stand til at importere billederne til en computer. Optag med et hukommelseskort, der er formateret med dette produkt.

FejlfindingFejlfindingComputereBilledet og lyden forstyrres af støj ved visning af en film på en computer.

 • Du afspiller filmen direkte fra hukommelseskortet. Importer filmen til din computer vha. PlayMemories Home og afspil den.

FejlfindingFejlfindingComputereBilleder, som er blevet eksporteret fra en computer, kan ikke vises på dette produkt.

 • Anvend PlayMemories Home til at kopiere billeder, der er gemt på en computer, over på et hukommelseskort, som er sat ind i dette produkt, og vis dem på dette produkt.

FejlfindingFejlfindingHukommelseskortFormaterede hukommelseskortet ved en fejltagelse.

 • Alle dataene på hukommelseskortet er blevet slettet af formateringen. Du kan ikke gendanne dataene.

FejlfindingFejlfindingUdskrivningDu kan ikke udskrive billeder.

 • RAW-billeder kan ikke udskrives. For at udskrive RAW-billeder skal du først omdanne dem til JPEG-billeder vha. "Image Data Converter".

FejlfindingFejlfindingUdskrivningFarven på billedet er mærkelig.

 • Når du udskriver billeder, der er optaget i Adobe RGB-tilstand, med sRGB-printere, som ikke er kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21), udskrives billederne med en lavere farvemætning.

FejlfindingFejlfindingUdskrivningBilleder udskrives med begge kanter skåret af.

 • Afhængigt af printeren vil billedets højre, venstre, øverste og nederste kant muligvis blive skåret af. Især når du udskriver et billede optaget med [Format] indstillet til [16:9], kan billedet eventuelt blive kortet af ude i siden.
 • Når du udskriver billeder vha. din printer, skal du annullere printerens indstillinger for beskæring eller billeder uden kant. Konsulter printerproducenten, om printeren indeholder disse funktioner eller ej.
 • Når du får udskrevet billeder i en forretning, skal du spørge i forretningen, om de kan udskrive billederne, uden at begge kanter skæres af.

FejlfindingFejlfindingUdskrivningDu kan ikke udskrive billeder med dato.

 • Hvis du ønsker at udskrive billeder med dato, skal du anvende [Udskriftsindstilling] under [Angiv udskrivning].
 • Du kan udskrive billeder med datoen indsat, hvis printeren eller softwaren kan genkende Exif-oplysninger. Konsulter producenten af printeren eller softwaren angående kompatibilitet med Exif-oplysninger.
 • Du kan udskrive billeder med datoen på, uden at optage datoen, vha. PlayMemories Home.
 • Hvis du udskriver billederne i en forretning, kan de blive udskrevet med dato på, hvis du beder dem om det.

FejlfindingFejlfindingAndetObjektivet bliver dugget.

 • Der er opstået fugtdannelse. Sluk for produktet, og vent omkring en time, før du bruger det igen.

FejlfindingFejlfindingAndetProduktet bliver varmt, når du bruger det i lang tid.

 • Dette er ikke en funktionsfejl. Sluk for produktet og undlad at bruge det et stykke tid.

FejlfindingFejlfindingAndetSkærmen til indstilling af uret vises, når du tænder produktet.

 • Indstil datoen og klokkeslættet igen.
 • Det interne genopladelige backupbatteri er afladet. Sæt et opladet batteri i og lad det stå i 24 timer eller mere med strømmen slukket.

FejlfindingFejlfindingAndetAntallet af billeder, som kan optages, reduceres ikke, eller reduceres to billeder ad gangen.

 • Dette er fordi komprimeringsgraden og billedstørrelsen efter komprimeringsændringen afhænger af billedet, når du optager et JPEG-billede.

FejlfindingFejlfindingAndetProduktet fungerer ikke ordentligt.

 • Sluk for produktet. Tag batteriet ud og sæt det i igen. Hvis produktet er varmt, skal du tage batteriet ud og lade det køle af, inden du prøver denne afhjælpende procedure.
 • Hvis der anvendes en AC-PW20-lysnetadapter (sælges separat), skal du afbryde netledningen. Tilslut netledningen og tænd for produktet igen. Hvis produktet ofte gentager den samme fejl eller stadig ikke fungerer, efter du har prøvet disse løsninger, skal du konsultere din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sony-serviceværksted.

FejlfindingFejlfindingAndet"--E-" vises på skærmen.

 • Tag hukommelseskortet ud og sæt det i igen. Hvis problemet fortsætter, selv efter udførsel af denne procedure, skal du formatere hukommelseskortet.

FejlfindingMeddelelserMeddelelserAdvarselsmeddelelser

Angiv område/dato/kl.

 • Indstil området, datoen og klokkeslættet. Hvis du ikke har brugt produktet i lang tid, skal du oplade det interne genopladelige backupbatteri.

Kunne ikke bruge hukom- melseskort. Format?

 • Hukommelseskortet blev formateret på en computer, og filformatet blev ændret. Vælg [Angiv], og formater derefter hukommelseskortet. Du kan anvende hukommelseskortet igen, men alle tidligere data på hukommelseskortet er slettet. Det kan muligvis tage noget tid at gennemføre formateringen. Hvis meddelelsen stadig vises, skal du udskifte hukommelseskortet.

Fejl på hukommelseskort

 • Der er indsat et inkompatibelt hukommelseskort.
 • Formateringen mislykkedes. Formater hukommelseskortet igen.

Kunne ikke læse hukommelses- kort. Isæt hukommelseskort igen.

 • Der er indsat et inkompatibelt hukommelseskort.
 • Hukommelseskortet er beskadiget.
 • Terminaldelen på hukommelseskortet er beskidt.

Dette hukommelseskort kan muligvis ikke optage og afspille normalt.

 • Der er indsat et inkompatibelt hukommelseskort.

Behandler...

 • Reduktionsbehandlingen udføres, når der foretages støjreduktion. Du kan ikke foretage yderligere optagelser under denne reduceringsproces.

Ingen visning.

 • Billeder optaget med andre produkter, eller billeder som er modificeret vha. en computer, kan muligvis ikke vises.

Kan ikke genkende objektiv. Monter det korrekt.

 • Objektivet er ikke monteret ordentligt, eller objektivet er ikke monteret. Hvis meddelelsen vises, når der er monteret et objektiv, skal du montere objektivet igen. Hvis meddelelsen vises ofte, skal du kontrollere om kontakterne på objektivet og produktet er rene eller ej.
 • Når produktet monteres til et astronomisk teleskop eller lignende, skal du indstille [Udløser u/obj.] til [Aktiver].
 • SteadyShot-funktionen fungerer ikke. Du kan fortsætte med at optage, men SteadyShot-funktionen fungerer ikke. Sluk og tænd for produktet igen. Hvis dette ikon ikke forsvinder, skal du konsultere din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sony-serviceværksted.
 • Det sammentrækkelige objektiv med elektrisk zoom trækkes tilbage. Sluk for produktet og tag batteriet ud, og sæt derefter batteriet i igen.

Kan ikke udskrive.

 • Du forsøgte at tilføje et DPOF-mærke til RAW-billeder.

Kameraet er overophedet. Lad det køle ned.

 • Produktet er blevet varmt, fordi du har optaget kontinuerligt. Sluk for strømmen. Lad produktet køle af og vent indtil produktet er klar til at optage igen.


 • Du har optaget billeder i lang tid, og produktets temperatur er steget. Stop optagelse af billeder indtil produktet er kølet af.

Det er ikke muligt at optage i dette filmformat.

 • Indstil [Filformat] til [MP4].


 • Antallet af billeder overstiger den mulige datostyringskapacitet i en databasefil på produktet.


 • Ikke i stand til at registrere til databasefilen. Importer alle billederne til en computer og gendan hukommelseskortet.

Fejl i billeddatabase-fil

 • Der er noget galt i billeddatabasefilen. Vælg [Opsætning][Gendan billed-db.].

Systemfejl
Kamerafejl. Sluk og tænd derefter for apparatet igen.

 • Tag batteriet ud og sæt det derefter ind igen. Hvis meddelelsen vises jævnligt, skal du konsultere din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sony-serviceværksted.

Kan ikke forstørre.
Billedet kan ikke roteres.

 • Billeder optaget med andre produkter kan muligvis ikke forstørres eller roteres.

FejlfindingSituationer, som dette produkt har svært ved at håndtereSituationer, som dette produkt har svært ved at håndtereSituationer, som dette produkt har svært ved at håndtere

Produktet kan ikke udnytte visse funktioner fuldt ud under bestemte omstændigheder.
Når du optager under de følgende forhold, skal du enten omkomponere billedet eller ændre optagetilstanden, og derefter optage billederne igen.

Dårlige lysforhold

 • Panorering
 • AF-låsning

Meget lyse forhold

 • AF-låsning

Forskellige lysstyrkeniveauer

 • AF-låsning

Flimrende lys

 • Panorering

Motiver, der er for tæt på produktet

 • Panorering

Store motiver i bevægelse eller motiver der bevæger sig for hurtigt

 • Bedste auto
 • Panorering
 • Auto HDR
 • AF-låsning

Motiver der er for små eller for store

 • Panorering
 • AF-låsning

Scener med ringe kontrast som f.eks. himmelen eller en sandstrand

 • Panorering
 • Bedste auto
 • AF-drevhast.
 • AF-sporingsvarig.

Scener der ændrer sig konstant som f.eks. et vandfald

 • Panorering
 • Bedste auto
 • AF-drevhast.
 • AF-sporingsvarig.