4K-television kytkeminen

Kaikki viritinvahvistimen HDMI-liitännät tukevat 4K-tarkkuutta ja HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection System Revision 2.2) -standardia.

HDCP 2.2 on uusi, parannettu kopiosuojaustekniikka, jota käytetään esimerkiksi 4K-elokuvien kaltaisen sisällön suojaamiseen.

Jos haluat katsella HDCP 2.2 -suojattua sisältöä, esimerkiksi 4K-sisältöä, yhdistä nämä HDMI-liittimet television ja AV-laitteen HDCP 2.2 -standardia tukeviin liitäntöihin. Lisätietoja siitä, onko televisiossa ja AV-laitteessa HDCP 2.2 -yhteensopivaa HDMI-liitäntää, saat television ja yhdistetyn laitteen käyttöohjeista.

Kun käytät suuren kaistanleveyden videomuotoja, joihin kuuluvat muun muassa 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 ja 10-bittinen 4K/60p 4:2:0, muista määrittää HDMI-signaalimuoto. Lisätietoja on kohdassa HDMI-signaalimuotojen määrittäminen (HDMI Signal Format).

Kun television HDCP 2.2 -yhteensopivassa HDMI-liitännässä on merkintä ”ARC” (*)

HDMI-kaapeli (lisävaruste)

* ARC (Audio Return Channel) -toiminto lähettää digitaalisen äänen televisiosta viritinvahvistimeen vain HDMI-kaapelin kautta.

Huomautus

  • Sony suosittelee, että käytät valtuutettua HDMI-kaapelia tai Sonyn valmistamaa HDMI-kaapelia. Käytä Ethernet-yhteyttä tukevaa High Speed HDMI -kaapelia. Esimerkiksi 4K/60p 4:4:4- tai 4:2:2-kuvaa ja 10-bittistä 4K/60p 4:2:0 -kuvaa varten tarvitaan Ethernet-yhteyttä ja 18 Gb/s:n kaistanleveyttä tukeva laadukas High Speed HDMI -kaapeli.

Kun haluat katsella HDCP 2.2 -suojattua sisältöä ja television HDCP 2.2 ‑yhteensopimattomassa HDMI-liitännässä on merkintä ”ARC”

Jos television HDMI-liitännässä on merkintä ”ARC”, mutta se ei ole HDCP 2.2 -yhteensopiva, liitä viritinvahvistin Ethernet-yhteyttä tukevalla High Speed HDMI -kaapelilla television HDCP 2.2 ‑yhteensopivaan HDMI-liitäntään. Liitä sitten optinen digitaalikaapeli television optiseen lähtöliitäntään, niin voit kuunnella digitaalista ääntä.

Optinen digitaalikaapeli (lisävaruste)

HDMI-kaapeli (lisävaruste)

Huomautus

  • Sony suosittelee, että käytät valtuutettua HDMI-kaapelia tai Sonyn valmistamaa HDMI-kaapelia. Käytä Ethernet-yhteyttä tukevaa High Speed HDMI -kaapelia. Esimerkiksi 4K/60p 4:4:4- tai 4:2:2-kuvaa ja 10-bittistä 4K/60p 4:2:0 -kuvaa varten tarvitaan Ethernet-yhteyttä ja 18 Gb/s:n kaistanleveyttä tukeva laadukas High Speed HDMI -kaapeli.